Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kasjer bankowy 3320 PLN
Elektromonter 4070 PLN
Energetyk 7760 PLN
Analityk sprzedaży 8030 PLN
Bibliotekarz 2940 PLN
Archiwista 3800 PLN
Asystent kupca 4100 PLN
Projektant mebli 4000 PLN
Doradca klienta VIP 6730 PLN
Tłoczarz w metalu 4100 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w dużych przedsiębiorstwach w 2016 roku

24.01.2017 Elżbieta Wanat
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób


Duże przedsiębiorstwa definiowane są jako firmy zatrudniające od 250 do 999 osób.Według danych pochodzących z OBW z 2016 roku mediana zarobków w dużych przedsiębiorstwach wyniosła 4 250 PLN. 25% pracowników zarabiało 6 500 PLN i więcej, natomiast 25% otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 3 050 PLN i mniej.

Jak pokazują dane najlepiej w tego typu przedsiębiorstwach zarabiało się w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i małopolskim. Najniższe zarobki jak zwykle wystąpiły we wschodniej części kraju.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w dużych przedsiębiorstwach w poszczególnych województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediany w miastach różnej wielkości pokazują że im większe miasto tym wyższe zarobki. W firmach z kapitałem zagranicznym mediana wynagrodzeń to 6 540 PLN brutto, a w formach z kapitałem polskim zarobki są niższe o około 27% (4 770 PLN brutto).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w dużych przedsiębiorstwach
w miastach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 2 przedstawia wynagrodzenia osób w różnym wieku w dużych przedsiębiorstwach. Z danych wynika, że wraz z wiekiem (co zapewne wiąże się ze stażem pracy) wynagrodzenia rosną. Po przekroczeniu 40 roku życia zarobki zaczynają spadać.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
w różnym wieku w dużych przedsiębiorstwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Najwyżej opłacanymi branżami były IT, ubezpieczenia i bankowość. Najniżej płatna okazała się natomiast służba zdrowia oraz kultura i sztuka. Różnica pomiędzy najlepiej a najgorzej opłacaną branżą to ponad 3 000 PLN.

Najwyższe i najniższe wynagrodzenia całkowite w branżach
w dużych przedsiębiorstw w 2016 roku (brutto w PLN)

branża

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

4 270

6 300

9 100

ubezpieczenia i bankowość

3 700

5 300

8 500

telekomunikacja

3 230

5 000

7 500

sektor publiczny

2 690

3 400

4 440

kultura i sztuka

2 700

3 300

4 360

służba zdrowia

2 450

3 200

4 765

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach w różnych branżach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w module Moja Płaca.


Mediany wynagrodzeń całkowitych w dużych przedsiębiorstwach
osób z różnym poziomem wykształcenia w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Elżbieta Wanat
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".