Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Duże rozbieżności w płacy minimalnej

Luksemburg 1 998,59

Polska 453,48

Albania 154,61

miesięczna płaca minimalna w Euro

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Elektronik 4168 PLN
Artysta grafik 3801 PLN
Pedagog szkolny 3189 PLN
Lektor j. obcego 3613 PLN
Rzeczoznawca 5278 PLN
Technik robotyk 4344 PLN
Komisarz skarbowy 3986 PLN
Pomocnik kucharza 2048 PLN
Konsultant SAP 8300 PLN
Introligator 2309 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - luty 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 304 PLN
0.6% (m/m)    4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 0%

inflacja - luty 2017 (r/r) 2.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ranking uczelni wyższych – wynagrodzenia absolwentów w 2012 roku

11.02.2013 Sylwia Rębisz
Artykuł prezentuje wyniki X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które uwzględniają dane pochodzące od 107 737 respondentów. W tekście zaprezentowano informacje dotyczące zarobków absolwentów studiów wyższych zawodowych (licencjackich i inżynierskich) i wyższych magisterskich. Ponadto wskazano różnice w wynagrodzeniach osób, które ukończyły studia o różnych profilach. Jak wynika z badania najwyższe wynagrodzenia otrzymują absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Artykuł zawiera 2 wykresy i 2 tabele.
Już po raz dziesiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2012 roku uczestniczyło w nim ponad sto tysięcy osób (114 718) co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. Przedstawienie Państwu tak dokładnych danych o wynagrodzeniach Polaków było możliwe dzięki współpracy z czołowymi polskimi portalami internetowymi: pracuj.pl, interia.pl, gazetapraca.pl, wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują ludzie młodzi (64,9% ma nie więcej niż 35 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (75,0%). Sprawia to, że nasi respondenci zajmują bardziej specjalistyczne stanowiska, a ich wynagrodzenia są wyższe niż pozostałych osób. Główną zaletą takiej struktury grupy jest to, że z dużo większą dokładnością od innych źródeł możemy podać jak kształtują się wynagrodzenia na większości specjalistycznych stanowisk. Warto również podkreślić, że w porównaniu do tradycyjnych badań płacowych OBW zawiera dane od pracowników z ponad 20 000 firm. Jest to również jedyne komercyjne badanie zawierające dane o płacach dla każdego województwa i większości powiatów. Ponadto jako jedyni dysponujemy informacjami o wynagrodzeniach na 567 stanowiskach.

Przypominamy również, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 107 737 respondentów.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia absolwentów


W 2012 roku absolwenci (maksymalnie rok po ukończeniu nauki) studiów wyższych magisterskich zarabiali przeciętnie 2 750 PLN. To o 10% więcej niż osoby, które rozpoczęły pracę po ukończeniu studiów wyższych zawodowych (licencjackich lub inżynierskich). Zarobki 25% osób posiadających tytuł magistra przekraczały 3 504 PLN. Płace 25% najmniej zarabiających magistrów były niższe niż 2 000 PLN.

Przeciętne wynagrodzenie osób, które ukończyły studia wyższe zawodowe w 2012 roku wynosiło 2 500 PLN. Płace 25% osób były wyższe niż 3 500 PLN. Zarobki 25% osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie nie przekraczały 1 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto absolwentów
w ciągu pierwszego roku po ukończeniu nauki (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuProfil studiów vs. wynagrodzenia


Wśród absolwentów (studiów zawodowych i magisterskich) najwyższe wynagrodzenie otrzymywali ci, którzy ukończyli uczelnie o profilu technicznym. Mediana ich zarobków w 2012 roku wyniosła 3 000 PLN. O 200 PLN mniej zarabiały osoby, które ukończyły kierunki ścisłe. 2 700 PLN otrzymywały osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne.

Najniższe wynagrodzenia otrzymywali w 2012 roku absolwenci kierunków pedagogicznych. Mediana ich płac wynosiła 2 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto absolwentów,
którzy ukończyli różne kierunki studiów (2012, w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuZestawienie uczelni


W 2012 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby, które ukończyły Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ich przeciętne zarobki wynosiły 3 500 PLN. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Absolwenci tej uczelni zarabiali przeciętnie w 2012 roku 3 380 PLN. Na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Gdańska. Osoby, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej zarabiali 3 200 PLN.

W pierwszej dziesiątce uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymywali najwyższe wynagrodzenia przeważały szkoły o profilu technicznym. Obok Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej, w zestawieniu znalazły się jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska (mediana wynagrodzeń – 3 000 PLN). Na siódmym miejscu uplasowała się Politechnika Łódzka. Jej absolwenci, podobnie jak osoby, Które ukończyły AGH i Politechnikę Wrocławską zarabiali przeciętnie 3 000 PLN.

