Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 4080 PLN
Artysta grafik 4510 PLN
Asystent naukowy 3500 PLN
Fizjoterapeuta 3750 PLN
Business Analyst 10560 PLN
PHP developer 4810 PLN
Barista 3250 PLN
Kasjer walutowy 3550 PLN
Specjalista PPOŻ 6000 PLN
Opiekun klienta 4350 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży e-commerce w 2021 roku

07.03.2022 Monika Czepiel
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 1 879 osób zatrudnionych w branży e-commerce. Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 5 500 PLN brutto. Kobiety zarabiały o ponad 700 PLN mniej niż mężczyźni.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce w 2021 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wszyscy badani

1879

4 200

5 500

7 674

mężczyźni

927

4 400

5 823

8 500

kobiety

952

4 130

5 100

6 966

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby na stanowiskach menadżerskich. Mediana zarobków dyrektora wyniosła 14 053 PLN. Wynagrodzenia kierowników były o ponad 45% niższe. Płace 25% najlepiej wynagradzanych specjalistów wyniosły 6 966 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce
na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Osoby pracujące w firmach zagranicznych zarabiały w branży e-commerce o ponad 30% więcej niż w firmach polskich.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w 2021 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

4 100

5 094

6 966

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

4 981

6 700

10 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Wielkość firmy również wpływa na wysokość wynagrodzenia. Generalnie im większa firma, tym pracownicy otrzymywali wyższe zarobki. Osoby zatrudnione w dużych i wielkich firmach zarabiały o ponad 40% więcej niż osoby pracujące w najmniejszych przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia całkowite w branży e-commerce w firmach różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo (1–9)

3 705

4 414

5 637

małe przedsiębiorstwo (10–49)

4 090

5 069

6 762

średnie przedsiębiorstwo (50–249)

4 130

5 300

6 966

duże przedsiębiorstwo (250–999)

4 555

6 200

8 700

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

4 828

6 385

10 075

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".