Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia programistów w 2016 roku

14.11.2016 Maria Ropel
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016. W badaniu wzięło udział 56 firm (66 oddziałów). W raporcie znajdują się dane o wynagrodzeniach 6 436 osób, w tym 1 889 programistów. Jeśli w tekście nie jest zaznaczone inaczej, prezentowane wartości to mediany wynagrodzenia całkowitego brutto.

Wpływ doświadczenia na wysokość wynagrodzeń programistów


Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenie oferowane przez pracodawcę w dużej mierze zależne jest od stażu pracy oraz doświadczenia jakie posiada pracownik. Nie inaczej jest wśród programistów. Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016 mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów wynosi 4 800 PLN, doświadczonych specjalistów – 6 630 PLN natomiast starszych specjalistów – 8 963 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych programistów z różnym doświadczeniem (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Wynagrodzenia programistów wybranych języków programowania


Wynagrodzenia programistów różnią się w zależności od języka programowania. Najlepiej opłacani są programiści Java/JEE/J2EE, spośród których 25% badanych zarabia mniej niż 5 800 PLN, a 25% zarabia więcej niż 9 420 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenie otrzymują programiści .NET, wśród których 25% zarabia mniej niż 5 045 PLN, a 25% więcej niż 7 000 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite doświadczonych programistów (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Umowa o pracę a kontrakt


Wynagrodzenia programistów różnią się w zależności od tego na jaką umowę pracują. Z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 wynika, że doświadczeni programiści .NET zatrudnieni na kontrakt zarabiają o 27% więcej od programistów zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród starszych specjalistów różnica ta wynosi 15%. Analogicznie programiści Java/JEE/J2EE zatrudnieni na kontrakt zarabiają odpowiednio o 9% i 14% więcej od zatrudnionych na umowę o pracę.

Na poniższym wykresie przedstawiono wynagrodzenia programistów języków .NET oraz Java/JEE/J2EE zatrudnionych na kontrakt lub umowę o pracę. Zaprezentowane dane obrazują wysokości płac doświadczonych oraz starszych specjalistów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
programistów zatrudnionych na umowę o pracę lub kontrakt (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Wynagrodzenie programistów w firmach z kapitałem polskim lub zagranicznym


Według raportu Sedlak & Sedlak firmy z kapitałem zagranicznym płacą więcej niż firmy z polskim kapitałem. Największa różnica występuje wśród programistów aplikacji mobilnych i wynosi ona 4 639 PLN. Mniejsze zróżnicowanie płac zauważamy kolejno u programistów: PHP, Java/JEE/J2EE, baz danych, serwisów i aplikacji internetowych oraz .NET. Natomiast programiści C/C++/C# w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają jedynie o 815 PLN więcej, niż programiści w firmach z kapitałem polskim.

Na poniższym wykresie zaprezentowane są dane wyłącznie dla doświadczonych specjalistów.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
programistów w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016O raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016 zawiera dane o wynagrodzeniach 6 436 osób. Przedstawia analizy dla 76 stanowisk. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego i podstawowego. W raporcie zaprezentowano także dane o planowanych i zrealizowanych podwyżkach oraz oferowanych świadczeniach dodatkowych.Zamów raport

Więcej raportów


Maria Ropel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".