Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Audytor wewnętrzny 7680 PLN
Logistics Specialist 5070 PLN
Windykator terenowy 4900 PLN
Serwisant IT 4220 PLN
Geolog 4520 PLN
Aktuariusz 8000 PLN
Aktuariusz 5890 PLN
Technik rtg 3220 PLN
Data Scientist 8880 PLN
Informatyk medyczny 4650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2012 roku

06.03.2013 Adam Wrona
W artykule opisano różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2012 roku. W większości przypadków mężczyźni zarabiali więcej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 500 PLN, a mediana płac kobiet - 3 500 PLN. W tekście opisano również jak kształtowały się wynagrodzenia w poszczególnych województwach. Przedstawiono także ile zarabiali mężczyźni i kobiety z różnym stażem pracy na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Artykuł zawiera również informacje o płacach kobiet i mężczyzn z różnym wykształceniem. Artykuł zawiera 2 wykresy i 2 tabele.
Już po raz dziesiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2012 roku uczestniczyło w nim 114 718 co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. Przedstawienie Państwu tak dokładnych danych o wynagrodzeniach Polaków było możliwe dzięki współpracy z czołowymi polskimi portalami internetowymi: pracuj.pl, interia.pl, gazetapraca.pl, wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują ludzie młodzi (64,9% ma nie więcej niż 35 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (75,0%). Sprawia to, że nasi respondenci zajmują bardziej specjalistyczne stanowiska, a ich wynagrodzenia są wyższe niż pozostałych osób. Główną zaletą takiej struktury grupy jest to, że z dużo większą dokładnością od innych źródeł możemy podać jak kształtują się wynagrodzenia na większości specjalistycznych stanowisk. Warto również podkreślić, że w porównaniu do tradycyjnych badań płacowych OBW zawiera dane od pracowników z ponad 20 000 firm. Jest to również jedyne komercyjne badanie zawierające dane o płacach dla każdego województwa i większości powiatów. Ponadto jako jedyni dysponujemy informacjami o wynagrodzeniach na 567 stanowiskach.

Przypominamy również, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 107 737 respondentów. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, pisząc o wynagrodzeniach mamy na myśli wynagrodzenia całkowite brutto podane w PLN.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Czy aby na pewno: „Panie przodem”?


Uniwersalna reguła, która obowiązuje każdego prawdziwego dżentelmena, aby mężczyzna ustępował miejsca kobiecie, istnieje tylko w kanonach savoir-vivre. Na polu wynagrodzeń ta zasada zdaje się nie obowiązywać. Dlaczego? W większości zestawień i porównań wynagrodzeń mężczyźni znacznie wyprzedzają kobiety. Podobnie jest również w naszym badaniu. Mediana całkowitego wynagrodzenia brutto mężczyzn w 2012 roku wyniosła 4 500 PLN, a kobiety zarabiały tylko 3 500 PLN).

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn w 2012 roku (mediana, PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuPanowie przodem – od Bałtyku aż po Tatry


We wszystkich województwach wynagrodzenia mężczyzn były wyższe niż kobiet. Największe różnice odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie różnica na korzyść mężczyzn wynosiła aż 1 500 PLN. Duże różnice pojawiły się też w województwach dolnośląskim i pomorskim, gdzie kobiety zarabiały 1 200 PLN mniej. Najmniejsze dysproporcje zaobserwowano z kolei w województwie podkarpackim – „jedynie” 500 PLN. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w wybranych województwach zostały przedstawione w tabeli 1.

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w wybranych województwach (PLN)

