Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Doradca finansowy 3770 PLN
Mistrz zmianowy 6120 PLN
Mechanik autobusów 4760 PLN
Fotograf 4160 PLN
Akustyk 3990 PLN
Archiwista 3580 PLN
.NET Developer 11780 PLN
Biochemik 5840 PLN
Funkcjonariusz celny 6130 PLN
Programista plc 5360 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia programistów w 2016 roku

14.11.2016 Maria Ropel
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016. W badaniu wzięło udział 56 firm (66 oddziałów). W raporcie znajdują się dane o wynagrodzeniach 6 436 osób, w tym 1 889 programistów. Jeśli w tekście nie jest zaznaczone inaczej, prezentowane wartości to mediany wynagrodzenia całkowitego brutto.

Wpływ doświadczenia na wysokość wynagrodzeń programistów


Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenie oferowane przez pracodawcę w dużej mierze zależne jest od stażu pracy oraz doświadczenia jakie posiada pracownik. Nie inaczej jest wśród programistów. Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016 mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów wynosi 4 800 PLN, doświadczonych specjalistów – 6 630 PLN natomiast starszych specjalistów – 8 963 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych programistów z różnym doświadczeniem (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Wynagrodzenia programistów wybranych języków programowania


Wynagrodzenia programistów różnią się w zależności od języka programowania. Najlepiej opłacani są programiści Java/JEE/J2EE, spośród których 25% badanych zarabia mniej niż 5 800 PLN, a 25% zarabia więcej niż 9 420 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenie otrzymują programiści .NET, wśród których 25% zarabia mniej niż 5 045 PLN, a 25% więcej niż 7 000 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite doświadczonych programistów (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Umowa o pracę a kontrakt


Wynagrodzenia programistów różnią się w zależności od tego na jaką umowę pracują. Z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 wynika, że doświadczeni programiści .NET zatrudnieni na kontrakt zarabiają o 27% więcej od programistów zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród starszych specjalistów różnica ta wynosi 15%. Analogicznie programiści Java/JEE/J2EE zatrudnieni na kontrakt zarabiają odpowiednio o 9% i 14% więcej od zatrudnionych na umowę o pracę.

Na poniższym wykresie przedstawiono wynagrodzenia programistów języków .NET oraz Java/JEE/J2EE zatrudnionych na kontrakt lub umowę o pracę. Zaprezentowane dane obrazują wysokości płac doświadczonych oraz starszych specjalistów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
programistów zatrudnionych na umowę o pracę lub kontrakt (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Wynagrodzenie programistów w firmach z kapitałem polskim lub zagranicznym


Według raportu Sedlak & Sedlak firmy z kapitałem zagranicznym płacą więcej niż firmy z polskim kapitałem. Największa różnica występuje wśród programistów aplikacji mobilnych i wynosi ona 4 639 PLN. Mniejsze zróżnicowanie płac zauważamy kolejno u programistów: PHP, Java/JEE/J2EE, baz danych, serwisów i aplikacji internetowych oraz .NET. Natomiast programiści C/C++/C# w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają jedynie o 815 PLN więcej, niż programiści w firmach z kapitałem polskim.

Na poniższym wykresie zaprezentowane są dane wyłącznie dla doświadczonych specjalistów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
programistów w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016O raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016 zawiera dane o wynagrodzeniach 6 436 osób. Przedstawia analizy dla 76 stanowisk. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego i podstawowego. W raporcie zaprezentowano także dane o planowanych i zrealizowanych podwyżkach oraz oferowanych świadczeniach dodatkowych.Zamów raport

Więcej raportów


Maria Ropel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".