Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 4100 PLN
Lider laboratorium 6111 PLN
Elektromechanik 3642 PLN
Kierownik regionalny 8535 PLN
Portier 2118 PLN
Geoinformatyk 3847 PLN
Kierownik pociągu 4497 PLN
Tokarz CNC 3250 PLN
Audytor w dziale IT 8302 PLN
Animator kultury 2390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników fizycznych
w 2015 roku

19.02.2016 Renata Kucharska-Kawalec
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015. Raport zawiera dane z 430 zakładów, a dotyczą one wynagrodzeń 160 357 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 421 stanowisk oraz pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni). Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Struktura wynagrodzeń pracowników fizycznych


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015 pokazują, że w przypadku pracowników fizycznych mediana wynagrodzeń podstawowych (czyli sumy stawek zasadniczych oraz stałych dodatków do pensji) wynosi 2 859 PLN. W zależności od poziomu zatrudnienia, stawki płac osób na omawianym szczeblu wahają się od 2 300 do 3 500 PLN miesięcznie. Analizując wynagrodzenia całkowite (czyli płace podstawowe powiększone o średniomiesięczną wartość wynagrodzenia zmiennego) można zauważyć, iż połowa pracowników fizycznych otrzymuje co najmniej 3 253 PLN. Przy czym zarobki pracowników początkujących (najmniej doświadczonych) oscylują wokół poziomu 2 646 PLN, a starszych (posiadających największą wiedzę i doświadczenie) – 3 959 PLN.
Mediana płacy zmiennej (wyrażonej jako procent płacy podstawowej) wynosi 12%. Najniższy odsetek występuje u pracowników początkujących (11%). Natomiast najwyższy udział płacy zmiennej – na poziomie 14% – występuje w przypadku brygadzistów. Więcej informacji zaprezentowano na wykresie 1.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych
na różnych poziomach zatrudnienia w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Wynagrodzenia a wielkość firmy i jej lokalizacja


Jednym z ważnych aspektów wpływających na wysokość wynagrodzeń jest wielkość firmy (prawidłowość ta jest najbardziej widoczna w przypadku stanowisk specjalistycznych i menedżerskich). Jak pokazano na wykresie 2., mediana płac całkowitych pracowników fizycznych w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 osób wynosi 3 299 PLN i jest o 4% wyższa od zarobków osób na analogicznych stanowiskach w organizacjach liczących do 200 osób. Nie bez znaczenia jest również poziom przychodów firmy. Jednostki o obrotach przekraczających 1 000 mln PLN oferują pracownikom fizycznym stawki płac na poziomie 3 417 PLN, czyli o 10% wyższe niż w firmach o przychodach nie przekraczających 100 mln PLN rocznie (3 113 PLN).

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych
w firmach różnej wielkości zatrudnienia i przychodów w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Analizując różnice poziomu wynagrodzeń pracowników fizycznych w podziale regionalnym można zauważyć, iż tegorocznym liderem płacowym są woj. mazowieckie i śląskie – z medianą na poziomie 3 404 PLN (o 4,5% wyższą od stawki ogólnopolskiej). Zarobki przekraczające 3 200 PLN oferowane są również w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim. Natomiast na końcu rankingu plasuje się Podlasie (2 674 PLN) oraz Warmia i Mazury (2 787 PLN). Więcej informacji zaprezentowano na wykresie 3.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników fizycznych w poszczególnych województwach w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Wynagrodzenia w różnych branżach


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015 pokazują, że w przypadku pracowników fizycznych najwyższe wynagrodzenia wypłacane są w sektorze chemicznym (3 776 PLN) oraz metalowym i metalurgicznym (3 501 PLN). W zestawieniu tym wysoko plasują się również branża lotnicza (3 453 PLN), a także maszynowa (3 423 PLN). Natomiast najniższe stawki płac otrzymują pracownicy sektora materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz (3 064 PLN) oraz branży elektronicznej i elektrotechnicznej (3 099 PLN).

Wynagrodzenia całkowite
pracowników fizycznych w poszczególnych branżach w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Jak wzrosły wynagrodzenia w ostatnim roku?


Analizując wynagrodzenia pracowników, warto zwrócić uwagę nie tylko na aktualne stawki płac, ale również trendy w zakresie zmian poziomu zarobków w dłuższej perspektywie czasu. Pozwala to bowiem lepiej planować budżet wydatkowany na przyciągnięcie, zatrzymanie i zmotywowanie pracowników. W tym celu w tabeli 1. przedstawiono podwyżki wynagrodzeń zrealizowane w okresie poprzedniego badania (05.2014-04.2015). Z danych wynika, iż płace w badanej grupie wzrosły średnio o 3,1%. Najbardziej widoczne zmiany zaszły w firmach średnich (3,5%) oraz w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym (3,3%). Zgodnie z tym, co zaraportowali uczestnicy badania w 2015 roku, w okresie 05.2015 – 04.2016 przeciętny poziom podwyżek przyznanych pracowników fizycznych wyniesie 3,5%.

Podwyżki wynagrodzeń pracowników fizycznych

kryterium

zrealizowane podwyżki wynagrodzeń
(05.2014-04.2015)

ogółem

 

3,1%

pochodzenie kapitału

polski

2,7%

zagraniczny

3,3%

wielkość rocznych przychodów

do 100 mln PLN

3,2%

od 100

do 1 000 mln PLN

3,1%

powyżej 1 000 mln PLN

3,2%

wielkość zatrudnienia

do 200 osób

3,0%

od 201 do 1 000 osób

3,5%

powyżej 1 000 osób

3,0%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Świadczenia pozapłacowe pracowników fizycznych


Na koniec zwróćmy uwagę na benefity, które pracodawcy oferują pracownikom fizycznym. Jak pokazano w tabeli 2., najbardziej popularnym świadczeniem są szkolenia zawodowe – może z nich skorzystać ponad 90% osób zatrudnionych na omawianym szczeblu. Średnio dwóch na trzech pracowników otrzymuje ubezpieczenie NNW, polisę na życie oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. Blisko połowa korzysta z dodatkowej opieki medycznej i dopłat do nauki. Ranking 10 najpopularniejszych świadczeń zamykają bony towarowe oraz dopłaty do wyżywienia/stołówki.
Co ważne, w poniższym zestawieniu jako benefit rozumiemy również świadczenia w całości opłacane lub współfinansowane przez pracownika. Jego korzyścią jest wtedy fakt, iż pracodawca wynegocjował z dostawcą bardziej preferencyjne warunki kosztowe.

Świadczenia pozapłacowe oferowane pracownikom fizycznym w 2015 roku

benefit

% pracowników

 szkolenia zawodowe

92%

 polisa na życie

66%

 zajęcia sportowo - rekreacyjne

65%

 ubezpieczenie NNW

63%

 dopłata do nauki

50%

 preferencyjne pożyczki pieniężne

49%

 dodatkowa opieka medyczna

47%

 szkolenia językowe

44%

 bony towarowe

34%

 dopłaty do wyżywienia/stołówka

32%

 program emerytalny

23%

 akcje lub opcje na akcje

7%

 telefon komórkowy

5%

 dodatkowy płatny urlop

4%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Więcej informacji na temat wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2015.

Renata Kucharska-Kawalec

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]