Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier serwisu 6240 PLN
Mechanik motocyklowy 3990 PLN
Event Specialist 5280 PLN
Grafik kreatywny 5560 PLN
Analityk biznesowy 5520 PLN
Pracownik recepcji 3280 PLN
Murarz 3920 PLN
Komisarz skarbowy 4750 PLN
Spedytor drogowy 4280 PLN
Prawnik 5510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku

24.01.2022 Mikołaj Pecold
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2021 roku wzięło udział 93 527 osób. Największą grupę stanowiły osoby o wykształceniu wyższym magisterskim (34%). Kolejnymi dużymi grupami były osoby z wykształceniem wyższym zawodowym oraz magisterskim z tytułem inżyniera (19%) i osoby ze zdaną maturą (18%).
Osoby z wyższym poziomem wykształcenia posiadały wyższe wynagrodzenia. Najwięcej zarabiały osoby z tytułem magistra inżyniera (7 300 PLN), a inżynierowie zarabiali o ok. 1 800 PLN mniej.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuDane pokazały, że istnieje różnica w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. W każdym przypadku, niezależnie od poziomu wykształcenia kobiety zarabiały mniej. Różnica ta była największa w grupie osób z wykształceniem magistra inżyniera i wynosiła 2 542 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuAnaliza wysokości wynagrodzeń osób z różnym stażem pracy wykazała, że w większości przypadków liczba lat spędzonych w miejscu pracy zapewnia wyższe wynagrodzenia. Poziom wykształcenia również wpływał na większe płace. Stawki wynagrodzeń osób z wykształceniem średnim i podstawowym poniżej 5 lat stażu pracy utrzymują się na podobnym poziomie. Płace osób z wykształceniem wyższym rosły szybciej od zarobków osób z pozostałych dwóch kategorii.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różnym stażem pracy i różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuUkończenie studiów stacjonarnych, czy niestacjonarnych również miało wpływ na zarobki. Osoby, które ukończyły studia w trybie dziennym przeważnie posiadały wyższe zarobki.


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".