Artykuły

Wynagrodzenia kierowników w 2021 roku

04.04.2022 Karolina Jurczak
Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków kierowników w 2021 roku wynosiła 8 400 PLN. Połowa kierowników otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 6 115 do 12 000 PLN.
Kierowniczki zarabiały 7 674 PLN, natomiast kierownicy 9 000 PLN. Kierownicy najmniejszych zespołów (do 10 osób) zarabiali przeciętnie 8 000 PLN, średnich (11-30 osób) 8 667 PLN, a dużych zespołów (31-100 osób) 9 508 PLN. Najwyższe płace otrzymywali kierownicy bardzo dużych zespołów (powyżej 100 osób) – mediana ich wynagrodzeń wyniosła 11 218 PLN.

Wynagrodzenia kierowników w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Podobnie jak w całym kraju, najwyższe zarobki otrzymywali kierownicy w województwie mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. Na końcu zestawienia znajdują się województwa: świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.

Wynagrodzenia kierowników w różnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Wyższe płace otrzymywali kierownicy w firmach o zagranicznym kapitale.

Mediany zarobków kierowników w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy w większych firmach zatrudniających powyżej 1000 oraz od 250 do 999 osób. Znacznie mniej zarabiali kierownicy w mikro i małych firmach.

Mediany wynagrodzeń kierowników w firmach
o różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach kierowniczych. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia kierowników
na wybranych stanowiskach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".