Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 6580 PLN
Laborant 4940 PLN
Analityk do spraw IT 9900 PLN
Fotoedytor 5380 PLN
Business Analyst 6760 PLN
Administrator IT 8520 PLN
Instrumentariuszka 6180 PLN
Doradca klienta VIP 8150 PLN
Fizyk 6160 PLN
Bioinformatyk 8190 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników biurowych w 2014 roku

18.05.2015 Mateusz Rachucki
Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika biurowego zarabiały przeciętnie 2 420 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. W artykule uwzględnione zostały wynagrodzenia fakturzystów, recepcjonistów, referentów, pracowników administracyjnych i sekretarek. Co dziesiąty zarabiał 4 400 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Dane ogólne


Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika biurowego zarabiały przeciętnie 2 420 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. W artykule uwzględnione zostały wynagrodzenia fakturzystów, recepcjonistów, referentów, pracowników administracyjnych i sekretarek. Co dziesiąty zarabiał 4 400 PLN i więcej. Dodatkowe dane dotyczące wynagrodzeń na tych stanowiskach znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia pracowników biurowych w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenie na różnych stanowiskach


Z analizowanych stanowisk biurowych najwięcej miesięcznie zarabiali pracownicy administracyjni i sekretarki, przeciętnie po 2 500 PLN miesięcznie. Wśród tych pierwszych pracowników co czwarty zarabiał 3 410 PLN i więcej. Zatrudnieni na stanowisku referenta otrzymywali w ubiegłym roku przeciętnie wynagrodzenie miesięczne na poziomie 2 400 PLN, natomiast recepcjoniści 2 260 PLN. Najmniejsze zarobki oferowano fakturzystkom – 2 130 PLN. Co czwarty z nich zarabiała niewiele więcej od minimalnej krajowej. Więcej danych na temat wynagrodzeń tych osób znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia pracowników biurowych
na wybranych stanowiskach w 2014 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik administracyjny

1 063

2 000

2 500

3 410

sekretarka

412

2 000

2 500

3 100

referent

1 015

2 000

2 400

3 050

recepcjonista

336

1 893

2 260

2 700

fakturzysta

103

1 800

2 130

2 775

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuInfografika


Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyższe zarobki – 2 700 PLN brutto miesięcznie – otrzymywali pracownicy biurowi zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach. Zaledwie o niecałe 100 PLN mniej oferowano w wielkich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 pracowników. Wynagrodzenie na poziomie 2 430 PLN oferowano w średnich przedsiębiorstwach a w małych o 200 PLN mniej. Najmniej zarabiano w mikroprzedsiębiorstwach – 2 180 PLN.

Wynagrodzenia pracowników biurowych
w firmach różnej wielkości w 2014 roku (brutto w PLN)

firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo
(1 000 i więcej)

572

2 123

2 616

3 500

duże przedsiębiorstwo
(250 – 999 pracowników)

389

2 200

2 700

3 530

średnie przedsiębiorstwo
(50 – 249 pracowników)

775

2 000

2 430

3 100

małe przedsiębiorstwo
(10 – 49 pracowników)

734

1 848

2 200

2 770

mikroprzedsiębiorstwo
(1 – 9 pracowników)

359

1 800

2 180

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Pracownicy biurowi zatrudnieni w polskich firmach zarabiali 2 350 PLN miesięcznie. Jednak ci, którzy zatrudnieni byli w zagranicznych przedsiębiorstwach zarabiali więcej – 2 975 PLN. Co czwarty z nich otrzymywał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 3 990 PLN.

Wynagrodzenia pracowników biurowych
w firmach o różnym kapitale w 2014 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

polski

2 537

1 950

2 350

3 000

zagraniczny

392

2 270

2 975

3 990

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia pracowników administracyjnych


Osoby pracujące przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania biura, czyli pracownicy administracyjni otrzymywali najwyższe wynagrodzenie w mazowieckim. Miesięcznie brutto zarabiali oni 3 000 PLN. Pensje na poziomie około 2 650 PLN oferowano w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Natomiast o około 150 PLN mniej zarabiali w małopolskim, pomorskim oraz opolskim. Następnie mamy województwa z zarobkami z przedziału 2 200 PLN do 2 400 PLN. Niskie płace, nieco poniżej 2 200 PLN otrzymywali pracownicy biurowi ze świętokrzyskiego i lubelskiego. Najmniej natomiast miesięcznie oferowano w województwie podlaskim – 2 070 PLN oraz kujawsko-pomorskim 2 033 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników administracyjnych
w poszczególnych województwach w Polsce w 2014 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia referentów


Referenci czyli osoby odpowiedzialne za prawidłowy obieg dokumentacji i korespondencji w administracji państwowej, najwyższe wynagrodzenie otrzymywały w mazowieckim – 2 700 PLN. O około 200 PLN mniej zarabiali w województwie małopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Natomiast w większości regionów położonych w południowozachodniej części kraju mediany wynagrodzeń dla tego stanowiska mieściły się w przedziale 2 300 do 2 400 PLN. Województwami o najniższej medianie wynagrodzeń (2 200 PLN) były lubuskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie.

Mediany wynagrodzeń referentów
w poszczególnych województwach w Polsce w 2014 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Mateusz Rachucki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".