Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 4980 PLN
Grafik komputerowy 7010 PLN
Nauczyciel chemii 5210 PLN
Nauczyciel domowy 4790 PLN
Lakiernik 5390 PLN
Technik narzędziowy 6410 PLN
Tokarz 5510 PLN
Księgowa 6290 PLN
IT project manager 14400 PLN
Programista Embedded 7290 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w logistyce w 2015 roku

09.02.2016 Łukasz Jaszcz
Według danych zgromadzonych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń mediana płac w logistyce w 2015 roku wyniosła 3 900 PLN. Zarobki co drugiego pracownika w tym dziale zawierały się w przedziale od 2 800 PLN do 5 750 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Wyniki ogólne


Według danych zgromadzonych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń mediana płac w logistyce w 2015 roku wyniosła 3 900 PLN. Zarobki co drugiego pracownika w tym dziale zawierały się w przedziale od 2 800 PLN do 5 750 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w logistyce w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015Wynagrodzenia w województwach


Płace w logistyce różniły się znacząco w zależności od miejsca pracy, co zobaczyć można na mapie 1. Najwięcej zarabiali pracownicy w województwie mazowieckim, co można wytłumaczyć ogólnym wyższym poziomem wynagrodzeń w samej Warszawie. Mediana płac w dziale logistyki wyniosła nie mniej niż 4 000 PLN również w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim. Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w logistyce w województwie lubelskim – tu mediana wyniosła tylko 2 875 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w dziale logistyki w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków w poszczególnych regionach znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca.

Wynagrodzenia w wybranych działach logistyki


Najlepiej opłacani byli pracownicy zajmujący się zaopatrzeniem. Mediana ich zarobków wyniosła 4 800 PLN, a 25% najlepiej wynagradzanych otrzymywała nie mniej niż 7 000 PLN. Osoby zatrudnione w transporcie i gospodarce magazynowej otrzymywały podobne płace. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło tu kolejno 3 500 i 3 400 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych działach logistyki (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w logistyce na różnych szczeblach zarządzania


Podczas gdy pracownicy szeregowi mogli przeciętnie liczyć na 2 600 PLN miesięcznie, dyrektorzy i członkowie zarządu zarabiali zwykle prawie 5,4 razy więcej, tj. 14 000 PLN. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła niecałe 4 000 PLN, a kierowników o 50% więcej, czyli 6 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w logistyce
na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków specjalistów, kierowników i dyrektorów znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".