Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 5140 PLN
Geodeta 4090 PLN
Energetyk 7760 PLN
Fryzjerka 3400 PLN
Ładowacz (ręczny) 3400 PLN
Spawacz TIG 4340 PLN
Specjalista ds. kadr 3740 PLN
Konserwator 3600 PLN
Betoniarz 3860 PLN
UI/UX Designer 10840 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób po pięćdziesiątce w 2013 roku

17.03.2014 Barbara Kotowicz
Artykuł przedstawia dane o wynagrodzeniach osób po 50. roku życia w 2013 roku. Opracowano je na podstawie XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Mediana zarobków pracowników po pięćdziesiątce wyniosła 3 940 PLN. Dla porównania – osoby poniżej 50. roku życia zarabiały 4 100 PLN, czyli o około 4% więcej. W artykule zaprezentowano dane o wynagrodzeniach osób po pięćdziesiątce w miastach o różnej wielkości, we wszystkich województwach, w firmach o różnym pochodzeniu kapitału i w różnych branżach. Przedstawiono również, jak wyglądają zarobki doktorów i osób bez doktoratu, mających co najmniej 50 lat. Artykuł zawiera 3 wykresy, 3 tabele i 1 schemat.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.
Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wynagrodzenia osób po pięćdziesiątce na tle osób z innych przedziałów wiekowych


Mediana wynagrodzenia osób po pięćdziesiątym roku życia wyniosła w 2013 roku 3 940 PLN. To o około 4% mniej od mediany wynagrodzenia osób przed pięćdziesiątką, która wyniosła 4 100 PLN. Co czwarty pracownik otrzymywał wynagrodzenie poniżej 2 800 PLN. Kwota ta jest jednakowa dla pracowników przed i po pięćdziesiątce. 25% najlepiej zarabiających pracowników po 50. roku życia zarabiało powyżej 6 000 PLN, czyli o około 12% mniej od najlepiej zarabiającej grupy młodszych pracowników. Widoczna jest więc tendencja, że im wyższy jest poziom zarobków, tym większe są dysproporcje pomiędzy pensją osób przed i po ukończeniu 50. roku życia.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób przed
i po ukończeniu 50 roku życia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 1. przedstawiono zarobki osób po pięćdziesiątce na tle innych przedziałów wiekowych. Najwięcej zarabiali pracownicy w wieku 36-40 lat. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 5 000 PLN, czyli o 27% więcej niż pracowników w wieku powyżej 50 lat. Osoby w wieku 18-25 zarabiały o 29% mniej niż te, które ukończyły już 50 lat.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
w różnych przedziałach wiekowych w 2013 roku (w PLN)

wiek

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

18-25

10 845

2 100

2 800

3 900

26-30

29 611

2 700

3 800

5 700

31-35

25 671

3 100

4 800

7 600

36-40

16 824

3 200

5 000

9 000

41-50

15 276

3 000

4 500

8 000

50+

9 957

2 800

3 940

6 000

Ogół

108 184

2 800

4 050

6 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób powyżej 50. roku życia w miastach o różnej wielkości i w poszczególnych województwach


We wszystkich miejscowościach do 500 tys. mieszkańców, osoby po 50 roku życia zarabiały co najmniej tyle ile ich młodsi współpracownicy. Największa różnica wystąpiła w miastach, zamieszkiwanych przez 75-100 tys. mieszkańców. Tam, starsza grupa zarabiała o 15% więcej niż młodsza. W największych miastach sytuacja była odwrotna – pracownicy po pięćdziesiątce zarabiali mniej. W miastach o liczbie mieszkańców 500 – 1 000 tys. starsi zarabiali o 11% mniej, a w największych (powyżej 1 000 tys.) – o 8% mniej. Jeśli są Państwo zainteresowani zarobkami na konkretnych stanowiskach, zapraszamy do skorzystania z aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenie całkowite brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce
w miastach o różnych wielkościach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 2. przedstawiono zestawienie wynagrodzeń osób przed i po pięćdziesiątce we wszystkich województwach. Największe różnice (powyżej 10%) wystąpiły w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim. W dolnośląskim osoby po pięćdziesiątce zarabiały o 16% mniej od młodszych współpracowników. W świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim zarabiały więcej o odpowiednio: 15%, 13% i 11%. W województwach: wielkopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim różnice w zarobkach osób przed i po pięćdziesiątce były najmniejsze (nie przekraczały 3%).