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – najlepszej według miesięcznika Perspektywy uczelni zarabiali przeciętnie 2 500 PLN. Na liście uczelni, po których zarobki są najlepsze uplasował się on na 16 miejscu, ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Zestawienie uczelni 2012 - mediana wynagrodzeń całkowitych brutto
absolwentów o stażu pracy krótszym niż 12 miesięcy (pierwsza praca)

miejsce

nazwa uczelni

n

mediana

1.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

68

3 500

2.

Politechnika Warszawska

138

3 380

3.

Politechnika Gdańska

97

3 200

4.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

197

3 000

5.

Politechnika Wrocławska

164

3 000

6.

Uniwersytet Warszawski

144

3 000

7.

Politechnika Łódzka

73

3 000

8.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

73

3 000

9.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

60

3 000

10.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

41

2 967

11.

Politechnika Śląska (Gliwice)

137

2 900

12.

Politechnika Poznańska

79

2 800

13.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

112

2 700

14.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

51

2 700

15.

Uniwersytet Wrocławski

80

2 525

16.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

137

2 500

17.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

95

2 500

18.

Uniwersytet Łódzki

80

2 500

19.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

73

2 500

20.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

63

2 488

21.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

44

2 300

22.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

74

2 275

23.

Politechnika Białostocka

40

2 275

24.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

79

2 230

25.

Uniwersytet Gdański

61

2 216

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuNa liście uczelni po których zarobki są najwyższe, stworzonej na podstawie danych przekazanych przez absolwentów, niezależnie od roku ukończenia uczelni pierwsze miejsce zajmuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Mediana wynagrodzeń osób, które ukończyły studia na tej uczelni wyniosła w 2012 roku 8 100 PLN. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Absolwenci tej szkoły zarabiali przeciętnie 7 000 PLN. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Gdańska. Osoby, które ukończyły studia w tej uczelni zarabiali przeciętnie 5 875 PLN.

Zestawienie 25 uczelni, po których wynagrodzenia były w 2012 roku najwyższe zamyka Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Absolwenci tych uczelni zarabiali przeciętnie 3 500 PLN.

Zestawienie uczelni 2012 - mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób,
które ukończyły studia na danej uczelni w PLN (niezależnie od stażu pracy).

miejsce

nazwa uczelni

n

mediana

1.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 603

8 100

2.

Politechnika Warszawska

2 066

7 000

3.

Politechnika Gdańska

1 124

5 875

4.

Politechnika Wrocławska

2 176

5 650

5.

Uniwersytet Warszawski

2 605

5 500

6.

Politechnika Poznańska

1 166

5 250

7.

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

1 980

5 200

8.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 154

5 187

9.

Politechnika Łódzka

1 147

5 100

10.

Politechnika Śląska (Gliwice)

1 863

5 000

11.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 238

4 800

12.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

908

4 800

13.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 441

4 720

14.

Uniwersytet Gdański

1 315

4 600

15.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

748

4 500

16.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 026

4 300

17.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 613

4 100

18.

Uniwersytet Łódzki

1 553

4 000

19.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 373

4 000

20.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 118

4 000

21.

Uniwersytet Wrocławski

1 111

3 828

22.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 027

3 800

23.

Uniwersytet Szczeciński

654

3 800

24.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 016

3 500

25.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

658

3 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuSzczegółowe dane o zarobkach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu „Moja Płaca”,
do którego darmowy dostęp otrzymają Państwo po wypełnieniu ankiety
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

górny decyl - wartość, powyżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli górny decyl wynosi 7 000 PLN, to 90% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 10% powyżej 7 000 PLN

dolny decyl - wartość, poniżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny decyl wynosi 1 500 PLN, to 10% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 90% powyżej 1 500 PLN.

wskaźnik kwartylowy – wartość z dzielenia wysokości wynagrodzeń z górnego kwartyla przez wysokość wynagrodzeń z dolnego kwartyla. Przyjmuje wartości od 1 do nieskończoności. Im większa jest wartość wskaźnika, tym większe jest zróżnicowanie wynagrodzeń.

wskaźnik decylowy – wartość z dzielenia wysokości wynagrodzeń z górnego decylu przez wysokość wynagrodzeń z dolnego decylu. Przyjmuje wartości od 1 do nieskończoności. Im większa jest wartość wskaźnika, tym większe jest zróżnicowanie wynagrodzeń.

Sylwia Rębisz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl