Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Doradca finansowy 5620 PLN
Inżynier budowy 5140 PLN
Analityk finansowy 6810 PLN
Położna 4090 PLN
Ankieter 3210 PLN
Spedytor morski 6120 PLN
Pilarz kamienia 3400 PLN
Operator CNC 4530 PLN
Tax Manager 14660 PLN
Skarbnik bankowy 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku

07.01.2019 Monika Czepiel
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 1288 osób pracujących w branży ubezpieczeniowej, z czego 54% stanowiły kobiety. 65% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.
Mediana wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku wyniosła 5 100 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 3 576 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 8 000 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku spośród osób pracujących w branży ubezpieczeniowej najwięcej zarabiali zatrudnieni w Warszawie. Kolejne miasta, w których zarobki pracowników były wysokie to Katowice (6 000 PLN) i Kraków (5 932 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 3 200 PLN. Połowa specjalistów w branży zarabiała w przedziale od 3 600 PLN do 7 000 PLN. Najwięcej zarabiali dyrektorzy i osoby z zarządu. W ich przypadku mediana wynagrodzeń była ponad pięciokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia i wynosiła 16 122 PLN.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych
szczeblach zarządzania w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

171

2 651

3 200

4 100

specjalista

845

3 600

5 000

7 000

kierownik

166

6 000

8 750

12 425

dyrektor/zarząd

51

9 250

16 122

22 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiały w ubezpieczeniach o ponad 40% więcej niż w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Wynagrodzenia całkowite w branży ubezpieczeniowej
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału
polskiego

(powyżej 50%)

759

3 200

4 497

6 500

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

529

4 515

6 506

9 900

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 2. przedstawia jak rosną wynagrodzenia pracowników w branży ubezpieczeniowej wraz ze stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób z różnym stażem
w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres


W firmach z branży ubezpieczeniowej wyższe wykształcenie się opłaca. Każdy kolejny szczebel edukacji wpływa na wzrost wynagrodzenia.

Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu
w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

164

3 000

3 900

5 236

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

225

3 400

4 497

6 010

wyższe magisterskie

695

3 900

5 860

8 500

wyższe magisterskie inżynierskie

123

5 036

7 050

11 750

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Na wykresie 3. prezentujemy przeciętne wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w branży ubezpieczeniowej. Na wysokie zarobki, poza dyrektorami i kierownikami ds. sprzedaży, mogą liczyć osoby zajmujące stanowiska analityka biznesowego (7 790 PLN), kierownika ds. obsługi klienta (7 750 PLN) i underwritera (7 081 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
w branży ubezpieczeniowej (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu:
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".