Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik ciągników 3990 PLN
Nauczyciel domowy 3930 PLN
Nauczyciel logopeda 4820 PLN
Psycholog 5040 PLN
Doradca podatkowy 6850 PLN
Piekarz 3650 PLN
Dyspozytor 4810 PLN
Dealer walutowy 10000 PLN
E-commerce manager 7500 PLN
Monter reklam 4080 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w dużych i małych miastach w 2013 roku

31.03.2014 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł podsumowuje najważniejsze informacje na temat wynagrodzeń osób zatrudnionych w dużych i małych miastach w 2013 roku. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Mediana wynagrodzeń osób pracujących w dużych miastach wyniosła 4 400 PLN i była wyższa o 1 000 PLN od wynagrodzeń osób pracujących w małych miastach. Zarówno w dużych jak i małych miastach najwyższe zarobki odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym magisterskim. W dużych miastach otrzymywali oni pensje w wysokości 5 000 PLN, a w małych 4 000 PLN. Spośród przedstawionych w artykule szczebli zatrudnienia, najwyższe były wynagrodzenia dyrektorów i członków zarządów. W dużych miastach mediana ich wynagrodzeń była na poziomie 13 200 PLN, a w małych miastach 10 000 PLN. Artykuł zawiera 2 tabele i 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl. Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wynagrodzenia osób w dużych i małych miastach


W 2013 roku mediana wynagrodzeń osób pracujących w małych miastach (poniżej 50 tys. mieszkańców) wyniosła 3 400 PLN. Natomiast zatrudnieni w dużych miastach (od 500 tys. do 1 mln mieszkańców) zarabiali o 1 000 PLN więcej.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób w dużych i małych miastach
w 2013 roku (w PLN)

 

próba

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób
zarabia powyżej

małe miasta
(do 50 tys. mieszkańców)

11 722

2 400

3 400

5 300

duże miasta (od 500 tys.
do 1mln mieszkańców)

20 893

3 000

4 400

7 000

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarówno w dużych jak i małych miastach wynagrodzenia rosły wraz z poziomem posiadanego wykształcenia. Najwyższe zarobki odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym magisterskim, które pracowały w dużych miastach. Mediana ich wynagrodzeń w 2013 roku wyniosła 5 000 PLN. Natomiast osoby z tytułem magistra pracujące w małych, liczących do 50 tys. mieszkańców miejscowościach zarabiały przeciętnie 4 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – 2 300 PLN w małych miastach i 2 500 PLN w dużych miastach.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem
w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z różnym stażem pracy w dużych i małych miastach


Osoby z małych miast otrzymywały niższe wynagrodzenie niż osoby z miast dużych. Sytuacja ta miała miejsce niezależnie od liczby przepracowanych lat. Zarówno w małych jak i dużych miastach najwyższe płace otrzymywały osoby pracujące 11-15 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN w małych miastach i 5 600 PLN w dużych miastach. Aby zarobki osób z dużych miast przekroczyły najwyższą wartość dla małych miast, wystarczyło zaledwie 4-5 lat pracy. Po takim okresie osoba pracująca w dużym mieście zarabiała przeciętnie 4 150 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym stażem pracy znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym stażem pracy
w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób na różnych szczeblach zatrudnienia


Wynagrodzenia w dużych miastach były wyższe od wynagrodzeń osób pracujących w małych miastach niezależnie od szczebla zatrudnienia. Największe dysproporcje odnotowano wśród zatrudnionych na stanowisku starszego specjalisty. Mediana wynagrodzeń w dużych miastach (5 700 PLN) była o 36% wyższa od mediany wynagrodzeń w małych miastach (4 200 PLN).

Wynagrodzenia całkowite brutto osób na różnych szczeblach zatrudnienia
w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

 

szczebel zarządzania

próba

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

małe miasta
(do 50 tys. mieszkańców)

pracownik szeregowy

4 185

1 850

2 400

3 200

specjalista

3 316

2 548

3 350

4 500

starszy specjalista

1 374

3 060

4 200

6 000

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

1 419

3 500

5 000

7 200

kierownik zespołu (powyżej 10 osób)

839

4 000

5 800

8 900

dyrektor/zarząd

589

6 500

10 000

17 500

duże miasta (od 500 tys.
do 1mln mieszkańców)

pracownik szeregowy

4 350

2 070

2 700

3 540

specjalista

7 681

3 000

4 000

5 500

starszy specjalista

3 505

4 000

5 700

8 500

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

2 815

4 300

6 300

9 200

kierownik zespołu (powyżej 10 osób)

1 459

5 000

7 300

11 000

dyrektor/zarząd

1 083

8 106

13 200

21 000

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Zaobserwowano znaczną różnicę w zarobkach osób pracujących w polskich i zagranicznych firmach. W dużych miastach różnica wyniosła 1 950 PLN (w firmach polskich oferowano wynagrodzenie w wysokości 3 800 PLN a w zagranicznych 5 750 PLN). Natomiast w małych miastach różnica zarobków osób pracujących w firmach zagranicznych i polskich wyniosła 1 400 PLN. (przeciętne wynagrodzenia: 3 100 PLN w firmach polskich i 4 500 PLN w firmach zagranicznych).

Wynagrodzenia całkowite brutto w firmach polskich i zagranicznych,
w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".