Wynagrodzenie całkowite brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce
w różnych województwach w 2013 roku (w PLN)

województwo

wiek

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mazowieckie

przed 50

3 500

5 441

9 090

po 50

3 400

5 000

8 100

pomorskie

przed 50

2 900

4 290

6 800

po 50

3 000

4 095

6 270

wielkopolskie

przed 50

2 800

4 000

6 397

po 50

2 660

3 935

6 300

małopolskie

przed 50

2 750

4 000

6 600

po 50

2 750

3 800

5 800

śląskie

przed 50

2 600

3 800

6 000

po 50

2 700

3 745

5 578

dolnośląskie

przed 50

3 000

4 400

7 000

po 50

2 600

3 710

5 800

kujawsko-pomorskie

przed 50

2 400

3 500

5 017

po 50

2 500

3 700

5 600

świętokrzyskie

przed 50

2 300

3 200

5 000

po 50

2 650

3 669

6 200

lubelskie

przed 50

2 300

3 200

4 800

po 50

2 600

3 600

5 400

zachodniopomorskie

przed 50

2 600

3 700

5 800

po 50

2 673

3 600

5 210

lubuskie

przed 50

2 500

3 500

5 414

po 50

2 700

3 600

5 173

łódzkie

przed 50

2 510

3 700

5 842

po 50

2 600

3 515

5 700

podlaskie

przed 50

2 355

3 200

4 700

po 50

2 632

3 500

5 000

opolskie

przed 50

2 500

3 416

5 075

po 50

2 500

3 500

4 900

warmińsko-mazurskie

przed 50

2 250

3 100

4 800

po 50

2 500

3 450

5 200

podkarpackie

przed 50

2 220

3 150

4 800

po 50

2 423

3 400

4 884

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników przed i po pięćdziesiątce z tytułem doktora


Wśród pracowników z tytułem doktora więcej zarabiały osoby po pięćdziesiątym roku życia. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 100 PLN. Młodsi doktorzy (przed pięćdziesiątką) zarabiali 4 675 PLN. U osób bez doktoratu sytuacja była odwrotna. Osoby po pięćdziesiątce zarabiały mniej – 3 900 PLN, natomiast młodsze zarabiały 4 100 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce
z tytułem doktora i bez tytułu doktora w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki przed i po pięćdziesiątce w różnych branżach


W tabeli 3. zestawiono zarobki pracowników przed i po 50. roku życia zatrudnionych w różnych branżach. Na czerwonym tle wypisano branże, w których osoby przed pięćdziesiątką zarabiały więcej. Największe różnice wystąpiły w branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniach i przemyśle ciężkim. W telekomunikacji starsi zarabiali o 15% mniej, a w ubezpieczeniach i przemyśle ciężkim różnica wyniosła 11%. Na niebieskim tle przedstawiono branże, w których wyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby po pięćdziesiątce. Największe różnice odnotowano w branży ochrony środowiska, w szkolnictwie, mediach i w sektorze publicznym. Starsze osoby zarabiały w tych branżach odpowiednio o: 25%, 16%, 15% i 13% więcej niż młodsze. Szczegółowe informacje o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)*

branża

przed 50

po 50

IT

6 000

5 700

bankowość

5 300

5 000

telekomunikacja

5 610

4 750

ubezpieczenia

5 000

4 450

przemysł lekki

4 434

4 200

usługi dla biznesu

4 350

4 130

przemysł ciężki

4 600

4 100

handel

3 800

3 668

organizacje pozarządowe

3 800

3 520

energetyka

4 700

5 000

media, wydawnictwa, reklama, PR

4 300

4 924

ochrona środowiska

3 600

4 500

budownictwo

4 000

4 375

ciepłownictwo

4 050

4 100

rolnictwo

3 783

4 000

nauka, szkolnictwo

3 200

3 700

transport i logistyka

3 500

3 600

sektor publiczny

3 200

3 600

usługi dla ludności

3 200

3 500

służba zdrowia

3 150

3 200

kultura i sztuka

2 909

3 084

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku
* na czerwonym tle przedstawiono branże, w których osoby po pięćdziesiątce zarabiały mniej
niż osoby przed pięćdziesiątką, a na niebieskim te, w których osoby po pięćdziesiątce zarabiały więcej
niż osoby przed pięćdziesiątkąWynagrodzenia osób przed i po pięćdziesiątce w firmach o różnym kapitale


W firmach z przewagą polskiego kapitału więcej zarabiali pracownicy po 50. roku życia. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 3 700 PLN i była o około 6% wyższa od mediany młodszych pracowników. W przedsiębiorstwach z obcym kapitałem było odwrotnie – więcej zarabiali pracownicy przed pięćdziesiątką. Mediana ich wynagrodzenia była o 1% wyższa od mediany zarobków ich starszych współpracowników i wyniosła 5 600 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto osób przed i po 50. roku życia
w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego w 2013 roku (w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Barbara Kotowicz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".