Artykuły

Wynagrodzenia w Austrii

10.05.2011 Magdalena Wrzesień
Austria i Niemcy są ostatnimi krajami które otwarły swoje rynki pracy dla pracowników z nowych krajów UE. W artykule przedstawiono jak kształtują się wynagrodzenia w Austrii. Przeciętne roczne wynagrodzenie brutto wyniosło w tym kraju 24 449 EUR. W opracowaniu zawarto informacje na temat płac w różnych branżach i sektorach. Scharakteryzowano również jak wygląda w Austrii sytuacja z wynagrodzeniem minimalnym. Porównano także zarobki w zależności od landu i miejscowości. W artykule podano także wynagrodzenia dla wybranych zawodów. Artykuł zawiera 1 tabelkę i 8 wykresów.
W roku 2011 nastąpiło całkowite otwarcie europejskiego rynku pracy dla polskich pracowników. Od maja mogą oni bez ograniczeń podejmować zatrudnienie na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Wraz z otwarciem tych rynków przed pracodawcami i pracownikami stwarzają się nowe możliwości, ale również wyzwania.
Według austriackich badań, w tym przeprowadzonych przez Austriacki Instytut Badań Ekonomicznych (WIFO), między 15 a 25 tys. osób z krajów Europy Wschodniej będzie próbowało znaleźć tam pracę. [www.wieninternational.at, (2011)]

Mediana rocznych wynagrodzeń brutto w Austrii w 2009 roku była na poziomie 24 449 EUR. Płace 25% osób nie były wyższe niż 11 237 EUR i taka sama liczba ludzi miała zarobki powyżej 37 601 EUR. Mężczyźni nadal cieszą się wyższymi zarobkami niż kobiety. Panie zarobiły tylko 18 112 EUR, natomiast panowie 30 102 EUR.

Roczne wynagrodzenia brutto w 2009 roku (w EUR)

 

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

razem

11 237

24 449

37 601

mężczyźni

17 296

30 102

44 022

kobiety

8 006

18 112

29 602

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistic AustriaNajwięcej w 2009 roku zarabiały osoby pracujące w służbach publicznych. Ich wynagrodzenia były na poziomie 47 848 EUR rocznie. Wśród nich 25% zarabiało więcej niż 59 198 EUR. Mediana wynagrodzeń pracowników umysłowych i służby publicznej kontraktowej była na zbliżonym poziomie. Najmniej wśród badanej grupy otrzymywali praktykanci. Ich płace wyniosły 7 502 EUR.

Wynagrodzenia roczne brutto w 2009 roku (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistic AustriaWynagrodzenie minimalne


W Austrii nie ma ustawowo określonej płacy minimalnej. Limity podstawowego wynagrodzenia nie są ustanawiane w Austrii na poziomie kraju. Branżowe i zakładowe umowy zbiorowe pracy określają minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto dla danego stanowiska w danej branży lub nawet w danym zakładzie (Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii).
Zgodnie z układami zbiorowymi pracownicy są zwykle uprawnieni do trzynastej (nagroda wakacyjna) oraz czternastej pensji (wynagrodzenie świąteczne). W Austrii wysokość pensji zależy m.in. od: regulaminu zakładów pracy, ustaleń prawnych, wieku i kwalifikacji pracownika, układów zbiorowych, godzin pracy, kategorii zaszeregowania (Sierpińska, 2009).

Wynagrodzenia w landach


Nikogo nie zdziwi fakt, iż najwyższe wynagrodzenia są oferowane w Wiedniu. Mediana rocznych wynagrodzeń osób pracujących na własny rachunek jest tam na poziomie 21 239 EUR. Najniższa mediana natomiast jest w Volbergu – 15 533 EUR i Tyrolu – 15 516 EUR. Również w podziale na landy można zauważyć dysproporcje w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Najmniejsza różnica jest w Wiedniu, panie zarabiają tam przeciętnie tylko o 6 256 EUR mniej niż panowie. Największe zróżnicowanie w płacach jest natomiast w Vorarlbergu.

Wynagrodzenie roczne osób pracujących na własny rachunek w 2008 roku (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistic AustriaNajwyższe wynagrodzenia otrzymują osoby pracujące w Villach, bo aż 45 495 EUR rocznie. Następne miasto w którym wysokość stawek jest wysoka to Wiedeń. Przeciętnie zarabia się tutaj 40 992 EUR. Wśród prezentowanych miast najniższe zarobki otrzymują pracujący w Salzburgu.

