Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 5480 PLN
Inżynier produkcji 6620 PLN
Kierownik ochrony 5130 PLN
Technik obiektu 3600 PLN
Merchandiser 4020 PLN
Zootechnik 4390 PLN
Optometrysta 4810 PLN
Lean Specialist 5930 PLN
Kierownik pracowni 6960 PLN
Doradca kredytowy 4570 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia dyrektorów na London Stock Exchange

02.11.2021 Piotr Klimont
Londyn od dekad zajmował pozycję finansowej stolicy Europy. London Stock Exchange powstała w 1801, co czyni ją jedną z najstarszych giełd na świecie, a notowane na niej podmioty są rozpoznawalne na całym globie. Dla wielu osób praca jako menadżer w jednym z brytyjskich gigantów pozostaje spełnieniem marzeń. Motywacją do podjęcia pracy nie jest jedynie prestiż przedsiębiorstwa, ale także odpowiednie wynagrodzenie, dlatego w tym miejscu należy postawić sobie pytanie: ile zarabiają pracownicy spółek wchodzących w skład indeksu FTSE 100?

LSE w cieniu pandemii


Analizując sytuację płacową w brytyjskich przedsiębiorstwach z całą pewnością nie można pominąć dwóch czynników – pandemii COVID-19 i Brexitu. Koronawirus zmusił rządy na całym świecie do wprowadzania bardzo restrykcyjnych obostrzeń, które spowodowały bezprecedensowe spowolnienie gospodarcze. Wielka Brytania znalazła się w gronie państw, których gospodarka ucierpiała najmocniej. Według rządowych danych, w 2020 roku produkt krajowy brutto Zjednoczonego Królestwa spadł o 9,9%. Sytuacji nie poprawił też Brexit, który utrudnił wielu firmom kontynuowanie współpracy ze swoimi kooperantami z Unii Europejskiej, a także zmusił je do ponoszenia dodatkowych kosztów.
Co oznacza taka sytuacja w praktyce? Według Willis Towers Watson, 45% spółek z FTSE 100 zdecydowało się na cięcia wysokości wynagrodzeń, które wynosiły od 20% do nawet 50%. Co więcej, 40% przedsiębiorstw anulowało lub ograniczyło bonusy dla swoich pracowników za 2019 rok. Zmianie uległ również sposób w jaki realizowane są nagrody – 16% firm opóźniło wypłatę gotówkowej części należności lub decydowało się na wypłacenie jej ekwiwalentu w swoich akcjach.

Kto mógł liczyć na podwyżkę?


W 2020 roku 59% CEO (72% w 2019 roku) największych brytyjskich spółek mogło liczyć na zwiększenie swojego wynagrodzenia, a mediana podwyżek wynosiła 2% (identycznie jak w 2019 roku i o 0,2 p.p. mniej niż w 2018 roku). Podobny trend zaobserwowano w przypadku reszty kadry dyrektorskiej, gdzie podwyżki otrzymało 67% osób, w porównaniu do 77% w 2019 roku. Jak wynika z danych zebranych przez Deloitte, najłatwiej o wzrost wynagrodzenia było w sektorze przemysłu i produkcji, gdzie aż 16% dyrektorów generalnych zostało objętych zmianami od 3% w górę. Najgorszą sytuację pod tym względem odnotowano w sektorze handlu detalicznego i usług, gdzie blisko połowa dyrektorów otrzymała identyczną pensję, co w roku ubiegłym.

Podwyżki dla dyrektorów w poszczególnych sektorach

dyrektor generalny

inni dyrektorzy

 

finanse i nieruchomości

przemysł i produkcja

handel i usługi

finanse i nieruchomości

przemysł i produkcja

handel i usługi

0%

40%

38%

47%

31%

30%

38%

0% - 2%

20%

15%

29%

25%

22%

25%

2% - 2,5%

20%

4%

12%

13%

9%

25%

2,5% - 3%

13%

27%

6%

25%

35%

6%

3% - 5%

7%

12%

6%

6%

4%

6%

5% - 10%

0%

4%

0%

0%

0%

0%

>10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kwartyl pierwszy

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mediana

2.0%

2.0%

1.8%

2.0%

2.0%

2.0%

Kwartyl trzeci

2.5%

3.0%

2.0%

2.8%

3.0%

2.4%

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Directors’ remuneration in FTSE 100 companies, Deloitte


