Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników IT w Warszawie w 2017 roku

05.03.2018 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł powstał na podstawie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Uwzględniono w nim dane o płacach 1 829 osób pracujących w branży IT w Warszawie. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.
Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w technologiach informatycznych w Warszawie wyniosła 7 081 PLN brutto – wynika z raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Wynagrodzenia 54,2% zatrudnionych wzrosły w porównaniu do roku 2016. Dla 36,1% pozostały na takim samym poziomie. Z badania wynika również, że pracownicy IT są zadowoleni ze swoich zarobków (80,8%).

Połowa pracowników szeregowych z branży IT w Warszawie zarabia w przedziale między 2 968 a 4 856 PLN brutto. Wynagrodzenia specjalistów wahają się od 4 740 do 8 947 PLN brutto, a kierowników między 7 600 a 14 600 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła 19 948 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w branży IT w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku, Sedlak & SedlakW dużej firmie (250 – 999 osób) z branży IT zlokalizowanej w stolicy, mediana zarobków wyniosła 7 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w branży IT 
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej osób)

5 359

7 420

11 300

duże przedsiębiorstwo

(250-999 osób)

5 000

7 500

10 500

średnie przedsiębiorstwo

(50-249 osób)

5 000

7 213

11 000

małe przedsiębiorstwo

(10-49 osób)

4 497

6 230

8 700

mikro przedsiębiorstwo (1 – 9 osób)

3 636

5 645

8 516

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWynagrodzenia w warszawskich firmach o przewadze kapitału zagranicznego są wyższe od organizacji, w których kapitał w większości jest pochodzenia polskiego.

Wynagrodzenia całkowite w branży IT 
w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

5 800

8 122

12 000

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

4 210

6 200

9 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJednym z najwyżej opłacanych stanowisk jest architekt-projektant systemów IT. Mediana ich zarobków wyniosła 12 822 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
z branży IT w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku, Sedlak & SedlakW raporcie „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” prezentujemy stawki wynagrodzeń na 101 stanowiskach. Uwzględniamy w nim również kryteria takie jak wykształcenie, staż pracy, pochodzenie kapitału firmy, jej typ czy wielkość.


Wysokość zarobków osób zatrudnionych w IT w dużej mierze jest związana ze stażem pracy. Mediana wynagrodzeń osób zaczynających pracę w tym obszarze wyniosła 4 100 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
o różnym stażu pracy w branży IT w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwięcej w branży IT w Warszawie zarabiały osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie. Mediana ich zarobków wyniosła 8 372 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite osób
o różnym wykształceniu w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

3 493

4 750

7 081

niepełne wyższe

4 085

5 825

7 899

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

4 500

6 076

8 750

wyższe magisterskie

5 800

8 372

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Infografika

O raporcie


Raport powstał w oparciu o Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uwzględniono w nim dane o płacach 19 986 osób pracujących w Warszawie.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak: pochodzenie kapitału, wielkość zatrudnienia, branże, typ firmy, płeć, wiek, wykształcenie, posiadane kwalifikacje dodatkowe i znajomości języków obcych. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".