Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w dużych przedsiębiorstwach w 2016 roku

24.01.2017 Elżbieta Wanat
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób


Duże przedsiębiorstwa definiowane są jako firmy zatrudniające od 250 do 999 osób.Według danych pochodzących z OBW z 2016 roku mediana zarobków w dużych przedsiębiorstwach wyniosła 4 250 PLN. 25% pracowników zarabiało 6 500 PLN i więcej, natomiast 25% otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 3 050 PLN i mniej.

Jak pokazują dane najlepiej w tego typu przedsiębiorstwach zarabiało się w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i małopolskim. Najniższe zarobki jak zwykle wystąpiły we wschodniej części kraju.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w dużych przedsiębiorstwach w poszczególnych województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediany w miastach różnej wielkości pokazują że im większe miasto tym wyższe zarobki. W firmach z kapitałem zagranicznym mediana wynagrodzeń to 6 540 PLN brutto, a w formach z kapitałem polskim zarobki są niższe o około 27% (4 770 PLN brutto).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w dużych przedsiębiorstwach
w miastach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 2 przedstawia wynagrodzenia osób w różnym wieku w dużych przedsiębiorstwach. Z danych wynika, że wraz z wiekiem (co zapewne wiąże się ze stażem pracy) wynagrodzenia rosną. Po przekroczeniu 40 roku życia zarobki zaczynają spadać.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
w różnym wieku w dużych przedsiębiorstwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Najwyżej opłacanymi branżami były IT, ubezpieczenia i bankowość. Najniżej płatna okazała się natomiast służba zdrowia oraz kultura i sztuka. Różnica pomiędzy najlepiej a najgorzej opłacaną branżą to ponad 3 000 PLN.

Najwyższe i najniższe wynagrodzenia całkowite w branżach
w dużych przedsiębiorstw w 2016 roku (brutto w PLN)

branża

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

4 270

6 300

9 100

ubezpieczenia i bankowość

3 700

5 300

8 500

telekomunikacja

3 230

5 000

7 500

sektor publiczny

2 690

3 400

4 440

kultura i sztuka

2 700

3 300

4 360

służba zdrowia

2 450

3 200

4 765

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach w różnych branżach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w module Moja Płaca.


Mediany wynagrodzeń całkowitych w dużych przedsiębiorstwach
osób z różnym poziomem wykształcenia w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Elżbieta Wanat
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".