Kapitalizacja a pensje


Wartość rynkowa każdej spółki giełdowej na świecie oddaje jej sytuację finansową i trendy makroekonomiczne wokół branży. Taka wiedza pozwala postawić tezę, że im wyżej rynek wycenia daną firmę tym znajduje się ona w lepszej sytuacji, a co za tym idzie jest w stanie oferować swoim pracownikom wyższe wynagrodzenie. Sprawdza się to w przypadku przedsiębiorstw z FTSE 100, gdzie średnie wynagrodzenie wśród kadry dyrektorskiej rośnie wraz ze wzrostem kapitalizacji. Według Deloitte, w grupie najmniej wartych przedsiębiorstw (4-6 miliardów funtów) średnia pensja wśród dyrektorów wynosiła w 2020 roku 743 900 funtów rocznie, natomiast w grupie spółek wartych najwięcej (powyżej 36 miliardów funtów) już 1 238 800 funtów rocznie.
Sytuacja wygląda podobnie w przypadku CFO. Dyrektorzy finansowi firm z grupy najmniejszych spółek mogli liczyć na 482 200 funtów rocznie, a ich odpowiednicy z największych przedsiębiorstw na giełdzie w Londynie 793 400 funtów rocznie. Ogólnie mediana wynagrodzenia CEO wyniosła 865 000 funtów, a CFO 558 000 funtów rocznie. W obu przypadkach zatrudnieni w największych firmach zarabiali w 2020 roku średnio o około 66% więcej.

Przeciętne wynagrodzenie dyrektorów w przedsiębiorstwach o różnej kapitalizacji

kapitalizacja spółek

CEO

CFO

4-6 mld GBP

807 000 GBP

490 800 GBP

6-8 mld GBP

760 000 GBP

503 500 GBP

8-17 mld GBP

854 500 GBP

536 700 GBP

17-36 mld GBP

1 136 000 GBP

743 000 GBP

>36 mld GBP

1 284 000 GBP

768 800 GBP

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Directors’ remuneration in FTSE 100 companies, Deloitte


Wśród wszystkich podmiotów wchodzących w skład FTSE 100 średnia płaca dyrektorów pionów wyniosła w ubiegłym roku 562 700 funtów, natomiast dyrektorów operacyjnych niewiele mniej, bo 561 600 funtów. Mediana zarobków na obu stanowiskach wyniosła odpowiednio 483 000 i 480 000 funtów rocznie. Według Willis Towers Watson, członkowie zarządu, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych mogą liczyć przeciętnie na 72 000 funtów rocznie, a prezesi nawet na 415 000 funtów.

Przeciętne wynagrodzenie członków rady nadzorczej w poszczególnych komisjach

nazwa komisji

Przewodniczący

Członek

Komisja ds. audytu

21 000 GBP

14 000 GBP

Komisja ds. wynagrodzeń

20 000 GBP

13 000 GBP

Komisja nominacyjna

15 000 GBP

10 000 GBP

Komisja ds. ryzyka

30 000 GBP

15 000 GBP

Komisja ds. społecznej odpowiedzialności biznesu

20 000 GBP

11 000 GBP

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Executive remuneration in FTSE 100 companies, Willis Towers Watson


Bonusy i nagrody


W 2020 roku 96 ze 100 spółek wchodzących w skład indeksu FTSE 100 miało swoje plany premiowe. Aby takie programy mogły spełniać swoją funkcję potrzebny jest system oceny wydajności poszczególnych pracowników. Najczęściej (38% firm) podczas badania produktywności wykorzystuje się pięć lub więcej kryteriów, a najrzadziej tylko jedno (8%). Warto zwrócić uwagę na zmianę jaka zachodzi w procesie oceny zatrudnionych. Prawie połowa firm z omawianej grupy bierze pod uwagę zaangażowanie pracownika, co stanowi znaczną zmianę w stosunku do 2018 roku, kiedy to około jedynie 20% spółek brało te czynniki pod uwagę, skupiając się głównie na wynikach finansowych.
Według Deloitte, mediana premii jaką otrzymują dyrektorzy wynosi 68% najwyższej premii w danym przedsiębiorstwie. Oznacza to kontynuację trendu spadkowego, który trwa od 2015 roku – mediana spadła w tym okresie o 10 punktów procentowych.

