Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży e-commerce w 2021 roku

07.03.2022 Monika Czepiel
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 1 879 osób zatrudnionych w branży e-commerce. Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 5 500 PLN brutto. Kobiety zarabiały o ponad 700 PLN mniej niż mężczyźni.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce w 2021 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wszyscy badani

1879

4 200

5 500

7 674

mężczyźni

927

4 400

5 823

8 500

kobiety

952

4 130

5 100

6 966

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby na stanowiskach menadżerskich. Mediana zarobków dyrektora wyniosła 14 053 PLN. Wynagrodzenia kierowników były o ponad 45% niższe. Płace 25% najlepiej wynagradzanych specjalistów wyniosły 6 966 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce
na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Osoby pracujące w firmach zagranicznych zarabiały w branży e-commerce o ponad 30% więcej niż w firmach polskich.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w 2021 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

4 100

5 094

6 966

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

4 981

6 700

10 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Wielkość firmy również wpływa na wysokość wynagrodzenia. Generalnie im większa firma, tym pracownicy otrzymywali wyższe zarobki. Osoby zatrudnione w dużych i wielkich firmach zarabiały o ponad 40% więcej niż osoby pracujące w najmniejszych przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce w firmach różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo (1–9)

3 705

4 414

5 637

małe przedsiębiorstwo (10–49)

4 090

5 069

6 762

średnie przedsiębiorstwo (50–249)

4 130

5 300

6 966

duże przedsiębiorstwo (250–999)

4 555

6 200

8 700

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

4 828

6 385

10 075

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".