Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent sprzedaży 6860 PLN
Webdeveloper 7490 PLN
Fryzjer męski 4950 PLN
Piekarz 5480 PLN
Krawcowa 4640 PLN
Portier 4310 PLN
Księgowy 7530 PLN
Specjalista SEO 6640 PLN
Programista plc 8020 PLN
Formierz odlewnik 4960 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników fizycznych
w 2015 roku

19.02.2016 Renata Kucharska-Kawalec
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015. Raport zawiera dane z 430 zakładów, a dotyczą one wynagrodzeń 160 357 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 421 stanowisk oraz pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni). Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Struktura wynagrodzeń pracowników fizycznych


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015 pokazują, że w przypadku pracowników fizycznych mediana wynagrodzeń podstawowych (czyli sumy stawek zasadniczych oraz stałych dodatków do pensji) wynosi 2 859 PLN. W zależności od poziomu zatrudnienia, stawki płac osób na omawianym szczeblu wahają się od 2 300 do 3 500 PLN miesięcznie. Analizując wynagrodzenia całkowite (czyli płace podstawowe powiększone o średniomiesięczną wartość wynagrodzenia zmiennego) można zauważyć, iż połowa pracowników fizycznych otrzymuje co najmniej 3 253 PLN. Przy czym zarobki pracowników początkujących (najmniej doświadczonych) oscylują wokół poziomu 2 646 PLN, a starszych (posiadających największą wiedzę i doświadczenie) – 3 959 PLN.
Mediana płacy zmiennej (wyrażonej jako procent płacy podstawowej) wynosi 12%. Najniższy odsetek występuje u pracowników początkujących (11%). Natomiast najwyższy udział płacy zmiennej – na poziomie 14% – występuje w przypadku brygadzistów. Więcej informacji zaprezentowano na wykresie 1.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych
na różnych poziomach zatrudnienia w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Wynagrodzenia a wielkość firmy i jej lokalizacja


Jednym z ważnych aspektów wpływających na wysokość wynagrodzeń jest wielkość firmy (prawidłowość ta jest najbardziej widoczna w przypadku stanowisk specjalistycznych i menedżerskich). Jak pokazano na wykresie 2., mediana płac całkowitych pracowników fizycznych w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 osób wynosi 3 299 PLN i jest o 4% wyższa od zarobków osób na analogicznych stanowiskach w organizacjach liczących do 200 osób. Nie bez znaczenia jest również poziom przychodów firmy. Jednostki o obrotach przekraczających 1 000 mln PLN oferują pracownikom fizycznym stawki płac na poziomie 3 417 PLN, czyli o 10% wyższe niż w firmach o przychodach nie przekraczających 100 mln PLN rocznie (3 113 PLN).

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych
w firmach różnej wielkości zatrudnienia i przychodów w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Analizując różnice poziomu wynagrodzeń pracowników fizycznych w podziale regionalnym można zauważyć, iż tegorocznym liderem płacowym są woj. mazowieckie i śląskie – z medianą na poziomie 3 404 PLN (o 4,5% wyższą od stawki ogólnopolskiej). Zarobki przekraczające 3 200 PLN oferowane są również w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim. Natomiast na końcu rankingu plasuje się Podlasie (2 674 PLN) oraz Warmia i Mazury (2 787 PLN). Więcej informacji zaprezentowano na wykresie 3.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników fizycznych w poszczególnych województwach w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Wynagrodzenia w różnych branżach


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2015 pokazują, że w przypadku pracowników fizycznych najwyższe wynagrodzenia wypłacane są w sektorze chemicznym (3 776 PLN) oraz metalowym i metalurgicznym (3 501 PLN). W zestawieniu tym wysoko plasują się również branża lotnicza (3 453 PLN), a także maszynowa (3 423 PLN). Natomiast najniższe stawki płac otrzymują pracownicy sektora materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz (3 064 PLN) oraz branży elektronicznej i elektrotechnicznej (3 099 PLN).

Wynagrodzenia całkowite
pracowników fizycznych w poszczególnych branżach w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Jak wzrosły wynagrodzenia w ostatnim roku?


Analizując wynagrodzenia pracowników, warto zwrócić uwagę nie tylko na aktualne stawki płac, ale również trendy w zakresie zmian poziomu zarobków w dłuższej perspektywie czasu. Pozwala to bowiem lepiej planować budżet wydatkowany na przyciągnięcie, zatrzymanie i zmotywowanie pracowników. W tym celu w tabeli 1. przedstawiono podwyżki wynagrodzeń zrealizowane w okresie poprzedniego badania (05.2014-04.2015). Z danych wynika, iż płace w badanej grupie wzrosły średnio o 3,1%. Najbardziej widoczne zmiany zaszły w firmach średnich (3,5%) oraz w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym (3,3%). Zgodnie z tym, co zaraportowali uczestnicy badania w 2015 roku, w okresie 05.2015 – 04.2016 przeciętny poziom podwyżek przyznanych pracowników fizycznych wyniesie 3,5%.

Podwyżki wynagrodzeń pracowników fizycznych

kryterium

zrealizowane podwyżki wynagrodzeń
(05.2014-04.2015)

ogółem

 

3,1%

pochodzenie kapitału

polski

2,7%

zagraniczny

3,3%

wielkość rocznych przychodów

do 100 mln PLN

3,2%

od 100

do 1 000 mln PLN

3,1%

powyżej 1 000 mln PLN

3,2%

wielkość zatrudnienia

do 200 osób

3,0%

od 201 do 1 000 osób

3,5%

powyżej 1 000 osób

3,0%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Świadczenia pozapłacowe pracowników fizycznych


Na koniec zwróćmy uwagę na benefity, które pracodawcy oferują pracownikom fizycznym. Jak pokazano w tabeli 2., najbardziej popularnym świadczeniem są szkolenia zawodowe – może z nich skorzystać ponad 90% osób zatrudnionych na omawianym szczeblu. Średnio dwóch na trzech pracowników otrzymuje ubezpieczenie NNW, polisę na życie oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. Blisko połowa korzysta z dodatkowej opieki medycznej i dopłat do nauki. Ranking 10 najpopularniejszych świadczeń zamykają bony towarowe oraz dopłaty do wyżywienia/stołówki.
Co ważne, w poniższym zestawieniu jako benefit rozumiemy również świadczenia w całości opłacane lub współfinansowane przez pracownika. Jego korzyścią jest wtedy fakt, iż pracodawca wynegocjował z dostawcą bardziej preferencyjne warunki kosztowe.

Świadczenia pozapłacowe oferowane pracownikom fizycznym w 2015 roku

benefit

% pracowników

 szkolenia zawodowe

92%

 polisa na życie

66%

 zajęcia sportowo - rekreacyjne

65%

 ubezpieczenie NNW

63%

 dopłata do nauki

50%

 preferencyjne pożyczki pieniężne

49%

 dodatkowa opieka medyczna

47%

 szkolenia językowe

44%

 bony towarowe

34%

 dopłaty do wyżywienia/stołówka

32%

 program emerytalny

23%

 akcje lub opcje na akcje

7%

 telefon komórkowy

5%

 dodatkowy płatny urlop

4%

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015Więcej informacji na temat wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2015.

Renata Kucharska-Kawalec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".