Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia dyrektorów w 2015 roku

16.02.2016 Maria Hajec
Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła w 2015 roku 11 500 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że przeciętne zarobki osób znajdujących się na tym szczeblu zarządzania były niemalże dwukrotnie wyższe niż pensje kierowników i prawie pięciokrotnie wyższe niż pensje pracowników szeregowych. Co czwarty dyrektor zarabiał 18 416 PLN i więcej. Z kolei pensje 25% dyrektorów nie przekraczały kwoty 7 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja płaca. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Wyniki ogólne


Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła w 2015 roku 11 500 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że przeciętne zarobki osób znajdujących się na tym szczeblu zarządzania były niemalże dwukrotnie wyższe niż pensje kierowników i prawie pięciokrotnie wyższe niż pensje pracowników szeregowych. Co czwarty dyrektor zarabiał 18 416 PLN i więcej. Z kolei pensje 25% dyrektorów nie przekraczały kwoty 7 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik
szeregowy

39 121

2 043

2 550

3 400

specjalista

70 622

2 920

4 000

5 700

kierownik

26 125

4 000

5 900

8 800

dyrektor

7 142

7 000

11 500

18 416

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki dyrektorów w różnych regionach Polski


Najwyższe zarobki otrzymywali dyrektorzy z woj. mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2015 roku 15 200 PLN. Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowały się województwa: dolnośląskie, małopolskie i łódzkie, gdzie mediany wynagrodzeń dla tego szczebla wyniosły odpowiednio: 12 000 PLN, 11 510 PLN i 11 500 PLN. Najniższe wynagrodzenia uzyskiwali dyrektorzy zatrudnieni w województwie lubelskim. W tej części Polski przedstawiciele najwyższego szczebla zarządzania dostawali przeciętnie 7 073 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuAnalizując dane na temat wynagrodzeń w polskich miastach, można odkryć pewną prawidłowość: im większe miasto pod względem liczby ludności, tym większe przeciętne miesięczne zarobki otrzymują zatrudnieni w nim dyrektorzy. I tak w największym polskim mieście, jakim jest Warszawa, mediana wynagrodzeń pracowników zajmujących stanowiska dyrektorskie wyniosła 16 292 PLN brutto. W Krakowie, drugim pod względem liczby mieszkańców mieście, wartość ta była o 2 792 PLN niższa i osiągnęła poziom 13 500 PLN. W kolejnych największych pod względem ludności miastach: Łodzi i Wrocławiu dyrektorzy zarabiali przeciętnie 13 000 PLN na miesiąc. Z kolei osoby zatrudnione w Poznaniu na najwyższym szczeblu zarządzania otrzymywały przeciętnie 12 500 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite dyrektorów
w pięciu największych pod względem liczebności miastach Polski (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia dyrektorów w różnych rodzajach firm


Jak wynika z danych CBOS, zdaniem Polaków najwyższe wynagrodzenia w naszym kraju osiągają dyrektorzy największych przedsiębiorstw. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że rzeczywiście tak jest. Mediana zarobków dyrektorów zatrudnionych w wielkich firmach wyniosła 15 333 PLN. Dla porównania osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie w średnich firmach zarabiały przeciętnie o 3 333 PLN mniej, tj. 12 000 PLN. W mikro i małych przedsiębiorstwach na tym szczeblu zarządzania pracownicy otrzymywali przeciętnie odpowiednio 6 629 PLN i 8 400 PLN. Warto też wspomnieć, że najbardziej atrakcyjne wynagrodzenia oferowały firmy zagraniczne. W przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego dyrektorzy otrzymywali przeciętnie o 7 800 PLN więcej niż w tych, gdzie przeważał kapitał polski (17 000 PLN wobec 9 200 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
dyrektorów w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wynagrodzeń dyrektorów zachęcamy do skorzystania z aplikacji Moja Płaca.

Nie każdy dyrektor zarabia tyle samo


Analizując poszczególne stanowiska, zauważono znaczne różnice w otrzymywanych przez dyrektorów pensjach. Najatrakcyjniejsze stawki wynagrodzeń otrzymywali w 2015 roku dyrektorzy działów IT. Mediana zarobków na tym stanowisku wyniosła dokładnie 16 070 PLN. Na kolejnych pozycjach zestawienia znaleźli się dyrektorzy personalni oraz dyrektorzy ds. finansów i controllingu, którzy uzyskiwali miesięcznie przeciętnie 15 000 PLN. W grupie dyrektorów znaleźli się również i tacy, którzy zarabiali poniżej 10 000 PLN. Do ich grona można zaliczyć m.in. dyrektorów oddziałów, których mediana wynagrodzeń w minionym roku wyniosła 9 700 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów na wybranych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSzczegółowe informacje na temat stanowisk kierowniczych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Moja Płaca.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".