Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku

24.01.2022 Mikołaj Pecold
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2021 roku wzięło udział 93 527 osób. Największą grupę stanowiły osoby o wykształceniu wyższym magisterskim (34%). Kolejnymi dużymi grupami były osoby z wykształceniem wyższym zawodowym oraz magisterskim z tytułem inżyniera (19%) i osoby ze zdaną maturą (18%).
Osoby z wyższym poziomem wykształcenia posiadały wyższe wynagrodzenia. Najwięcej zarabiały osoby z tytułem magistra inżyniera (7 300 PLN), a inżynierowie zarabiali o ok. 1 800 PLN mniej.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuDane pokazały, że istnieje różnica w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. W każdym przypadku, niezależnie od poziomu wykształcenia kobiety zarabiały mniej. Różnica ta była największa w grupie osób z wykształceniem magistra inżyniera i wynosiła 2 542 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuAnaliza wysokości wynagrodzeń osób z różnym stażem pracy wykazała, że w większości przypadków liczba lat spędzonych w miejscu pracy zapewnia wyższe wynagrodzenia. Poziom wykształcenia również wpływał na większe płace. Stawki wynagrodzeń osób z wykształceniem średnim i podstawowym poniżej 5 lat stażu pracy utrzymują się na podobnym poziomie. Płace osób z wykształceniem wyższym rosły szybciej od zarobków osób z pozostałych dwóch kategorii.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różnym stażem pracy i różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuUkończenie studiów stacjonarnych, czy niestacjonarnych również miało wpływ na zarobki. Osoby, które ukończyły studia w trybie dziennym przeważnie posiadały wyższe zarobki.


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".