Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4080 PLN
Konstruktor 4600 PLN
Kustosz 4050 PLN
Grafik kreatywny 4510 PLN
Sekretarka medyczna 2860 PLN
Dekorator wnętrz 3510 PLN
Barman 3500 PLN
Pracownik bistro 2900 PLN
Tokarz CNC 4900 PLN
Zaopatrzeniowiec 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządu w 2013 roku

26.05.2014 Sylwia Radzięta
Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto członków zarządu, w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników, wyniosła w 2013 roku 16 050 PLN. Zarobki 25% pracowników na tych stanowiskach były niższe niż 11 000 PLN. Jednocześnie co czwarty najlepiej zarabiający z tej grupy otrzymywał więcej niż 26 000 PLN. Tymczasem mediana zarobków wszystkich badanych wyniosła w 2013 roku 4 050 PLN, co stanowi zaledwie ¼ zarobków członka zarządu. Wynagrodzenie członków zarządu to składowa przede wszystkim takich elementów jak staż pracy, wiek, wielkość firmy czy płeć.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Zarobki członków zarządu cztery razy wyższe od przeciętnych


Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto członków zarządu, w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników, wyniosła w 2013 roku 16 050 PLN. Zarobki 25% pracowników na tych stanowiskach były niższe niż 11 000 PLN. Jednocześnie co czwarty najlepiej zarabiający z tej grupy otrzymywał więcej niż 26 000 PLN. Tymczasem mediana zarobków wszystkich badanych wyniosła w 2013 roku 4 050 PLN, co stanowi zaledwie ¼ zarobków członka zarządu.

Wynagrodzenie całkowite brutto członków zarządu wobec wynagrodzeń ogółu respondentów Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Z danych OBW wynika, że mężczyźni w zarządach zarabiali więcej niż kobiety średnio o 13%. Wynagrodzenie co czwartego mężczyzny nie było wyższe niż 11 500 PLN, a w przypadku co czwartej kobiety nie przekraczało 9 800 PLN. Mediana płac mężczyzn wyniosła 17 000 PLN, kobiet zaś 15 000 PLN. Różnica w płacach między najlepiej zarabiającymi mężczyznami i kobietami wyniosła – podobnie jak w całej gospodarce – 20%

Wynagrodzenie całkowite brutto kobiet i mężczyzn w zarządzie firm
zatrudniających ponad 250 pracowników (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Na Mazowszu dwa razy więcej niż na Podkarpaciu


Najwięcej zarabiali członkowie zarządu firm w województwie mazowieckim - wynagrodzenie co drugiego przekraczało 20 900 PLN i było przeszło dwukrotnie wyższe niż w podkarpackim (10 000 PLN). Województwami, w których zarabiało się więcej niż mediana dla całego kraju były małopolskie (18 000 PLN) oraz dolnośląskie (16 400 PLN). Wysokość zarobków co drugiego członka zarządu z opolskiego czy lubelskiego nie przekraczała 11 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń członków zarządu
w poszczególnych województwach (w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

Wiek ma znaczenie?


Najlepiej zarabiali pracownicy pomiędzy 41. a 46. rokiem życia. 75% członków zarządu w tym wieku miało pensję wyższą niż 11 500 PLN, wynagrodzenie połowy przekraczało 17 500 PLN, a pensja co czwartego przewyższała kwotę 28 500 PLN. W kolejnych przedziałach wiekowych wynagrodzenie zmniejszało się.

Wynagrodzenie całkowite brutto członków zarządu
w różnym wieku (w tys. PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

Większy staż = większa pensja?


Mediana wynagrodzeń osób ze stażem 5-letnim wyniosła w 2013 roku 10 500 PLN. Najwięcej zarobili pracownicy o stażu od 11 do 15 lat, mediana ich płac wyniosła 17 000.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto
osób o różnym stażu pracy w 2013 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Polska czy zagraniczna firma?


W firmach z przewagą kapitału zagranicznego co drugi członek zarządu zarabiał nawet 20 000 PLN, czyli o 54% więcej niż w firmach z przewagą kapitału krajowego (13 000 PLN). Wynagrodzenie co czwartego najlepiej zarabiającego wynosiło 31 000 PLN i było wyższe o 55% od najlepiej wynagradzanego w firmie polskiej (20 000 PLN). Zróżnicowanie w wynagrodzeniu 25% najgorzej zarabiających wyniosło 58% (13 400 PLN w firmach zagranicznych wobec 8 500 PLN w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego.

Wynagrodzenie członków zarządu
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Prezes powinien znać angielski


Różnice między zarobkami osób z komunikatywną a dobrą znajomością angielskiego sięgają 20% (z 13 000 na 15 500 PLN). Z kolei co czwarty najlepiej zarabiający w grupie z bardzo dobra znajomością ma pensję wyższą niż 33 000 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto członków zarządu
z różną znajomością języka angielskiego (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Przeczytaj również:
Ranking uczelni wyższych
Wynagrodzenie osób z różną znajomością języków obcych

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".