Wynagrodzenia w wybranych austriackich miastach (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie payscale.comWynagrodzenia w branżach i sektorach


Mediana rocznych wynagrodzeń w sektorze prywatnym jest z reguły niższa niż w sektorze publicznym. Płace w sektorze prywatnym wyniosły w 2009 roku 37 702 EUR, natomiast w publicznym 22 497 EUR.

Wynagrodzenia roczne brutto w różnych sektorach w 2009 roku (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistic AustriaNajbardziej opłacalną branżą pod względem wynagrodzenia pracowników w 2009 roku była dostawa energii. Osoby w niej pracujące otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 48 883 EUR rocznie. Nieco mniej uzyskiwali pracujący w świadczeniach finansowych, informacji i komunikacji, administracji publicznej i górnictwie. Najniższe płace z przedstawionych branż były w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Wynosiły one 3 687 EUR.

Wynagrodzenia roczne brutto w różnych branżach w 2009 roku (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistic AustriaStosunkowo najwyższe roczne zarobki - bo rzędu 69 160 EUR - osiągały osoby zajmujące się farmacją. Pensje oscylujące wokół 58 104 EUR otrzymywały osoby zatrudnione w branży finansowej. W takich branżach jak IT, edukacja i telekomunikacja pracownicy zarabiali około 40 000 EUR.

Wynagrodzenia w różnych branżach (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie payscale.comW Austrii poziom wynagrodzeń wzrasta wraz z długością stażu pracy. Jest to zjawisko bardzo zrozumiałe gdyż doświadczenia i praktyczne umiejętności zdobyć można właśnie z upływem kolejnych lat pracy. Osoby, których okres zatrudnienia nie przekraczał 4 lat, mogły liczyć na przeciętne wynagrodzenia w wysokości 28 637 EUR w ciągu roku. Jednak już pracownicy posiadający staż rzędu 5 do 9 lat otrzymywali rocznie 40 969 EUR. Najwyższe wynagrodzenia przysługiwało pracownikom z ponad 20-sto letnim stażem. Zarabiali oni nawet 68 894 EUR rocznie.

Wynagrodzenia pracowników o różnym stażu pracy (w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie payscale.comWedług portalu EUROPA, który monitoruje rynek ofert pracy w Austrii największy popyt jest na podanych niżej pracowników (European Vacancy Monitor,2011):
  • wykwalifikowani sprzedawcy,
  • przedstawiciele handlowi,
  • technicy,
  • kierowcy,
  • informatycy,
  • lekarze i personel medyczny,
  • sprzątaczki i pomoc domowa,
  • kucharze,
  • mechanicy,
  • menedżerowie ds. sprzedaży.


Jak wyglądają wynagrodzenia w różnych zawodach? Najwięcej otrzymują osoby pracujące jako kierownicy projektu w dziale IT – 47 563 EUR rocznie. Równie dobrze zarabia się w finansach – kontroler finansowy otrzymuje płace w wysokości 41 494 EUR. Mechanicy posiadający tytuł inżyniera dostawali 27 500 EUR.

Wynagrodzenia w wybranych zawodach

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie payscale.comW Austrii stolarz zarabia przeciętnie 17 580 EUR, pielęgniarka 29 388 EUR (www.trueknowledge.com). Wynagrodzenie dla osób rozpoczynających pracę na stanowiskach inżynierów oprogramowania i mechaniki wynosi od 1 930 EUR do 2 040 EUR miesięcznie. Dla porównania fryzjerka zarabia 1 100 EUR (www.wieninternational.at, (2011).


Bibliografia
1. Statistic Austria; Statistisches Jahrbuch 2011
2. “Today daughter, tomorrow boss!“, dostępny w internecie www.wieninternational.at
3. EU: opening of labour markets from May – job hunting without limitations, dostępny w internecine www.wieninternational.at
4. A. M. Sierpińska, Praca w Austrii - umowa, urlop, wynagrodzenie; 5.07.2009, dostępny w Internecie www.twojaeuropa.pl
5. Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii ;PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W AUSTRII; www.wien.trade.gov.pl
6. European Vacancy Monitor; Issue no. 2/201, March 2011
7. www.payscale.com, dostęp 29.04.2011
8. www.trueknowledge.com
Magdalena Wrzesień
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".