Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk sprzedaży 6160 PLN
Specjalista ds. HR 4280 PLN
Nauczyciel historii 4820 PLN
Ratownik wodny 3130 PLN
Trener w dziale HR 6460 PLN
Accountant 4040 PLN
Programista Python 12150 PLN
Inżynier sprzedaży 8660 PLN
Bukieciarz 2900 PLN
Monter bram 5090 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku w Polsce

01.12.2014
Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”, najwięcej w 2013 roku zarabiali pracujący jako analitycy biznesowi. Wynagrodzenie co drugiego zatrudnionego na tym stanowisku przekraczało 6 600 PLN na miesiąc, a co czwartego 9 830 PLN. Mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto analityka bankowego i analityka finansowego wynosiła odpowiednio 5 000 PLN i 6 000 PLN. Co czwarty analityk ds. IT zarabiał więcej niż 9 200 PLN, natomiast zarobki jednej czwartej analityków baz danych przekraczały 11 340 PLN.
Niniejszy artykuł powstał na podstawie raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”.
Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 6 450 osób, które w 2013 roku pracowały w sektorze bankowym. Analizie poddano 61 stanowisk na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (56%) stanowili specjaliści (3 601 respondentów), a 17% (1 087 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 501 osób, czyli 8% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 261 pracowników szeregowych (20% grupy).

W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenie całkowite.

Mazowsze - centrum bankowości


Co drugi zatrudniony w bankowości w województwie mazowieckim zarabiał więcej niż 7 000 PLN miesięcznie. W województwie dolnośląskim mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto bankowców była aż o 1 720 PLN niższa. Co drugi zatrudniony w województwie zachodniopomorskim zarabiał mniej niż 4 350 PLN miesięcznie, czyli dokładnie tyle co, co czwarty bankowiec na Mazowszu. Regionem charakteryzującym się najniższymi zarobkami w tym sektorze było Podkarpacie. Połowa pracowników sektora bankowego zarabiała tam nie więcej niż 3 500 PLN na miesiąc.

Więcej informacji na temat wynagrodzeń w bankowości znajduje się w raporcie „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”.

Wynagrodzenie całkowite brutto w bankowości w 2013 roku w Polsce
w poszczególnych województwach (PLN)

województwo

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

mazowieckie

2 066

4 350

7 000

11 250

dolnośląskie

734

3 500

5 280

8 300

pomorskie

400

3 208

5 200

7 900

lubuskie

73

3 400

5 200

10 200

małopolskie

597

3 500

5 050

8 500

wielkopolskie

357

3 300

4 750

8 000

śląskie

652

3 200

4 730

7 500

opolskie

62

3 000

4 525

7 300

łódzkie

342

3 100

4 512

7 000

podlaskie

69

3 000

4 400

5 700

zachodniopomorskie

130

3 000

4 350

8 000

lubelskie

196

2 773

4 100

6 000

warmińsko-mazurskie

120

2 875

4 100

6 250

kujawsko-pomorskie

165

2 900

4 000

6 000

świętokrzyskie

41

2 800

4 000

6 850

podkarpackie

121

2 700

3 500

4 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW 2013 roku w bankowości w Polsce, najwyższe zarobki osiągali pracownicy z Warszawy. Co drugi zarabiał miesięcznie więcej niż 7 100 PLN. Wynagrodzenia w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach były niższe przeciętnie o około 22%. W Łodzi i Poznaniu mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto w tej branży wynosiła 5 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w bankowości w 2013 roku w Polsce
w wybranych miastach wojewódzkich (PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto mężczyzn na stanowiskach specjalistycznych wynosiła 6 000 PLN na miesiąc. Co druga kobieta-specjalistka zarabiała więcej niż 4 599 PLN, czyli o 23,4% mniej, niż mężczyźni na tym samym szczeblu.

Pensja co drugiej kobiety zatrudnionej jako pracownik szeregowy przekraczała miesięcznie 3 000 PLN, podczas gdy co drugiego mężczyzny – 3 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto kobiet i mężczyzn
na różnych szczeblach zatrudnienia w bankowości
w 2013 roku w Polsce (PLN)

płeć

szczebel zatrudnienia

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

mężczyzna

pracownik szeregowy

422

2 500

3 500

4 550

specjalista

1 707

4 200

6 000

9 420

kierownik

549

6 200

9 000

14 100

dyrektor/zarząd

299

11 000

17 000

30 000

kobieta

pracownik szeregowy

839

2 300

3 000

3 890

specjalista

1 894

3 360

4 599

6 800

kierownik

538

4 960

7 000

10 300

dyrektor/zarząd

202

8 500

15 000

22 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia analityków w bankowości


Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”, najwięcej w 2013 roku zarabiali pracujący jako analitycy biznesowi. Wynagrodzenie co drugiego zatrudnionego na tym stanowisku przekraczało 6 600 PLN na miesiąc, a co czwartego 9 830 PLN. Mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto analityka bankowego i analityka finansowego wynosiła odpowiednio 5 000 PLN i 6 000 PLN. Co czwarty analityk ds. IT zarabiał więcej niż 9 200 PLN, natomiast zarobki jednej czwartej analityków baz danych przekraczały 11 340 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto analityków w bankowości w 2013 roku
w Polsce (w PLN)

stanowisko

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

analityk biznesowy

79

4 600

6 600

9 830

analityk ds. IT

38

5 000

6 150

9 200

analityk finansowy

123

4 200

6 000

8 500

analityk baz danych

36

4 150

5 865

11 340

analityk bankowy

198

3 900

5 000

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuDominik Dębowski
Sedlak & Sedlak


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".