Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Demand planner 5810 PLN
Nauczyciel biologii 4790 PLN
Nauczyciel chemii 6200 PLN
Business Analyst 9880 PLN
Architekt baz danych 18050 PLN
Przedszkolanka 4630 PLN
Tax Analyst 11050 PLN
Commodity manager 15190 PLN
Redaktor programowy 6400 PLN
Monter reklam 4880 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach administracji w 2013 roku

11.08.2014 Dominik Dębowski
W niniejszym artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące zarobków w działach administracji w Polsce. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w 2013 roku w administracji wynosiła 3 400 PLN. Dużo lepiej wynagradzani byli mężczyźni, a wśród województw królowało mazowieckie. Na wysokość zarobków miały również wpływ wykształcenie i staż pracy, a także wielkość i rodzaj przedsiębiorstwa. Najniżej opłacani byli referenci urzędowi i sekretarki.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia w działach administracji


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w 2013 roku w działach administracji wynosiła 3 400 PLN. Poniżej 2 500 PLN zarabiało 25% pracowników tych działów. Co czwarty zatrudniony zarabiał więcej niż 5 100 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach administracji
w 2013 roku w Polsce

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuMężczyźni wynagradzani lepiej niż kobiety


Co druga kobieta zatrudniona w dziale administracji w 2013 roku zarabiała powyżej 3 002 PLN. Mężczyźni stanowili w administracji grupę niemal dwukrotnie mniejszą a ich zarobki były o 43% wyższe niż pensje koleżanek. Zarobki co czwartego z mężczyzn przekraczały 7 150 PLN, natomiast jedna czwarta kobiet otrzymywała więcej niż 4 300 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach administracji
kobiet i mężczyzn w 2013 roku w Polsce (PLN)

płeć

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mężczyzna

3 918

3 000

4 313

7 150

kobieta

7 278

2 300

3 002

4 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuMazowieckie górą, pomorskie na drugim miejscu


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwyższe wynagrodzenie całkowite brutto w działach administracji w 2013 roku otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim. Co drugi zatrudniony w tym województwie zarabiał powyżej 4 000 PLN. W województwie pomorskim pracownicy administracyjni otrzymywali o 500 PLN mniej. Województwa w których wynagrodzenia całkowite brutto były najniższe to lubelskie i kujawsko-pomorskie. Połowa pracowników z tych województw otrzymywała za swoją pracę poniżej 2 960 PLN na Lubelszczyźnie i 2 800 PLN w woj. kujawsko-pomorskim.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w działach administracji
w poszczególnych województwach w 2013 roku (PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW Zielonej Górze płace wyższe niż w Gorzowie Wielkopolskim


Miastem wojewódzkim z najwyższymi zarobkami w działach administracji była Warszawa. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto wynosiła tam 4 300 PLN. Z kolei co czwarty pracownik otrzymywał powyżej 7 000 PLN. Na drugim miejscu znaleźli się, co ciekawe, pracownicy administracji z Zielonej Góry. Połowa z nich zarabiała powyżej 3 950 PLN. Ranking miast wojewódzkich ze względu na wynagrodzenia całkowite brutto w działach administracji w 2013 roku zamyka Gorzów Wielkopolski, Lublin i Toruń. Co drugi pracownik zarabiał poniżej 3 000 PLN w Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim, a w mieście Mikołaja Kopernika mniej niż 2 930 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach administracji
w miastach wojewódzkich w 2013 roku w Polsce (PLN)

miasto wojewódzkie

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

Warszawa

1 946

3 111

4 300

7 000

Zielona Góra

75

2 600

3 950

5 900

Gdańsk

266

2 900

3 912

6 950

Wrocław

525

2 800

3 740

5 900

Katowice

258

2 500

3 500

5 000

Łódź

355

2 500

3 417

4 900

Poznań

355

2 502

3 400

5 000

Szczecin

193

2 520

3 358

4 880

Białystok

92

2 400

3 300

5 000

Bydgoszcz

153

2 350

3 300

4 300

Opole

93

2 500

3 290

4 500

Olsztyn

92

2 364

3 258

4 844

Kraków

588

2 500

3 255

4 830

Kielce

102

2 350

3 175

4 600

Rzeszów

125

2 400

3 050

4 614

Gorzów Wielkopolski

52

2 480

3 000

4 485

Lublin

186

2 350

3 000

4 300

Toruń

98

2 220

2 930

4 400

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuCo drugi magister zarabiał powyżej 3,6 tys. PLN


Z Ogólnopolskiego Badań Wynagrodzeń wynika, że pracownicy z wykształceniem średnim i niższym zarabiali najmniej spośród wszystkich zatrudnionych w administracji – co drugi miał pensję niższą niż 3 000 PLN. Połowa pracowników z wykształceniem niepełnym wyższym otrzymywała wynagrodzenie nie przekraczające 3 400 PLN. O niecałe 9% mniej zarabiali zatrudnieni z wykształceniem wyższym zawodowym. Najwyższe zarobki dotyczyły najliczniejszej grupy pracowników działów administracji, a mianowicie tych z wykształceniem wyższym magisterskim. Co drugi magister otrzymywał powyżej 3 600 PLN, natomiast zarobki co czwartego przekraczały 5 600 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach administracji
pracowników z różnym wykształceniem w 2013 roku w Polsce (PLN)

