Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Akustyk 6730 PLN
Sprzedawczyni 4880 PLN
Rejestratorka 4320 PLN
Geofizyk 6050 PLN
Pomocnik piekarza 5070 PLN
Java developer 16800 PLN
Analityk baz danych 10250 PLN
Pilarz 4850 PLN
Tynkarz 5790 PLN
Elektroradiolog 4940 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pielęgniarek

22.10.2018 Patrycja Małek
Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, pod koniec 2016 roku w Polsce było zarejestrowanych 282 547 pielęgniarek. Większość osób wykonujących ten zawód jest niezadowolona ze swojego wynagrodzenia i warunków pracy. 9 lipca 2018 roku zawarto porozumienie wprowadzające nowe regulacje dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek. Fakt ten, a także liczne protesty osób na tych stanowiskach w ostatnim czasie sprawiły, że warto przyjrzeć się wynagrodzeniom tej grupy zawodowej bliżej.
9 lipca 2018 roku zawarto porozumienie pomiędzy pielęgniarkami a Ministrem Zdrowia i prezesem NFZ, na mocy którego m.in. włączono dotychczasowe dodatki do wynagrodzenia zasadniczego i zagwarantowano 6-dniowy, płatny urlop szkoleniowy. Dokument gwarantuje zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1 200 PLN miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat.

Zarobki pielęgniarek bez specjalizacji


Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie wysokości wynagrodzenia w służbie zdrowia. Zgodnie z nią, pensja ustalana jest przez pracodawcę. Poziom zarobków pielęgniarek w głównej mierze zależy od kondycji ekonomicznej jednostki, w której pracują, dostępnych środków finansowych, jak również obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Z danych GUS wynika, że mediana zarobków pielęgniarek bez specjalizacji w Polsce w 2016 roku wynosiła 3 946 PLN. Pensja połowy osób wykonujących ten zawód mieściła się w przedziale od 3 432 do 4 540 PLN brutto.

Dane GUS pokazują, że w Polsce w 2016 roku pielęgniarki w sektorze publicznym były lepiej wynagradzane niż w prywatnym. Mediany wynagrodzenia tej grupy zawodowej wynosiły kolejno 3 963 i 3 803 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń pielęgniarek w sektorze publicznym i prywatnym w 2016 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSNajwyższą medianą wynagrodzeń pielęgniarek (4 315 PLN brutto) w 2016 roku może poszczycić się województwo mazowieckie. W województwie dolnośląskim, które zostało ulokowane na drugim miejscu zestawienia, pielęgniarki zarabiały 4,2% mniej (4 132 PLN brutto). Z drugiej strony, do województw, w których pielęgniarki za swoją pracę osiągały najniższe dochody należą: zachodniopomorskie (3 681 PLN brutto), podkarpackie (3 661 PLN brutto) i opolskie (3 636 PLN brutto). W opolskim zarabiało się około 16% mniej niż w województwie mazowieckim.

Mediany wynagrodzeń pielęgniarek w różnych województwach w 2016 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSMediana wynagrodzeń pielęgniarek na początku ich kariery zawodowej w 2016 roku wynosiła 3 267 PLN brutto. Wraz z rosnącym stażem na stanowisku rośnie ich pensja. Po upływie dwóch lat pielęgniarki zarabiały o 7% więcej niż w pierwszym roku swojej pracy. Najwyższe wynagrodzenie w 2016 roku otrzymywały pielęgniarki z doświadczeniem powyżej 20 lat, którego mediana wynosiła 4 054 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń pielęgniarek z różnym stażem pracy w 2016 roku (PLN brutto)

staż pracy u wszystkich

pracodawców (w latach)

mediana

0-1

3 267

2-5

3 500

6-10

3 736

11-20

3 950

powyżej 20

4 054

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSWedług GUS w 2016 roku pielęgniarki ze specjalizacją zarabiają więcej niż osoby bez niej. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywały pielęgniarki – specjalistki pielęgniarstwa neurologicznego (5 314 PLN brutto). 32 PLN mniej zarabiały pielęgniarki – specjalistki pielęgniarstwa nefrologicznego. Z kolei najniższe wynagrodzenie otrzymywały pielęgniarki specjalizujące się w pielęgniarstwie psychiatrycznym (3 942 PLN brutto). Ta grupa zarabiała o 1 372 PLN mniej od najlepiej opłacanych pielęgniarek - specjalistek.

Mediany wynagrodzeń pielęgniarek o wybranych specjalizacjach w 2016 roku (PLN brutto)

specjalista

mediana

pielęgniarstwa neurologicznego

5 314

pielęgniarstwa nefrologicznego

5 282

pielęgniarstwa onkologicznego

4 675

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 4 523

pielęgniarstwa ratunkowego

4 498

pielęgniarstwa opieki paliatywnej

4 425

pielęgniarstwa operacyjnego

4 392

pielęgniarstwa chirurgicznego

4 324

pielęgniarstwa internistycznego (zachowawczego)

4 315

pielęgniarstwa pediatrycznego

 4 290

pielęgniarstwa geriatrycznego

4 070

pielęgniarstwa rodzinnego

4 000

pielęgniarstwa psychiatrycznego

 3 942

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS


Wynagrodzenie polskich pielęgniarek na tle innych krajów


Porównując wynagrodzenie pielęgniarek zatrudnionych w Polsce z zarobkami w innych krajach OECD można zrozumieć ich brak zadowolenia z otrzymywanej pensji. Według raportu Health at a Glance, który opublikował w 2017 roku OECD, najwyższą roczną pensje pod koniec 2015 roku, według parytetu siły nabywczej, otrzymywały pielęgniarki pracujące w Luksemburgu – 94,2 tys. USD. Wartość ta jest niemal dwukrotnie wyższa niż średnia krajów tego rankingu (47,4 tys. USD). Według raportu, wynagrodzenie pielęgniarek w Polsce było na poziomie 25,8 tys. USD, co lokowało nasz kraj na 27 pozycji wśród 30 państw uwzględnionych w rankingu. Niższe wynagrodzenie otrzymywały tylko pielęgniarki pracujące na Słowacji (24,7 tys. USD), Węgrzech (20,5 tys. USD) i Łotwie (17,4 tys. USD).

Wynagrodzenia pielęgniarek w krajach OECD według parytetu siły nabywczej w 2015 roku (w tys. USD)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych OECD, 2017Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń pracowników na innym stanowisku, uwzględniając nie tylko lokalizację czy staż pracy, ale również inne kwalifikacje pracownicze (np. poziom posiadanych języków obcych czy dodatkowe certyfikaty), zapraszamy do narzędzia zarobki na stanowiskach.

Natomiast, jeśli szukacie Państwo wynagrodzeń na nietypowych stanowiskach lub w sektorze publicznym, opracowujemy także indeksowane analizy na podstawie danych GUS. Zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Bibliografia
  1. Porozumienie z 9 lipca 2018 roku pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a ministrem zdrowia i prezesem NFZ;

  2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej;

  3. Health at a glance 2017: http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm
Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".