województwo

płeć

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mazowieckie

kobiety

13 140

3 150

4 800

7 543

mężczyźni

13 654

3 900

6 300

11 000

lubelskie

kobiety

1 428

2 000

2 700

4 000

mężczyźni

1 759

2 300

3 300

5 258

łódzkie

kobiety

3 017

2 200

3 090

4 730

mężczyźni

3 472

2 600

3 800

6 200

małopolskie

kobiety

4 880

2 350

3 453

5 200

mężczyźni

6 528

2 800

4 200

7 300

śląskie

kobiety

5 872

2 200

3 100

4 700

mężczyźni

8 389

2 700

4 000

6 300

podkarpackie

kobiety

1 271

2 000

2 800

4 000

mężczyźni

2 106

2 300

3 300

5 000

dolnośląskie

kobiety

4 609

2 500

3 600

5 400

mężczyźni

5 671

3 150

4 800

7 800

wielkopolskie

kobiety

4 025

2 400

3 427

5 100

mężczyźni

4 989

2 860

4 300

7 000

zachodniopomorskie

kobiety

1 505

2 200

3 100

4 500

mężczyźni

1 819

2 700

4 000

6 600

pomorskie

kobiety

2 965

2 500

3 600

5 500

mężczyźni

3 443

3 000

4 800

7 800

kujawsko-pomorskie

kobiety

1 684

2 100

3 000

4 317

mężczyźni

2 283

2 500

3 710

5 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuWynagrodzenia kobiet i mężczyzn z różnym stażem pracy


Jeżeli przyjrzymy się jak kształtowały się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z różnym stażem pracy na poszczególnych szczeblach zatrudnienia ponownie okazuje się, że panowie zarabiali więcej. Najmniejsze różnice pojawiły się wśród pracowników szeregowych, a największe na najwyższym, dyrektorskim szczeblu. Warto również zaznaczyć, że w obydwu omawianych grupach wynagrodzenia osób ze stażem pracy przekraczającym 16 lat były niższe niż osób pracujących 11-15 lat.

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z różnym stażem pracy
na poszczególnych szczeblach zatrudnienia (PLN)

szczebel zatrudnienia

staż całkowity

mediana - kobiety

mediana - mężczyźni

pracownik szeregowy

1 lub mniej

2 000

2 310

2 - 3

2 300

2 600

4 - 5

2 481

2 700

6 - 8

2 500

2 800

9 - 10

2 500

2 900

11 - 15

2 500

2 900

16 lub więcej

2 500

2 800

specjalista

1 lub mniej

2 775

3 200

2 - 3

3 400

4 000

4 - 5

3 900

4 850

6 - 8

4 100

5 100

9 - 10

4 000

5 100

11 - 15

4 200

5 100

16 lub więcej

3 600

4 150

kierownik

2 - 3

3 350

4 175

4 - 5

4 400

5 300

6 - 8

5 000

6 600

9 - 10

5 500

7 000

11 - 15

6 400

7 200

16 lub więcej

5 400

6 000

dyrektor

4 - 5

6 000

7 000

6 - 8

8 000

10 500

9 - 10

8 191

13 500

11 - 15

11 000

14 400

16 lub więcej

10 000

13 100

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuWykształcenie zmienia niewiele


Jeżeli przyjrzymy się zarobkom kobiet i mężczyzn z różnym wykształceniem okazuje się, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie dysproporcja pomiędzy poziomem płac obu płci. Kobiety z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym zarabiały w 2012 roku 168 PLN mniej. Różnica wśród osób z wykształceniem wyższym była znacznie większa i wynosiła 1 700 PLN.

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia
(mediana, PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuSzczegółowe dane o zarobkach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu „Moja Płaca”,
do którego darmowy dostęp otrzymają Państwo po wypełnieniu ankiety
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

górny decyl - wartość, powyżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli górny decyl wynosi 7 000 PLN, to 90% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 10% powyżej 7 000 PLN

dolny decyl - wartość, poniżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny decyl wynosi 1 500 PLN, to 10% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 90% powyżej 1 500 PLN.

wskaźnik kwartylowy – wartość z dzielenia wysokości wynagrodzeń z górnego kwartyla przez wysokość wynagrodzeń z dolnego kwartyla. Przyjmuje wartości od 1 do nieskończoności. Im większa jest wartość wskaźnika, tym większe jest zróżnicowanie wynagrodzeń.

wskaźnik decylowy – wartość z dzielenia wysokości wynagrodzeń z górnego decylu przez wysokość wynagrodzeń z dolnego decylu. Przyjmuje wartości od 1 do nieskończoności. Im większa jest wartość wskaźnika, tym większe jest zróżnicowanie wynagrodzeń.

Adam Wrona
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".