Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektronik 6200 PLN
Nauczyciel techniki 3230 PLN
Fizjoterapeuta 3100 PLN
Analityk biznesowy 7760 PLN
Serwisant sieci IT 3910 PLN
Szklarz 3870 PLN
Spedytor krajowy 6120 PLN
Prawnik 5680 PLN
Javascript developer 6690 PLN
Frezer CNC 4900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w dużych i małych miastach w 2013 roku

31.03.2014 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł podsumowuje najważniejsze informacje na temat wynagrodzeń osób zatrudnionych w dużych i małych miastach w 2013 roku. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Mediana wynagrodzeń osób pracujących w dużych miastach wyniosła 4 400 PLN i była wyższa o 1 000 PLN od wynagrodzeń osób pracujących w małych miastach. Zarówno w dużych jak i małych miastach najwyższe zarobki odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym magisterskim. W dużych miastach otrzymywali oni pensje w wysokości 5 000 PLN, a w małych 4 000 PLN. Spośród przedstawionych w artykule szczebli zatrudnienia, najwyższe były wynagrodzenia dyrektorów i członków zarządów. W dużych miastach mediana ich wynagrodzeń była na poziomie 13 200 PLN, a w małych miastach 10 000 PLN. Artykuł zawiera 2 tabele i 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl. Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wynagrodzenia osób w dużych i małych miastach


W 2013 roku mediana wynagrodzeń osób pracujących w małych miastach (poniżej 50 tys. mieszkańców) wyniosła 3 400 PLN. Natomiast zatrudnieni w dużych miastach (od 500 tys. do 1 mln mieszkańców) zarabiali o 1 000 PLN więcej.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób w dużych i małych miastach
w 2013 roku (w PLN)

 

próba

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób
zarabia powyżej

małe miasta
(do 50 tys. mieszkańców)

11 722

2 400

3 400

5 300

duże miasta (od 500 tys.
do 1mln mieszkańców)

20 893

3 000

4 400

7 000

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarówno w dużych jak i małych miastach wynagrodzenia rosły wraz z poziomem posiadanego wykształcenia. Najwyższe zarobki odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym magisterskim, które pracowały w dużych miastach. Mediana ich wynagrodzeń w 2013 roku wyniosła 5 000 PLN. Natomiast osoby z tytułem magistra pracujące w małych, liczących do 50 tys. mieszkańców miejscowościach zarabiały przeciętnie 4 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – 2 300 PLN w małych miastach i 2 500 PLN w dużych miastach.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem
w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z różnym stażem pracy w dużych i małych miastach


Osoby z małych miast otrzymywały niższe wynagrodzenie niż osoby z miast dużych. Sytuacja ta miała miejsce niezależnie od liczby przepracowanych lat. Zarówno w małych jak i dużych miastach najwyższe płace otrzymywały osoby pracujące 11-15 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN w małych miastach i 5 600 PLN w dużych miastach. Aby zarobki osób z dużych miast przekroczyły najwyższą wartość dla małych miast, wystarczyło zaledwie 4-5 lat pracy. Po takim okresie osoba pracująca w dużym mieście zarabiała przeciętnie 4 150 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym stażem pracy znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym stażem pracy
w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób na różnych szczeblach zatrudnienia


Wynagrodzenia w dużych miastach były wyższe od wynagrodzeń osób pracujących w małych miastach niezależnie od szczebla zatrudnienia. Największe dysproporcje odnotowano wśród zatrudnionych na stanowisku starszego specjalisty. Mediana wynagrodzeń w dużych miastach (5 700 PLN) była o 36% wyższa od mediany wynagrodzeń w małych miastach (4 200 PLN).

Wynagrodzenia całkowite brutto osób na różnych szczeblach zatrudnienia
w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

 

szczebel zarządzania

próba

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

małe miasta
(do 50 tys. mieszkańców)

pracownik szeregowy

4 185

1 850

2 400

3 200

specjalista

3 316

2 548

3 350

4 500

starszy specjalista

1 374

3 060

4 200

6 000

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

1 419

3 500

5 000

7 200

kierownik zespołu (powyżej 10 osób)

839

4 000

5 800

8 900

dyrektor/zarząd

589

6 500

10 000

17 500

duże miasta (od 500 tys.
do 1mln mieszkańców)

pracownik szeregowy

4 350

2 070

2 700

3 540

specjalista

7 681

3 000

4 000

5 500

starszy specjalista

3 505

4 000

5 700

8 500

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

2 815

4 300

6 300

9 200

kierownik zespołu (powyżej 10 osób)

1 459

5 000

7 300

11 000

dyrektor/zarząd

1 083

8 106

13 200

21 000

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Zaobserwowano znaczną różnicę w zarobkach osób pracujących w polskich i zagranicznych firmach. W dużych miastach różnica wyniosła 1 950 PLN (w firmach polskich oferowano wynagrodzenie w wysokości 3 800 PLN a w zagranicznych 5 750 PLN). Natomiast w małych miastach różnica zarobków osób pracujących w firmach zagranicznych i polskich wyniosła 1 400 PLN. (przeciętne wynagrodzenia: 3 100 PLN w firmach polskich i 4 500 PLN w firmach zagranicznych).

Wynagrodzenia całkowite brutto w firmach polskich i zagranicznych,
w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".