Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator produkcji 4490 PLN
Nauczyciel historii 4820 PLN
Psycholog kliniczny 3340 PLN
Asesor 5570 PLN
Kierownik sklepu 4700 PLN
Rzeźnik 3920 PLN
Specjalista SEO 5150 PLN
Wiertacz studni 4400 PLN
Technik metrolog 4610 PLN
Manewrowy 3110 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w aglomeracji krakowskiej w 2022 roku

20.03.2023 Weronika Wróbel
W 2022 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 7 693 osób z Krakowa i okolic. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7 000 PLN brutto.
Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.

Jak wynika z badania najwięcej zarabiali dyrektorzy. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 15 000 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia całkowite otrzymywali pracownicy szeregowi. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych była ponad 3 razy niższa niż dyrektorów i wyniosła 4 724 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w aglomeracji krakowskiej na różnych szczeblach organizacji
w 2022 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Istotnym kryterium, od którego zależą wynagrodzenia jest pochodzenie kapitału firmy. Jak wynika z badania wynagrodzenia w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym są wyższe niż w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim. Mediana wynagrodzeń całkowitych w firmach o kapitale zagranicznym jest o prawie 2 500 PLN wyższe iż w firmach o kapitale polskim.

Wynagrodzenia całkowite w zależności od pochodzenia kapitału firmy w 2022 roku (brutto PLN)

Wynagrodzenie całkowite

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

4 665

6 000

8 500

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

6 161

8 480

12 300

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Wysokość wynagrodzeń zależy również od formy własności firmy. Jak wynika z badania najwyższe pensje otrzymują pracownicy zatrudnieni w firmach prywatnych. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7 144 PLN brutto i była o ponad 1 844 PLN wyższa niż pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wynagrodzenia całkowite w zależności od formy własności firmy w 2022 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Informacje o badaniu: W 2022 roku w badaniu uczestniczyło ponad 101 tys. osób. Wśród uczestników 59% to osoby poniżej 35 lat, 72% to osoby o wykształceniu wyższym, 74% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych, a 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".