Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 6580 PLN
Nauczyciel biologii 4790 PLN
Ordynator 12820 PLN
Pielęgniarka 5630 PLN
Pomocnik piekarza 5070 PLN
Lean Specialist 7410 PLN
Frezer CNC 5940 PLN
IT project manager 14400 PLN
Informatyk medyczny 6910 PLN
Mim 6200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia dyrektorów w 2016 roku

30.01.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Wyniki ogólne


Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła w 2016 roku 12 000 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne pensje osób znajdujących się na tym szczeblu zarządzania były dwukrotnie wyższe niż pensje kierowników i ponad czterokrotnie wyższe niż zarobki pracowników szeregowych. Co czwarty dyrektor zarabiał 18 000 PLN i więcej. Z kolei pensje 25% dyrektorów nie przekraczały kwoty 7 505 PLN.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia
na różnych szczeblach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownicy szeregowi

32 706

2 150

2 650

3 386

specjaliści

55 689

3 050

4 050

5 600

kierownicy

21 684

4 200

6 000

8 500

dyrektorzy

4 388

7 505

12 000

18 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki w różnych regionach


Najwyższe wynagrodzenia otrzymali dyrektorzy z woj. mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 15000 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów w poszczególnych województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwięcej zarobili dyrektorzy z Warszawy, mediana ich wynagrodzeń brutto wyniosła 16 000 PLN.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia
dyrektorów w największych polskich miastach w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Warszawa

1 007

11 000

16 000

23 500

Szczecin

59

9 000

13 400

17 126

Łódź

154

7 777

13 000

19 000

Wrocław

313

9 000

13 000

19 000

Poznań

221

9 000

13 000

18 000

Bydgoszcz

72

8 750

12 575

15 375

Gdańsk

123

8 000

12 500

18 000

Katowice

165

8 000

12 500

16 500

Kraków

315

8 000

12 000

18 000

Lublin

70

6300

8 575

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia dyrektorów w różnych rodzajach firm


Najwięcej w 2016 roku zarobili dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw. Mediana ich wynagrodzenia brutto w tym roku wyniosła 15 616 PLN. O ponad połowę mniej otrzymywali dyrektorzy z małych i mikro przedsiębiorstw (8000 PLN).

Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

984

10 225

15 161

21 000

duże przedsiębiorstwo

(250-999)

889

10 000

14 500

20 000

średnie przedsiębiorstwo

(50-249)

1 383

7 500

11 000

15 800

małe przedsiębiorstwo

(10-49)

857

5 500

8 000

13 000

mikro przedsiębiorstwo

(1-9)

268

5 000

8 000

13 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana miesięcznego wynagrodzenia
dyrektorów w różnych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia dyrektorów różnych pionów/działów


W 2016 roku najwięcej zarobili dyrektorzy ds. IT (mediana brutto ich zarobków wyniosła 16 600 PLN). Powyżej ogólnej mediany wynagradzani byli również dyrektorzy ds. finansów i controlingu, ds. personalnych, ds. logistyki, operacyjni/zarządzający, ds. badań i rozwoju, regionu sprzedaży, sprzedaży i generalni/zarządzający.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Jak pokazują dane, posiadający certyfikat MBA zarabiali niemal 6 500 PLN więcej od dyrektorów niepodsiadających takiego dyplomu.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów posiadających i nieposiadających dyplom MBA w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25%

zarabiało

 poniżej

mediana

25%

zarabiało

powyżej

MBA

454

13 000

18 000

25 000

brak MBA

 3 526

7 500

11 500

17 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuInfografika

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".