Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2016 roku

06.02.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów w 2016roku była o 1 050 PLN wyższa od zarobków magistrów i wyniosła 5 300 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za rok 2016.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2016 roku były o prawie 25% wyższe niż magistrów bez tytułu inżyniera. Mediana ich zarobków wyniosła 5 300 PLN brutto. Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał 8 000 PLN i więcej, a 25% z nich zarabiało 3 700 PLN i mniej.

Wynagrodzenia magistrów i magistrów inżynierów w 2016 roku(brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 rokuNajwięcej z tytułem magistra inżyniera zarabiały osoby w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 6 500 PLN brutto miesięcznie i była o 2 680 PLN wyższa niż mediana dla województwa lubelskiego, gdzie mediana zarobków była najniższa (3 820 PLN).

Wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów w województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 rokuW 2016 roku najwięcej zarabiali absolwenci kierunków technicznych takich jak: elektronika i automatyka oraz elektryka i energetyka. Mediana ich zarobków wyniosła odpowiednio 6 800 i 5 500 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów po wybranych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród stanowisk zajmowanych przez magistrów inżynierów płacami wyróżniały się te związanie z branżą IT. 

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
magistrów inżynierów na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Z poniższej tabeli wynika, że osoby z tytułem magistra inżyniera więcej zarabiały w większych przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro (1-9)

1152

2750

3500

5200

mała (10-49)

3503

3400

4600

7000

średnia (50-249)

6461

3650

5000

7500

duża (250-999)

4784

4000

5700

8560

wielka (pow. 1 000)

6375

4100

6000

9000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWyższe zarobki osoby z tytułem magistra inżyniera otrzymywały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich zarobków była znacznie wyższa od mediany w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

13 135

3 300

4 500

6 500

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

9 171

4 800

6 900

10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki magistrów inżynierów rosną wraz ze stażem pracy, co przedstawiono na poniższym wykresie.

Mediana wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuInfografika

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Karolina Jurczak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]