Jak sytuacja wygląda w praktyce?


Aby przedstawić sytuację płacową w konkretnej organizacji weźmiemy pod lupę międzynarodowego giganta z branży energetycznej. Shell to największa pod względem kapitalizacji spółka notowana na LSE. Firma zatrudnia 83 tysiące osób i prowadzi działalność w ponad 70 krajach na całym świecie. Jej przychody w 2019 roku wyniosły prawie 345 miliardów dolarów, czyli około 3 razy więcej niż wydatki polskiego budżetu państwa w analogicznym okresie.
Dyrektor generalny i dyrektor finansowa spółki otrzymali w 2020 roku podwyżkę w wysokości 2%, czyli wartość środkową dla wszystkich podwyżek na FTSE 100. Po zmianach wynagrodzenie Bena van Beurdena (CEO) osiągnęło poziom 1 588 000 euro rocznie, a Jessici Uhl (CFO) 1 035 000 euro rocznie. Podwyżki dla kadry kierowniczej są uzależnione od pensji innych pracowników Shell w Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jak podaje spółka, zwiększenie pensji dyrektorów było możliwe, ponieważ wszyscy pracownicy otrzymali podwyżki, które wynosiły od 1,7% do 3,4%. Dodatkowymi czynnikami determinującymi wysokość pensji są także: doświadczenie zawodowe, zmiana ilości obowiązków lub spoczywającej odpowiedzialności i sytuacja ekonomiczna firmy. Maksymalny próg wynagrodzenia został ustalony na 2 000 000 euro. W 2019 roku stosunek pensji przeciętnego pracownika w Wielkiej Brytanii do pensji dyrektora generalnego Shell wynosił 1:87, co wyraźnie zmieniło się od 2018 roku, kiedy to stosunek wynosił 1:143.

Wynagrodzenie rady nadzorczej w Shell

nazwa komisji

stanowisko/funkcja

wynagrodzenie

Przewodniczący zarządu

850 000 EUR

 

Członkowie rady nadzorczej

135 000 EUR

 

Senior Independent Director

55 000 EUR

Komisja ds. audytu

Przewodniczący

60 000 EUR

Członek

25 000 EUR

Komisja ds. Bezpieczeństwa, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

Przewodniczący

35 000 EUR

Członek

17 250 EUR

Komisja nominacyjna

Przewodniczący

25 000 EUR

Członek

12 000 EUR

Komisja ds. wynagrodzeń

Przewodniczący

40 000 EUR

Członek

17 250 EUR

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Annual Report 2019, Shell


Oprócz stałego wynagrodzenia menadżerowie co rok mogą otrzymać premię, która wypłacana jest w 50% w gotówce i w 50% w akcjach spółki. Najwyższy poziom jaki może osiągnąć bonus to 250% podstawowej pensji w przypadku CEO i 240% w przypadku CFO, jednak docelowo organizacja planuje wypłacić premię w wysokości odpowiednio 125% i 120% podstawowej pensji.
W celu zapewnienia zbieżności priorytetów dyrektorów wykonawczych i akcjonariuszy wymaga się, aby CEO i CFO posiadali odpowiednią liczbę akcji firmy w swoim portfelu. Shell liczy, że w ten sposób uda się zachęcić kadrę kierowniczą do postrzegania rozwoju firmy jako formy powiększania swojego majątku. W ciągu 5 lat od objęcia stanowiska dyrektor generalny powinien posiadać akcje o równowartości siedmiokrotnie większej od swojego wynagrodzenia podstawowego, a dyrektor finansowy akcje o równowartości pięciokrotnie większej od swojego wynagrodzenia podstawowego. Po zakończeniu pracy w firmie dyrektorzy są zobowiązani do utrzymania swoich udziałów przez okres 2 lat.

Piotr Klimont
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".