Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista helpdesk 4210 PLN
Skarbnik 6924 PLN
Optyk 2933 PLN
Lekarz 3607 PLN
Sprzątaczka 2105 PLN
Spawacz 3373 PLN
Lekarz radiolog 5495 PLN
Javascript developer 5645 PLN
Pomiarowiec 3856 PLN
Underwriter 6700 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia dyrektorów w 2015 roku

16.02.2016 Maria Hajec
Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła w 2015 roku 11 500 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że przeciętne zarobki osób znajdujących się na tym szczeblu zarządzania były niemalże dwukrotnie wyższe niż pensje kierowników i prawie pięciokrotnie wyższe niż pensje pracowników szeregowych. Co czwarty dyrektor zarabiał 18 416 PLN i więcej. Z kolei pensje 25% dyrektorów nie przekraczały kwoty 7 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja płaca. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Wyniki ogólne


Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła w 2015 roku 11 500 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że przeciętne zarobki osób znajdujących się na tym szczeblu zarządzania były niemalże dwukrotnie wyższe niż pensje kierowników i prawie pięciokrotnie wyższe niż pensje pracowników szeregowych. Co czwarty dyrektor zarabiał 18 416 PLN i więcej. Z kolei pensje 25% dyrektorów nie przekraczały kwoty 7 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik
szeregowy

39 121

2 043

2 550

3 400

specjalista

70 622

2 920

4 000

5 700

kierownik

26 125

4 000

5 900

8 800

dyrektor

7 142

7 000

11 500

18 416

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki dyrektorów w różnych regionach Polski


Najwyższe zarobki otrzymywali dyrektorzy z woj. mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2015 roku 15 200 PLN. Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowały się województwa: dolnośląskie, małopolskie i łódzkie, gdzie mediany wynagrodzeń dla tego szczebla wyniosły odpowiednio: 12 000 PLN, 11 510 PLN i 11 500 PLN. Najniższe wynagrodzenia uzyskiwali dyrektorzy zatrudnieni w województwie lubelskim. W tej części Polski przedstawiciele najwyższego szczebla zarządzania dostawali przeciętnie 7 073 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuAnalizując dane na temat wynagrodzeń w polskich miastach, można odkryć pewną prawidłowość: im większe miasto pod względem liczby ludności, tym większe przeciętne miesięczne zarobki otrzymują zatrudnieni w nim dyrektorzy. I tak w największym polskim mieście, jakim jest Warszawa, mediana wynagrodzeń pracowników zajmujących stanowiska dyrektorskie wyniosła 16 292 PLN brutto. W Krakowie, drugim pod względem liczby mieszkańców mieście, wartość ta była o 2 792 PLN niższa i osiągnęła poziom 13 500 PLN. W kolejnych największych pod względem ludności miastach: Łodzi i Wrocławiu dyrektorzy zarabiali przeciętnie 13 000 PLN na miesiąc. Z kolei osoby zatrudnione w Poznaniu na najwyższym szczeblu zarządzania otrzymywały przeciętnie 12 500 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite dyrektorów
w pięciu największych pod względem liczebności miastach Polski (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia dyrektorów w różnych rodzajach firm


Jak wynika z danych CBOS, zdaniem Polaków najwyższe wynagrodzenia w naszym kraju osiągają dyrektorzy największych przedsiębiorstw. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że rzeczywiście tak jest. Mediana zarobków dyrektorów zatrudnionych w wielkich firmach wyniosła 15 333 PLN. Dla porównania osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie w średnich firmach zarabiały przeciętnie o 3 333 PLN mniej, tj. 12 000 PLN. W mikro i małych przedsiębiorstwach na tym szczeblu zarządzania pracownicy otrzymywali przeciętnie odpowiednio 6 629 PLN i 8 400 PLN. Warto też wspomnieć, że najbardziej atrakcyjne wynagrodzenia oferowały firmy zagraniczne. W przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego dyrektorzy otrzymywali przeciętnie o 7 800 PLN więcej niż w tych, gdzie przeważał kapitał polski (17 000 PLN wobec 9 200 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
dyrektorów w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wynagrodzeń dyrektorów zachęcamy do skorzystania z aplikacji Moja Płaca.

Nie każdy dyrektor zarabia tyle samo


Analizując poszczególne stanowiska, zauważono znaczne różnice w otrzymywanych przez dyrektorów pensjach. Najatrakcyjniejsze stawki wynagrodzeń otrzymywali w 2015 roku dyrektorzy działów IT. Mediana zarobków na tym stanowisku wyniosła dokładnie 16 070 PLN. Na kolejnych pozycjach zestawienia znaleźli się dyrektorzy personalni oraz dyrektorzy ds. finansów i controllingu, którzy uzyskiwali miesięcznie przeciętnie 15 000 PLN. W grupie dyrektorów znaleźli się również i tacy, którzy zarabiali poniżej 10 000 PLN. Do ich grona można zaliczyć m.in. dyrektorów oddziałów, których mediana wynagrodzeń w minionym roku wyniosła 9 700 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
dyrektorów na wybranych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSzczegółowe informacje na temat stanowisk kierowniczych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Moja Płaca.

Maria Hajec

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]