Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Software tester 6500 PLN
Pracownik recepcji 3400 PLN
Wiceprezes zarządu 15680 PLN
Dyspozytor 4690 PLN
Strażak 4840 PLN
Geolog 4520 PLN
Cool hunter 6820 PLN
Funkcjonariusz celny 6130 PLN
Tłumacz tekstów 4850 PLN
Kierownik dziekanatu 4500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2020 roku

15.02.2021 Monika Czepiel
Inwestycja w naukę języków obcych jest dziś bardzo opłacalna. Im wyższy poziom ich znajomości, tym większa szansa na wyższe wynagrodzenie. Potwierdzają to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2020 roku. Osoby deklarujące zaawansowaną znajomość języka angielskiego zarabiały o prawie 3 000 PLN więcej niż te, które znają angielski w stopniu podstawowym.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
z różną znajomością języka angielskiego w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuOprócz języka angielskiego, do najbardziej pożądanych przez pracodawców języków obcych należą m.in. niemiecki, francuski i hiszpański.
W 2020 roku spośród osób posługujących się w/w językami najwyższe pensje otrzymywały osoby z zaawansowaną znajomością języka niemieckiego (7 500 PLN). W przypadku tego języka widać również największe różnice w poziomie zarobków w zależności od stopnia jego znajomości. Osoby z podstawową znajomością języka niemieckiego zarabiały o ponad 2 000 PLN mniej niż te, które biegle się nim posługują.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
deklarujących różną znajomość języków obcych w 2020 roku (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości
języka obcego

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

niemiecki

początkujący

3 948

5 388

7 641

średnio-zaawansowany

4 289

5 858

8 500

zaawansowany

5 400

7 500

11 061

francuski

początkujący

4 457

6 500

9 424

średnio-zaawansowany

4 712

6 399

9 788

zaawansowany

5 660

7 300

10 188

hiszpański

początkujący

3 980

5 200

7 500

średnio-zaawansowany

4 400

5 476

8 915

zaawansowany

5 175

6 750

9 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWzrasta również popularność języków skandynawskich (norweski, szwedzki, duński) i rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się tymi językami. Na wykresie 2. zaprezentowane zostały wynagrodzenia osób, które zadeklarowały znajomość języka norweskiego. Osoby znające ten język na poziomie średnio-zaawansowanym zarabiały prawie 7 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
z różną znajomością języka norweskiego w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZnajomość kilku języków obcych poprawia sytuację pracowników na rynku pracy. Osoby, które biegle posługują się kilkoma językami mają szanse na wyższe wynagrodzenie.
W przypadku osób, które poza zaawansowaną znajomością języka angielskiego deklarowały również biegłość w języku niemieckim, mediana zarobków wyniosła 8 600 PLN. Wysokie płace otrzymywały również osoby, które obok języka angielskiego, posługiwały się również językiem francuskim czy hiszpańskim na poziomie zaawansowanym.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z zaawansowaną znajomością
języka angielskiego i innych języków obcych w 2020 roku (brutto w PLN)

język obcy

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

niemiecki zaawansowany

6 280

8 600

12 400

francuski zaawansowany

6 300

8 280

11 400

hiszpański zaawansowany

5 560

7 500

10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat
wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".