Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Mistrz zmianowy 5121 PLN
Sprzątaczka biurowa 2105 PLN
Pracownik bistro 2308 PLN
Portier 2118 PLN
Telemarketer 2308 PLN
Merchandiser 3280 PLN
Tester automatyczny 6884 PLN
Obuwnik 2462 PLN
Kierownik muzeum 5121 PLN
Zwrotnicowy 3078 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji w branży IT

02.07.2015 Krzysztof Domagała
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015. Raport zawiera dane z 46 firm, a dotyczą one wynagrodzeń 8 090 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 46 stanowisk.

Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015. Raport zawiera dane z 46 firm, a dotyczą one wynagrodzeń 8 090 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 46 stanowisk.

Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany

Wynagrodzenia podstawowe osób zatrudnionych w oparciu o różnego typu umowy


Ze względu na charakter pracy informatyków, właśnie w branży IT szczególnie często pojawiają się alternatywne dla umowy o pracę formy współpracy. Na Wykresie 1 zaprezentowaliśmy, jakie różnice w poziomach płac występowały na poszczególnych poziomach stanowisk, z uwzględnieniem formy współpracy.

Generalnie można powiedzieć, że pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę-zlecenie zarabiają najmniej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że najczęściej ten typ umowy oferowany jest na początku kariery zawodowej (szczebel młodszego i doświadczonego specjalisty). Najczęściej są to więc osoby młode, często studenci, którym taka forma współpracy najbardziej odpowiada ze względu na elastyczne godziny pracy.
Różnice w zarobkach wynoszą od około 25% dla doświadczonego specjalisty (4 138 PLN na umowie zlecenie i 5 686 PLN na umowie o pracę) do 40% na szczeblu młodszego specjalisty (odpowiednio 2 352 PLN i 4 000 PLN).

Z kolei osoby współpracujące w oparciu o kontrakt mają najwyższe wynagrodzenia w zasadzie na wszystkich poziomach. Wyjątkiem jest kierownik wyższego poziomu. Wynika to m.in. z faktu, że kontrakt oferowany jest pracownikom o najszerszym zakresie wiedzy.
Różnice w wynagrodzeniach wynoszą od około 10% na szczeblu starszego specjalisty (8 104 PLN na umowie o pracę i 9 120 PLN na kontrakcie) do około 30% na szczeblu dyrektora pionu (odpowiednio 16 685 PLN i 22 000 PLN).

Wynagrodzenia podstawowe osób na różnych szczeblach organizacji,
zatrudnionych w oparciu o różne rodzaje umów

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015Wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym poziomie przychodów


Jeśli chodzi o wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych na umowę o pracę w firmach o różnych wielkościach przychodów, to ogólna tendencja pokazuje, że im wyższe przychody, tym wyższy poziom zarobków pracowników. Wyjątkiem jest szczebel specjalisty-eksperta, gdzie najwyższe płace są w firmach o przychodach od 26 do 200 mln PLN – przeciętnie 13 250 PLN. W przedsiębiorstwach generujących największy przychód zarobki na tym poziomie stanowisk wynoszą 12 172 PLN. Z kolei na poziomie lidera zespołu wynagrodzenia w firmach o przychodach od 26 do 200 PLN i powyżej 200 mln PLN są na zbliżonym poziomie, około 9 700 PLN. Więcej informacji znajduje się na Wykresie 2.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych na umowę o pracę
na różnych poziomach zatrudnionych w firmach o różnej wielkość przychodów

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2015Planowane podwyżki wynagrodzeń w firmach o różnym profilu działalności


Na 2015 rok firmy z branży IT planują podwyżki wynagrodzeń na poziomie od 2% do 5%. Generalnie dla specjalistów planowane są podwyżki na wyższym poziomie, niż dla kadry zarządzającej. Taka sytuacja ma miejsce w sektorze finansowym (specjaliści 2,5% podwyżki, a kadra zarządzająca 2%) oraz w firmach software’owych (odpowiednio 5% i 4,3%). W firmach usługowych podwyżki płac zasadniczych są planowane na poziome 3,5%.

Planowane podwyżki wynagrodzeń

Wykres

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2015Więcej szczegółowych informacji na temat wynagrodzeń oraz zakresu świadczeń pozapłacowych znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2015.

Krzysztof Domagała

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]