Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządu w 2013 roku

26.05.2014 Sylwia Radzięta
Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto członków zarządu, w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników, wyniosła w 2013 roku 16 050 PLN. Zarobki 25% pracowników na tych stanowiskach były niższe niż 11 000 PLN. Jednocześnie co czwarty najlepiej zarabiający z tej grupy otrzymywał więcej niż 26 000 PLN. Tymczasem mediana zarobków wszystkich badanych wyniosła w 2013 roku 4 050 PLN, co stanowi zaledwie ¼ zarobków członka zarządu. Wynagrodzenie członków zarządu to składowa przede wszystkim takich elementów jak staż pracy, wiek, wielkość firmy czy płeć.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Zarobki członków zarządu cztery razy wyższe od przeciętnych


Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto członków zarządu, w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników, wyniosła w 2013 roku 16 050 PLN. Zarobki 25% pracowników na tych stanowiskach były niższe niż 11 000 PLN. Jednocześnie co czwarty najlepiej zarabiający z tej grupy otrzymywał więcej niż 26 000 PLN. Tymczasem mediana zarobków wszystkich badanych wyniosła w 2013 roku 4 050 PLN, co stanowi zaledwie ¼ zarobków członka zarządu.

Wynagrodzenie całkowite brutto członków zarządu wobec wynagrodzeń ogółu respondentów Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Z danych OBW wynika, że mężczyźni w zarządach zarabiali więcej niż kobiety średnio o 13%. Wynagrodzenie co czwartego mężczyzny nie było wyższe niż 11 500 PLN, a w przypadku co czwartej kobiety nie przekraczało 9 800 PLN. Mediana płac mężczyzn wyniosła 17 000 PLN, kobiet zaś 15 000 PLN. Różnica w płacach między najlepiej zarabiającymi mężczyznami i kobietami wyniosła – podobnie jak w całej gospodarce – 20%

Wynagrodzenie całkowite brutto kobiet i mężczyzn w zarządzie firm
zatrudniających ponad 250 pracowników (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Na Mazowszu dwa razy więcej niż na Podkarpaciu


Najwięcej zarabiali członkowie zarządu firm w województwie mazowieckim - wynagrodzenie co drugiego przekraczało 20 900 PLN i było przeszło dwukrotnie wyższe niż w podkarpackim (10 000 PLN). Województwami, w których zarabiało się więcej niż mediana dla całego kraju były małopolskie (18 000 PLN) oraz dolnośląskie (16 400 PLN). Wysokość zarobków co drugiego członka zarządu z opolskiego czy lubelskiego nie przekraczała 11 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń członków zarządu
w poszczególnych województwach (w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

Wiek ma znaczenie?


Najlepiej zarabiali pracownicy pomiędzy 41. a 46. rokiem życia. 75% członków zarządu w tym wieku miało pensję wyższą niż 11 500 PLN, wynagrodzenie połowy przekraczało 17 500 PLN, a pensja co czwartego przewyższała kwotę 28 500 PLN. W kolejnych przedziałach wiekowych wynagrodzenie zmniejszało się.

Wynagrodzenie całkowite brutto członków zarządu
w różnym wieku (w tys. PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

Większy staż = większa pensja?


Mediana wynagrodzeń osób ze stażem 5-letnim wyniosła w 2013 roku 10 500 PLN. Najwięcej zarobili pracownicy o stażu od 11 do 15 lat, mediana ich płac wyniosła 17 000.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto
osób o różnym stażu pracy w 2013 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Polska czy zagraniczna firma?


W firmach z przewagą kapitału zagranicznego co drugi członek zarządu zarabiał nawet 20 000 PLN, czyli o 54% więcej niż w firmach z przewagą kapitału krajowego (13 000 PLN). Wynagrodzenie co czwartego najlepiej zarabiającego wynosiło 31 000 PLN i było wyższe o 55% od najlepiej wynagradzanego w firmie polskiej (20 000 PLN). Zróżnicowanie w wynagrodzeniu 25% najgorzej zarabiających wyniosło 58% (13 400 PLN w firmach zagranicznych wobec 8 500 PLN w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego.

Wynagrodzenie członków zarządu
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Prezes powinien znać angielski


Różnice między zarobkami osób z komunikatywną a dobrą znajomością angielskiego sięgają 20% (z 13 000 na 15 500 PLN). Z kolei co czwarty najlepiej zarabiający w grupie z bardzo dobra znajomością ma pensję wyższą niż 33 000 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto członków zarządu
z różną znajomością języka angielskiego (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013Przeczytaj również:
Ranking uczelni wyższych
Wynagrodzenie osób z różną znajomością języków obcych

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".