Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 8400 PLN
Elektroenergetyk 4630 PLN
Mechanik samochodowy 4280 PLN
Handlowiec 6220 PLN
Kierownik biblioteki 4300 PLN
PR manager 7710 PLN
Specjalista ds. kadr 5460 PLN
Sap consultant 9810 PLN
Spedytor morski 5150 PLN
Suwnicowy 4000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w bankowości w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2021 roku wzięło udział 4 160 osób z branży bankowości. 51% grupy stanowiły kobiety, 65% miało mniej niż 35 lat, a 88% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń osób pracujących w bankowości wyniosła 7 290 PLN, 25% zarabia poniżej 5 178 PLN, a kolejne 25% zarabia powyżej 11 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w bankowości w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


W podziale na poziom wykształcenia najwyższe zarobki otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera z medianą 10 000 PLN. 25% osób w tej kategorii zarabiała również powyżej 15 500 PLN. Najniższą płacę otrzymywały osoby z wykształceniem średnim lub pomaturalnym z medianą 5 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w bankowości z różnym wykształceniem w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Dzieląc osoby zatrudnione w bankowości ze względu na szczebel ich stanowiska w organizacji, odnotowano, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy z medianą 18 235 PLN, z kolei najniższe należały do pracowników szeregowych z medianą 4 500 PLN.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w bankowości na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Osoby zatrudnione w firmach o kapitale zagranicznym otrzymywały zarobki wyższe o około 30% od tych zatrudnionych w bankach z kapitałem polskim.

Miesięczne wynagrodzenia osób zatrudnionych w bankowości w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".