Artykuły

Wynagrodzenia kierowników projektu w 2021 roku

08.02.2022 Maria Hajec
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 674 kierowników projektu. Wśród nich znalazło się 966 mężczyzn oraz 709 kobiet. Zarobki połowy respondentów na tym stanowisku mieściły się w przedziale od 6 257 do 11 800 PLN brutto miesięcznie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 8 383 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite na stanowisku kierownik projektu w 2021 roku (PLN brutto)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuZ badania wynika, że najwyższe miesięczne wynagrodzenia w 2021 roku otrzymywali kierownicy projektu zatrudnieni w bankowości (11 080 PLN). O prawie połowę mniej otrzymywały osoby, które kierowały projektami w organizacjach pozarządowych (6 000 PLN).

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kierowników projektów w wybranych branżach w 2021 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuWyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2021 roku pokazały, że istnieje zależność między wysokością otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego, a posiadaniem dyplomu MBA przez kierowników projektu. Mediana wynagrodzeń project managerów posiadających dyplom MBA wyniosła 11 280 PLN, a tych nieposiadających - 8 331 PLN.

Porównanie miesięcznych wynagrodzeń całkowitego kierowników projektu posiadających i nieposiadających dyplom MBA w 2021 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuWielkość firmy ma na ogół wpływ na wysokość wynagrodzenia: im większa organizacja tym wyższe wynagrodzenie. Jak pokazuje poniższa tabela ta ogólna zależność sprawdziła się również w przypadku kierowników projektu. Najwyższe pensje otrzymywali project managerowie pracujący w wielkich przedsiębiorstwach. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 10 000 PLN. Dla porównania kierownicy projektu, którzy byli zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach zarabiali o 4 000 PLN mniej, tj. 6 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kierowników projektu w firmach różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1–9)

117

4 492

6 000

7 798

małe przedsiębiorstwo (10–49)

296

5 514

7 104

9 957

średnie przedsiębiorstwo (50–249)

395

6 108

8 000

11 249

duże przedsiębiorstwo (250–999)

346

6 966

8 500

11 500

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

520

7 296

10 000

14 065

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".