Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia Polaków w Niemczech

23.06.2015 Ewelina Jurczak
Coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację w celach zarobkowych. Często kierunkiem ich wyjazdu jest bogatszy sąsiad – Niemcy. W artykule zaprezentowano wynagrodzenia Polaków pracujących w Niemczech, w zależności od długości trwania emigracji oraz na wybranych stanowiskach. Zawarte są również komentarze doradcy EURES, Bożeny Witt z Urzędu pracy w Pasewalk,. Dokładnie opisano wydatki Polaków związane z życiem. Artykuł zawiera jedną tabelę i dwa wykresy.


Tylko co piąty Polak nie myśli o emigracji


Odkąd Unia Europejska otworzyła swoje granice, coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację. Część osób wyjeżdża na studia, studenci opuszczają kraj w trakcie wakacji w celach zarobkowych, są też tacy, którzy decydują się na długookresowy wyjazd. Najczęściej kierunkiem emigracji Polaków są kraje Europy Zachodniej oraz Ameryka Północna, gdzie przeciętne wynagrodzenia są znacznie wyższe niż w Polsce. Na wyjazd zazwyczaj decydują się ludzie w wieku produkcyjnym, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Emigrują nawet inżynierowie i lekarze, wśród osób wyjeżdżających do Niemiec jest aż 24% z wyższym wykształceniem.

Polonia w Niemczech


W Niemczech, według danych Głównego Urzędu Statystycznego żyje około 560 tys. Polaków. Podejmują oni zazwyczaj prace fizyczne wymagające kwalifikacji (27% emigrantów z Polski) oraz prace proste (25%). – Niemieccy pracodawcy maja duże problemy, ze znalezieniem pracownika wykwalifikowanego. To umiejętności pełnią główną rolę, a nie obywatelstwo czy narodowość. Wiele zakładów pracy jest objętych umowami taryfowymi i nie ma takiej możliwości, żeby Polak zarobił mniej niż Niemiec na tym samym stanowisku. Niemieccy pracodawcy bardzo sobie chwalą polskich fachowców, dla przykładu klinika Asklepios w Pasewalku zatrudnia wielu polskich lekarzy i od dwóch lat uczestniczy w programie „Główka pracuje”, w ramach którego przyjmuje młodzież z Polski na kształcenie dualne w zawodzie pielęgniarza – mówi Bożena Witt, doradca EURES z Urzędu pracy w Pasewalk.

W których niemieckich landach Polacy znajdują najczęściej zatrudnienie? – Polacy zatrudnieni w Niemczech najczęściej niestety nie znajdują zatrudnienia na pograniczu – kontynuuje Pani Witt. – W rejonie Meklemburgii pracuje niewielu Polaków, przy porównaniu tego obszaru z Berlinem czy Poczdamem. Wielu Polaków pracuje na południu Niemiec, w Westfalii, Bawarii, Badenii i Wirtembergii.

Wynagrodzenia Polaków w Niemczech


Okazuje się, że najwyższe wynagrodzenia otrzymują Polacy, którzy przebywają w ojczyźnie Goethego dłużej niż trzy lata. Według raportu opublikowanego przez NBP w 2015 roku, ich średnie miesięczne zarobki w 2012 roku wyniosły 2 000 EUR brutto. Dużą społeczność stanowią Polacy, którzy pracują w Niemczech sezonowo oraz ci, którzy są na emigracji od roku do 3 lat. Przeciętne wynagrodzenie tych pracowników wyniosło 1 600 EUR brutto. Nasi rodacy pracujący w Niemczech średnio zarabiają 1 810 EUR miesięcznie. Niemcy i Polacy najmniej zarabiają na wschodzie Niemiec. – Im bliżej wchodu, tym niższe zarobki, często nawet wykwalifikowany pracownik zarabia na terenie pogranicza 8,50 EUR na godzinę. W Niemczech Zachodnich, a szczególnie na południu Niemiec zarobki są prawie dwa razy wyższe. Wynika to z historycznego podziału Niemiec na NRD i RFN. Niemcy Zachodnie rozwijały się prężniej niż Wschodnie – komunistyczne. Podział ten widoczny jest do dziś, pomimo wielu prób wyrównania poziomu gospodarczego w całym kraju.

