Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w logistyce w 2015 roku

09.02.2016 Łukasz Jaszcz
Według danych zgromadzonych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń mediana płac w logistyce w 2015 roku wyniosła 3 900 PLN. Zarobki co drugiego pracownika w tym dziale zawierały się w przedziale od 2 800 PLN do 5 750 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Wyniki ogólne


Według danych zgromadzonych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń mediana płac w logistyce w 2015 roku wyniosła 3 900 PLN. Zarobki co drugiego pracownika w tym dziale zawierały się w przedziale od 2 800 PLN do 5 750 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w logistyce w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015Wynagrodzenia w województwach


Płace w logistyce różniły się znacząco w zależności od miejsca pracy, co zobaczyć można na mapie 1. Najwięcej zarabiali pracownicy w województwie mazowieckim, co można wytłumaczyć ogólnym wyższym poziomem wynagrodzeń w samej Warszawie. Mediana płac w dziale logistyki wyniosła nie mniej niż 4 000 PLN również w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim. Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w logistyce w województwie lubelskim – tu mediana wyniosła tylko 2 875 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w dziale logistyki w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków w poszczególnych regionach znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca.

Wynagrodzenia w wybranych działach logistyki


Najlepiej opłacani byli pracownicy zajmujący się zaopatrzeniem. Mediana ich zarobków wyniosła 4 800 PLN, a 25% najlepiej wynagradzanych otrzymywała nie mniej niż 7 000 PLN. Osoby zatrudnione w transporcie i gospodarce magazynowej otrzymywały podobne płace. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło tu kolejno 3 500 i 3 400 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych działach logistyki (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w logistyce na różnych szczeblach zarządzania


Podczas gdy pracownicy szeregowi mogli przeciętnie liczyć na 2 600 PLN miesięcznie, dyrektorzy i członkowie zarządu zarabiali zwykle prawie 5,4 razy więcej, tj. 14 000 PLN. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła niecałe 4 000 PLN, a kierowników o 50% więcej, czyli 6 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w logistyce
na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków specjalistów, kierowników i dyrektorów znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".