Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2021 roku

04.04.2022 Monika Czepiel
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 17 750 pracowników szeregowych. Połowa z nich otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 3 360 do 5 000 PLN. Kobiety zarabiały o 500 PLN mniej niż mężczyźni.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych w 2021 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wszyscy badani

3 360

4 000

5 000

mężczyźni

3 510

4 250

5 302

kobiety

3 161

3 750

4 555

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Pracownicy szeregowi otrzymywali wyższe płace w firmach z kapitałem zagranicznym. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 414 PLN. Natomiast zarobki pracowników w polskich firmach były niższe o 453 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych
w firmach o różnym kapitale w 2021 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

3 280

3 961

4 839

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

3 700

4 414

5 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Spośród prezentowanych branż, pracownicy szeregowi byli najwyżej opłacani w IT, bankowości i przemyśle ciężkim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych
w wybranych branżach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych
na wybranych stanowiskach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".