Wynagrodzenia Polaków w Niemczech w zależności
od długości trwania emigracji, według wyników badań z 2012 roku (brutto w EUR)

okres, przez który Polak

przebywa na emigracji

średnie miesięczne wynagrodzenie

(brutto w EUR)

do roku

1 600

1 - 3 lata

1 600

powyżej 3 lat

2 000

średnie wynagrodzenie

1 810

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie NBPWynagrodzenia Polaków w Niemczech na różnych stanowiskach


Wysokość wynagrodzenia Polaków w Niemczech często jest również uzależniona od umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Znaczny odsetek Polaków pracujących w Niemczech nie zna języka, którym władają rodowici mieszkańcy kraju emigracji. – Osoby, które nie znają języka niemieckiego mogą pracować tylko w zawodach pomocniczych, więc ich wynagrodzenie wynosi z reguły 8,50 EUR na godzinę. Aczkolwiek każdemu kandydatowi odradzam wyjazd do Niemiec bez znajomości języka, ponieważ pierwsze problemy pojawiają się już podczas negocjacji warunków umowy o pracę. Wiele osób podpisuje zobowiązania, których nie rozumie. – mówi nasza komentatorka.

Bardzo często w ofertach pracy zamieszczonych przez agencje zatrudnienia widnieje informacja, że język niemiecki wymagany jest na poziomie umożliwiającym komunikację i zrozumienie poleceń przełożonych. Najczęściej nie dotyczy to jednak prac sezonowych. Pracy przy zbiorach owoców i warzyw najlepiej szukać w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. Polacy znajdują zatrudnienie przy zbiorach szparagów, ogórków, truskawek, jabłek itp. W Niemczech stawki godzinowe w rolnictwie wahają się od 5 do 9 EUR netto. Pracownicy sezonowi bardzo często zatrudniani są „na czarno”. Co więcej, mieszkańcy Polski, chcący podjąć pracę w Niemczech mają konkurencję, którą stanowią inni mieszkańcy Europy Wschodniej np. Rumunii, Chorwaci, Bułgarzy. Często są oni skłonni wykonywać te same prace co Polacy za jeszcze niższą stawkę.

Więcej można zarobić w zawodach wymagających specjalizacji. Spawacze TIG/MAG otrzymują przeciętnie od 8 do nawet 12 EUR netto na godzinę. Zazwyczaj osoby pracujące za 8 - 9 EUR otrzymują darmowe zakwaterowanie. Ci, którzy otrzymują 12 EUR na godzinę sami muszą opłacić sobie mieszkanie. Często pracodawca oferuje odpłatne kwatery pracownicze, położone w pobliżu miejsca pracy. Podobnych zarobków mogą oczekiwać operatorzy CNC, szukający pracy za naszą zachodnią granicą – od 9 do 13 EUR netto na godzinę. Poszukiwanym zawodem w Niemczech są hydraulicy, których tam brakuje. Mogą oni zarobić od 7,5 do 11 EUR netto na godzinę. Pracownicy budowlani, w zależności od swoich kwalifikacji mogą dostać od 7 do 13 EUR netto na godzinę. Najwyższe stawki mają doświadczeni i wyspecjalizowani robotnicy 10 - 13 EUR netto na godzinę, najniższe pomocnicy budowlani (7 – 9 EUR). Oprócz tego pracownicy mogą otrzymać dietę, której wartość waha się od 12 do nawet 40 EUR dziennie. Najczęściej najwyższe dodatki otrzymują pracownicy, którzy muszą sami zatroszczyć się o swoje zakwaterowanie. Ponadto, wyższe stawki wynagrodzeń otrzymują Polacy, którzy znajdują zatrudnienie na zachodzie i południu Niemiec. Znacznie niższe płace mają pracownicy na terenie byłego NRD. Podobne trendy w wynagrodzeniu, w zależności od miejsca pracy dotyczą obywateli Niemiec.

