Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 5830 PLN
Kustosz 5430 PLN
Kierowca kat. C 6100 PLN
Manager produktu 5960 PLN
Makijażysta 4520 PLN
Inżynier sieci IT 10090 PLN
Szwaczka 4370 PLN
Szlifierz CNC 6520 PLN
IT project manager 13750 PLN
Dyrektor sklepu 12140 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2016 roku

06.02.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2016roku była o 1 050 PLN wyższa od zarobków magistrów i wyniosła 5 300 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za rok 2016.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2016 roku były o prawie 25% wyższe niż magistrów bez tytułu inżyniera. Mediana ich zarobków wyniosła 5 300 PLN brutto. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał 8 000 PLN i więcej, a 25% z nich zarabiało 3 700 PLN i mniej.

Wynagrodzenia magistrów i magistrów inżynierów w 2016 roku(brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 rokuNajwięcej z tytułem magistra inżyniera zarabiały osoby w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 6 500 PLN brutto miesięcznie i była o 2 680 PLN wyższa niż mediana dla województwa lubelskiego, gdzie mediana zarobków była najniższa (3 820 PLN).

Wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów w województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 rokuW 2016 roku najwięcej zarabiali absolwenci kierunków technicznych takich jak: elektronika i automatyka oraz elektryka i energetyka. Mediana ich zarobków wyniosła odpowiednio 6 800 i 5 500 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów po wybranych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród stanowisk zajmowanych przez magistrów inżynierów płacami wyróżniały się te związanie z branżą IT. 

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Z poniższej tabeli wynika, że osoby z tytułem magistra inżyniera więcej zarabiały w większych przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro (1-9)

1152

2750

3500

5200

mała (10-49)

3503

3400

4600

7000

średnia (50-249)

6461

3650

5000

7500

duża (250-999)

4784

4000

5700

8560

wielka (pow. 1 000)

6375

4100

6000

9000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWyższe zarobki osoby z tytułem magistra inżyniera otrzymywały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich zarobków była znacznie wyższa od mediany w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

13 135

3 300

4 500

6 500

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

9 171

4 800

6 900

10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki magistrów inżynierów rosną wraz ze stażem pracy, co przedstawiono na poniższym wykresie.

Mediana wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuInfografika

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".