poziom wykształcenia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

średnie

i niższe

2 094

2 300

3 000

4 200

niepełne wyższe

310

2 500

3 400

5 000

wyższe zawodowe

1 609

2 250

3 100

4 500

wyższe magisterskie

7 183

2 600

3 600

5 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki osób w różnym wieku


Najwyższe zarobki w działach administracji w Polsce w 2013 roku dotyczyły dwóch grup wiekowych: 36-40 oraz 41-50 lat. Co drugi pracownik z tej grupy wiekowej otrzymywał powyżej 4 000 PLN. Górny kwartyl w tych grupach był równy 6 500 PLN, czyli płace co czwartego pracownika przekraczały tę kwotę. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w grupie wiekowej 51+ była o 50 PLN niższa niż we wcześniej omawianych. Najniższe zarobki odnotowano w grupie wiekowej 18-25. Jedna czwarta zatrudnionych należących do tej grupy otrzymywała poniżej 1 900 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach administracji
pracowników w różnych grupach wiekowych w 2013 roku w Polsce (PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuStaż pracy ma znaczenie


Najwięcej zarabiali pracownicy ze stażem od 11 do 15 lat oraz ci, którzy pracują już dłużej niż 16 lat. W obu przypadkach co drugi pracownik otrzymywał wynagrodzenie przekraczające 4 000 PLN. Grupy te różniły się dolnymi i górnymi kwartylami wynagrodzeń całkowitych brutto. Jedna czwarta zatrudnionych ze stażem 11-15 lat zarabiała powyżej 6 500 PLN, natomiast w przypadku stażu szesnastoletniego lub dłuższego, o nieco ponad 4% mniej. Płace 25% najniżej opłacanych pracowników nie przekraczały 2 900 PLN w przypadku osób pracujących dłużej niż 16 lat i 2 793 PLN w przypadku drugiej grupy. Najniżej opłacani byli początkujący pracownicy. Wynagrodzenie całkowite brutto co drugiego pracownika ze stażem poniżej jednego roku było niższe niż 2 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach administracji
pracowników z różnym stażem pracy w 2013 roku w Polsce (PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPrzemysł lekki liderem


Co drugi pracownik administracyjny w przemyśle lekkim zarabiał powyżej 4 400 PLN. Niewiele mniej zarobić można było w budownictwie – 4 200 PLN. Połowa osób zatrudnionych w sektorze publicznym zarabiała nie więcej niż 3 065 PLN. Najniższe zarobki otrzymywano w administracji w służbie zdrowia oraz w nauce i szkolnictwie. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w tych branżach była równa 3 000 PLN i 2 860 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w działach administracji
w wybranych branżach w 2013 roku w Polsce (PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuCo drugi dyrektor zarabiał więcej niż 9 tys. PLN


Mediana wynagrodzeń dyrektorów w działach administracji w Polsce w 2013 roku wynosiła 9 090 PLN. Zarabiali oni o 264% więcej niż pracownicy szeregowi – o 175% więcej niż specjaliści i o niecałe 86% więcej niż kierownicy.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach administracji
na różnych szczeblach zarządzania w 2013 roku w Polsce (PLN)

szczebel zatrudniania

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy

3 417

2 000

2 500

3 200

specjalista

4 635

2 515

3 300

4 500

kierownik

2 104

3 545

4 900

7 000

dyrektor

1 040

2 000

9 090

16 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWiększa firma = wyższe zarobki


Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w administracji dużych i wielkich firm. Co drugi pracownik przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób otrzymywał powyżej 3 600 PLN. Pracownicy mikroprzedsiębiorstw zarabiali o 600 PLN mniej.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w działach administracji
w firmach różnej wielkości w 2013 roku w Polsce (PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki na różnych stanowiskach administracyjnych


Najniższe wynagrodzenie całkowite brutto w administracji otrzymywali referenci w urzędach, a także sekretarki. Jedna czwarta tych pierwszych zarabiała poniżej 1 920 PLN, natomiast co czwarta sekretarka – 20 PLN więcej.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach administracji pracowników
na wybranych stanowiskach w 2013 roku w Polsce (PLN)

stanowisko

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kierownik biura (Office Manager)

316

3 500

4 900

6 500

kierownik ds. administracyjnych

241

3 250

4 300

6 500

asystent/ka zarządu, prezesa

265

2 919

3 500

4 650

specjalista ds. administracyjnych

646

2 500

3 200

4 330

specjalista ds. kadr i płac

171

2 300

2 900

3 900

podinspektor (urząd)

221

2 200

2 600

3 100

pracownik administracyjny/asystent/asystentka

652

1 990

2 500

3 220

sekretarka

309

1 940

2 400

3 000

referent (urząd)

517

1 920

2 290

2 900

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyższe zarobki w zagranicznych firmach


Co drugi pracownik przedsiębiorstwa z przewagą kapitału polskiego zarabiał 3 200 PLN, natomiast zatrudniony w firmie zagranicznej o 53% więcej. Płace 25% najniżej wynagradzanych pracowników nie przekraczały 2 400 PLN w firmach polskich i 3 300 PLN w zagranicznych.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach administracji
w firmach polskich i zagranicznych w 2013 roku w Polsce (PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:


wynagrodzenie całkowite

- miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana

- Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl

- wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN.

dolny kwartyl -

wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Dominik Dębowski
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".