Problematyczna jest kwestia wynagradzania opiekunów osób starszych. Od 1 stycznia 2015 roku stawka minimalna w Niemczech to 8,50 EUR. Praca w charakterze opiekuna osoby starszej w miejscu jej zamieszkania nie ogranicza się tylko do 8 godzin dziennie. Taki pracownik niejednokrotnie musi czuwać w nocy. Jego czas pracy jest trudny do oszacowania. Co więcej, od osoby pracującej w tym charakterze oczekuje się, że będzie znała język niemiecki na poziomie przynajmniej komunikatywnym. Płacąc za cały czas poświęcony na pracę kwoty wynagrodzeń z uwagi na płace minimalną byłyby bardzo wysokie. Wtedy zatrudnienie opiekunki lub opiekuna do osoby starszej byłoby zbyt kosztowne. Dlatego też, znaczna część Polaków pracująca w tym charakterze w Niemczech zasila szarą strefę. Miesięczne wynagrodzenie netto opiekuna do osoby starszej lub dzieci waha się od 1 000 do 1 200 EUR netto.

Infografika


Koszty życia Polaków w Niemczech


Procent miesięcznego wynagrodzenia, jaki Polacy pracujący na terenie Niemiec przeznaczają na wydatki związane z życiem, niezmiennie na przestrzeni lat wynosi 40%. Wydatki te są ponoszone na wyżywienie, mieszkanie, transport, odzież, kulturę, rozrywkę, zdrowie jak i wszelkie inne towary i usługi. Często część wynagrodzeń Polaków, którzy pracują na terenie Niemiec jest wysyłana do rodziny w Polsce i tam przeznaczana na ich bieżące potrzeby.

Wydatki związane z życiem w Niemczech
jako procent miesięcznego wynagrodzenia netto w 2010 roku i w 2012 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie NBPPolacy, którzy pracują w Niemczech krótko, czyli ci którzy najczęściej są pracownikami sezonowymi, starają się jak najwięcej oszczędzać. Aż 58% z nich wydaje zaledwie do 30% swojego wynagrodzenia na wydatki związane z życiem, tylko 16% wydaje połowę swojej pensji i więcej. Ta grupa emigrantów wydaje niewiele, ponieważ chcą oni jak najwięcej zaoszczędzić przed powrotem do kraju. Znaczną część wydatków związanych z życiem pochłaniają wydatki mieszkaniowe, w Niemczech popularne jest udostępnianie dla pracowników sezonowych mieszkania przez pracodawcę lub dostępne są tanie hotele pracownicze. Polacy pracujący w tym kraju od roku do trzech lat wydają na podstawowe potrzeby więcej. Połowa osób z tej grupy przeznacza na wydatki związane z życiem do 30% swojego wynagrodzenia, co piąty zatrudniony w Niemczech przeznacza na te wydatki więcej niż połowę pensji. W grupie Polaków, którzy pracują już ponad 3 lata w tym kraju, aż 24% przeznacza połowę i więcej ze swojej płacy na wydatki związane z życiem. Co więcej, osoby te otrzymują wyższe średnie wynagrodzenie niż Polacy, którzy pracują na terenie Niemiec do 3 lat. Oznacza to, że kwotowo ich wydatki są jeszcze wyższe. Wynika to z tego, że takie osoby zazwyczaj chcą pozostać w kraju emigracji, kupują mieszkania lub domy, co generuje wyższe koszty.

Odsetek wynagrodzenia przeznaczany na wydatki związane
z życiem w 2012 roku, w zależności od długości trwania emigracji

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie NBP

Ewelina Jurczak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]