Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku

07.01.2019 Monika Czepiel
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 1288 osób pracujących w branży ubezpieczeniowej, z czego 54% stanowiły kobiety. 65% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.
Mediana wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku wyniosła 5 100 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 3 576 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 8 000 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku spośród osób pracujących w branży ubezpieczeniowej najwięcej zarabiali zatrudnieni w Warszawie. Kolejne miasta, w których zarobki pracowników były wysokie to Katowice (6 000 PLN) i Kraków (5 932 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 3 200 PLN. Połowa specjalistów w branży zarabiała w przedziale od 3 600 PLN do 7 000 PLN. Najwięcej zarabiali dyrektorzy i osoby z zarządu. W ich przypadku mediana wynagrodzeń była ponad pięciokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia i wynosiła 16 122 PLN.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych
szczeblach zarządzania w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

171

2 651

3 200

4 100

specjalista

845

3 600

5 000

7 000

kierownik

166

6 000

8 750

12 425

dyrektor/zarząd

51

9 250

16 122

22 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiały w ubezpieczeniach o ponad 40% więcej niż w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Wynagrodzenia całkowite w branży ubezpieczeniowej
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału
polskiego

(powyżej 50%)

759

3 200

4 497

6 500

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

529

4 515

6 506

9 900

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 2. przedstawia jak rosną wynagrodzenia pracowników w branży ubezpieczeniowej wraz ze stażem pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób z różnym stażem
w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres


W firmach z branży ubezpieczeniowej wyższe wykształcenie się opłaca. Każdy kolejny szczebel edukacji wpływa na wzrost wynagrodzenia.

Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu
w branży ubezpieczeniowej w 2018 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

164

3 000

3 900

5 236

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

225

3 400

4 497

6 010

wyższe magisterskie

695

3 900

5 860

8 500

wyższe magisterskie inżynierskie

123

5 036

7 050

11 750

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Na wykresie 3. prezentujemy przeciętne wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w branży ubezpieczeniowej. Na wysokie zarobki, poza dyrektorami i kierownikami ds. sprzedaży, mogą liczyć osoby zajmujące stanowiska analityka biznesowego (7 790 PLN), kierownika ds. obsługi klienta (7 750 PLN) i underwritera (7 081 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
w branży ubezpieczeniowej (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu:
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".