Artykuły

Wynagrodzenia pracowników biurowych w 2014 roku

18.05.2015 Mateusz Rachucki
Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika biurowego zarabiały przeciętnie 2 420 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. W artykule uwzględnione zostały wynagrodzenia fakturzystów, recepcjonistów, referentów, pracowników administracyjnych i sekretarek. Co dziesiąty zarabiał 4 400 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Dane ogólne


Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika biurowego zarabiały przeciętnie 2 420 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. W artykule uwzględnione zostały wynagrodzenia fakturzystów, recepcjonistów, referentów, pracowników administracyjnych i sekretarek. Co dziesiąty zarabiał 4 400 PLN i więcej. Dodatkowe dane dotyczące wynagrodzeń na tych stanowiskach znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia pracowników biurowych w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenie na różnych stanowiskach


Z analizowanych stanowisk biurowych najwięcej miesięcznie zarabiali pracownicy administracyjni i sekretarki, przeciętnie po 2 500 PLN miesięcznie. Wśród tych pierwszych pracowników co czwarty zarabiał 3 410 PLN i więcej. Zatrudnieni na stanowisku referenta otrzymywali w ubiegłym roku przeciętnie wynagrodzenie miesięczne na poziomie 2 400 PLN, natomiast recepcjoniści 2 260 PLN. Najmniejsze zarobki oferowano fakturzystkom – 2 130 PLN. Co czwarty z nich zarabiała niewiele więcej od minimalnej krajowej. Więcej danych na temat wynagrodzeń tych osób znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia pracowników biurowych
na wybranych stanowiskach w 2014 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik administracyjny

1 063

2 000

2 500

3 410

sekretarka

412

2 000

2 500

3 100

referent

1 015

2 000

2 400

3 050

recepcjonista

336

1 893

2 260

2 700

fakturzysta

103

1 800

2 130

2 775

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuInfografika


Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyższe zarobki – 2 700 PLN brutto miesięcznie – otrzymywali pracownicy biurowi zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach. Zaledwie o niecałe 100 PLN mniej oferowano w wielkich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 pracowników. Wynagrodzenie na poziomie 2 430 PLN oferowano w średnich przedsiębiorstwach a w małych o 200 PLN mniej. Najmniej zarabiano w mikroprzedsiębiorstwach – 2 180 PLN.

Wynagrodzenia pracowników biurowych
w firmach różnej wielkości w 2014 roku (brutto w PLN)

firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo
(1 000 i więcej)

572

2 123

2 616

3 500

duże przedsiębiorstwo
(250 – 999 pracowników)

389

2 200

2 700

3 530

średnie przedsiębiorstwo
(50 – 249 pracowników)

775

2 000

2 430

3 100

małe przedsiębiorstwo
(10 – 49 pracowników)

734

1 848

2 200

2 770

mikroprzedsiębiorstwo
(1 – 9 pracowników)

359

1 800

2 180

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Pracownicy biurowi zatrudnieni w polskich firmach zarabiali 2 350 PLN miesięcznie. Jednak ci, którzy zatrudnieni byli w zagranicznych przedsiębiorstwach zarabiali więcej – 2 975 PLN. Co czwarty z nich otrzymywał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 3 990 PLN.

Wynagrodzenia pracowników biurowych
w firmach o różnym kapitale w 2014 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

polski

2 537

1 950

2 350

3 000

zagraniczny

392

2 270

2 975

3 990

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia pracowników administracyjnych


Osoby pracujące przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania biura, czyli pracownicy administracyjni otrzymywali najwyższe wynagrodzenie w mazowieckim. Miesięcznie brutto zarabiali oni 3 000 PLN. Pensje na poziomie około 2 650 PLN oferowano w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Natomiast o około 150 PLN mniej zarabiali w małopolskim, pomorskim oraz opolskim. Następnie mamy województwa z zarobkami z przedziału 2 200 PLN do 2 400 PLN. Niskie płace, nieco poniżej 2 200 PLN otrzymywali pracownicy biurowi ze świętokrzyskiego i lubelskiego. Najmniej natomiast miesięcznie oferowano w województwie podlaskim – 2 070 PLN oraz kujawsko-pomorskim 2 033 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników administracyjnych
w poszczególnych województwach w Polsce w 2014 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia referentów


Referenci czyli osoby odpowiedzialne za prawidłowy obieg dokumentacji i korespondencji w administracji państwowej, najwyższe wynagrodzenie otrzymywały w mazowieckim – 2 700 PLN. O około 200 PLN mniej zarabiali w województwie małopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Natomiast w większości regionów położonych w południowozachodniej części kraju mediany wynagrodzeń dla tego stanowiska mieściły się w przedziale 2 300 do 2 400 PLN. Województwami o najniższej medianie wynagrodzeń (2 200 PLN) były lubuskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie.

Mediany wynagrodzeń referentów
w poszczególnych województwach w Polsce w 2014 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Mateusz Rachucki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".