Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
Na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzono analizę wynagrodzeń osób posługującymi się różnymi językami obcymi. W badaniu wzięło udział 121 000 osób, z czego 55% stanowili mężczyźni, 65% uczestników nie miała więcej niż 35 lat, 75% pracowała w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72% miało wykształcenie wyższe, a 47% zatrudniona była w firmach, gdzie pracowało więcej niż 250 osób.
Obecnie umiejętność posługiwania się językiem obcym (szczególnie angielskim) przestaje być dodatkowym atutem, a staje się koniecznością. Zarówno firmy globalne działające w Polsce, jak i te z rodzimym kapitałem poszukują pracowników, którzy potrafią działać na arenie międzynarodowej. Ciężko obecnie przecenić umiejętności językowe, których znaczenie na rynku pracy będzie jedynie wzrastać.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2021 roku, połowa pracowników oceniających swoją znajomość angielskiego jako zaawansowaną zarabiała 8 000 PLN brutto miesięcznie. Osoby, które deklarowały średniozaawansowany poziom posługiwania się tym językiem, otrzymywały znacznie mniej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 6 000 PLN brutto. Z kolei pracownicy z poczatkującą znajomością języka uzyskiwali przeciętnie 5 000 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różnym poziomem znajomości języka angielskiego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


W poniższej tabeli zestawiono zarobki osób posługujących się różnymi językami obcymi. Przykładowo mediana wynagrodzeń osób posługujących się językiem francuskim na poziomie podstawowym wynosiła 6 300 PLN, a na poziomie zaawansowanym aż 8 000 PLN. Podobną prawidłowość można było zauważyć w przypadku pozostałych języków. Dla przykładu mediana wynagrodzeń pracowników deklarujących biegłą umiejętność posługiwania się językiem niemieckim wyniosła 7 865 PLN, a początkujących jedynie 5 831 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różną znajomością języków obcych (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości języka obcego

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

język angielski

początkująca (A1/A2)

4 000

5 000

6 954

średnio zaawansowana (B1/B2)

4 500

6 000

8 500

zaawansowana (C1/C2)

5 596

8 000

12 300

język francuski

początkująca (A1/A2)

4 698

6 300

9 000

średnio zaawansowana (B1/B2)

5 500

7 030

10 120

zaawansowana (C1/C2)

6 175

8 000

11 209

język niemiecki

początkująca (A1/A2)

4 300

5 831

8 344

średnio zaawansowana (B1/B2)

4 839

6 611

9 800

zaawansowana (C1/C2)

5 738

7 865

12 000

język ukraiński

 

początkująca (A1/A2)

3 705

4 555

6 000

średnio zaawansowana (B1/B2)

4 130

5 000

6 600

zaawansowana (C1/C2)

4 130

5 177

7 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Różnice w wysokości wynagrodzeń osób posługujących się językiem angielskim na różnych poziomach zaawansowania można zauważyć również na poszczególnych stanowiskach. W przypadku księgowych różnica między medianami wynagrodzeń osób znających język angielski w stopniu zaawansowanym i podstawowym wynosiła 27%. Największa różnica występowała w przypadku HR Business Partnerów, gdzie osoby z podstawową znajomością języka angielskiego zarabiały aż 43% mniej w porównaniu z osobami deklarującymi zaawansowaną umiejętność posługiwania się tym językiem. Z kolei najmniejsze różnice wystąpiły w grupie sekretarek, gdzie różnica w medianach płac osób ze znajomością podstawową i zaawansowaną wyniosła 16%.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób z różną znajomością języka angielskiego na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Z przedstawionych powyżej danych nie należy jednak wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ wiele różnych czynników i wiązanie jej wyłącznie ze znajomością języków jest dużym uproszczeniem.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".