Artykuły

Wynagrodzenia dyrektorów w 2016 roku

30.01.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Wyniki ogólne


Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła w 2016 roku 12 000 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne pensje osób znajdujących się na tym szczeblu zarządzania były dwukrotnie wyższe niż pensje kierowników i ponad czterokrotnie wyższe niż zarobki pracowników szeregowych. Co czwarty dyrektor zarabiał 18 000 PLN i więcej. Z kolei pensje 25% dyrektorów nie przekraczały kwoty 7 505 PLN.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia
na różnych szczeblach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownicy szeregowi

32 706

2 150

2 650

3 386

specjaliści

55 689

3 050

4 050

5 600

kierownicy

21 684

4 200

6 000

8 500

dyrektorzy

4 388

7 505

12 000

18 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki w różnych regionach


Najwyższe wynagrodzenia otrzymali dyrektorzy z woj. mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 15000 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów w poszczególnych województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwięcej zarobili dyrektorzy z Warszawy, mediana ich wynagrodzeń brutto wyniosła 16 000 PLN.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia
dyrektorów w największych polskich miastach w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Warszawa

1 007

11 000

16 000

23 500

Szczecin

59

9 000

13 400

17 126

Łódź

154

7 777

13 000

19 000

Wrocław

313

9 000

13 000

19 000

Poznań

221

9 000

13 000

18 000

Bydgoszcz

72

8 750

12 575

15 375

Gdańsk

123

8 000

12 500

18 000

Katowice

165

8 000

12 500

16 500

Kraków

315

8 000

12 000

18 000

Lublin

70

6300

8 575

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia dyrektorów w różnych rodzajach firm


Najwięcej w 2016 roku zarobili dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw. Mediana ich wynagrodzenia brutto w tym roku wyniosła 15 616 PLN. O ponad połowę mniej otrzymywali dyrektorzy z małych i mikro przedsiębiorstw (8000 PLN).

Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

984

10 225

15 161

21 000

duże przedsiębiorstwo

(250-999)

889

10 000

14 500

20 000

średnie przedsiębiorstwo

(50-249)

1 383

7 500

11 000

15 800

małe przedsiębiorstwo

(10-49)

857

5 500

8 000

13 000

mikro przedsiębiorstwo

(1-9)

268

5 000

8 000

13 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana miesięcznego wynagrodzenia
dyrektorów w różnych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia dyrektorów różnych pionów/działów


W 2016 roku najwięcej zarobili dyrektorzy ds. IT (mediana brutto ich zarobków wyniosła 16 600 PLN). Powyżej ogólnej mediany wynagradzani byli również dyrektorzy ds. finansów i controlingu, ds. personalnych, ds. logistyki, operacyjni/zarządzający, ds. badań i rozwoju, regionu sprzedaży, sprzedaży i generalni/zarządzający.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Jak pokazują dane, posiadający certyfikat MBA zarabiali niemal 6 500 PLN więcej od dyrektorów niepodsiadających takiego dyplomu.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów posiadających i nieposiadających dyplom MBA w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25%

zarabiało

 poniżej

mediana

25%

zarabiało

powyżej

MBA

454

13 000

18 000

25 000

brak MBA

 3 526

7 500

11 500

17 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuInfografika

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".