Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Ile są warte najpopularniejsze blogi finansowe w 2016?

Jak Oszczędzać Pieniądze 10,8

Live Smarter 3,6

Rekin Finansów 1,9

dane w mln PLN

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Lekarz 3500 PLN
Ogrodnik 2553 PLN
Prezes zarządu 12000 PLN
Narzędziowiec 3751 PLN
Lekarz pediatra 5731 PLN
Programista .NET 6252 PLN
Programista C/C++ 6773 PLN
Kreślarz 3000 PLN
Opiekun ekspozycji 2147 PLN
Wizytator 4171 PLN

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - styczeń 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 277 PLN
- 7.7% (m/m)    4.3% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 0%

inflacja - styczeń 2017 (r/r) 1.8%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ranking uczelni wyższych – wynagrodzenia absolwentów w 2012 roku

11.02.2013 Sylwia Rębisz
Artykuł prezentuje wyniki X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które uwzględniają dane pochodzące od 107 737 respondentów. W tekście zaprezentowano informacje dotyczące zarobków absolwentów studiów wyższych zawodowych (licencjackich i inżynierskich) i wyższych magisterskich. Ponadto wskazano różnice w wynagrodzeniach osób, które ukończyły studia o różnych profilach. Jak wynika z badania najwyższe wynagrodzenia otrzymują absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Artykuł zawiera 2 wykresy i 2 tabele.
Już po raz dziesiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2012 roku uczestniczyło w nim ponad sto tysięcy osób (114 718) co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. Przedstawienie Państwu tak dokładnych danych o wynagrodzeniach Polaków było możliwe dzięki współpracy z czołowymi polskimi portalami internetowymi: pracuj.pl, interia.pl, gazetapraca.pl, wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują ludzie młodzi (64,9% ma nie więcej niż 35 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (75,0%). Sprawia to, że nasi respondenci zajmują bardziej specjalistyczne stanowiska, a ich wynagrodzenia są wyższe niż pozostałych osób. Główną zaletą takiej struktury grupy jest to, że z dużo większą dokładnością od innych źródeł możemy podać jak kształtują się wynagrodzenia na większości specjalistycznych stanowisk. Warto również podkreślić, że w porównaniu do tradycyjnych badań płacowych OBW zawiera dane od pracowników z ponad 20 000 firm. Jest to również jedyne komercyjne badanie zawierające dane o płacach dla każdego województwa i większości powiatów. Ponadto jako jedyni dysponujemy informacjami o wynagrodzeniach na 567 stanowiskach.

Przypominamy również, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 107 737 respondentów.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia absolwentów


W 2012 roku absolwenci (maksymalnie rok po ukończeniu nauki) studiów wyższych magisterskich zarabiali przeciętnie 2 750 PLN. To o 10% więcej niż osoby, które rozpoczęły pracę po ukończeniu studiów wyższych zawodowych (licencjackich lub inżynierskich). Zarobki 25% osób posiadających tytuł magistra przekraczały 3 504 PLN. Płace 25% najmniej zarabiających magistrów były niższe niż 2 000 PLN.

Przeciętne wynagrodzenie osób, które ukończyły studia wyższe zawodowe w 2012 roku wynosiło 2 500 PLN. Płace 25% osób były wyższe niż 3 500 PLN. Zarobki 25% osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie nie przekraczały 1 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto absolwentów
w ciągu pierwszego roku po ukończeniu nauki (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuProfil studiów vs. wynagrodzenia


Wśród absolwentów (studiów zawodowych i magisterskich) najwyższe wynagrodzenie otrzymywali ci, którzy ukończyli uczelnie o profilu technicznym. Mediana ich zarobków w 2012 roku wyniosła 3 000 PLN. O 200 PLN mniej zarabiały osoby, które ukończyły kierunki ścisłe. 2 700 PLN otrzymywały osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne.

Najniższe wynagrodzenia otrzymywali w 2012 roku absolwenci kierunków pedagogicznych. Mediana ich płac wynosiła 2 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto absolwentów,
którzy ukończyli różne kierunki studiów (2012, w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuZestawienie uczelni


W 2012 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby, które ukończyły Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ich przeciętne zarobki wynosiły 3 500 PLN. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Absolwenci tej uczelni zarabiali przeciętnie w 2012 roku 3 380 PLN. Na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Gdańska. Osoby, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej zarabiali 3 200 PLN.

W pierwszej dziesiątce uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymywali najwyższe wynagrodzenia przeważały szkoły o profilu technicznym. Obok Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej, w zestawieniu znalazły się jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska (mediana wynagrodzeń – 3 000 PLN). Na siódmym miejscu uplasowała się Politechnika Łódzka. Jej absolwenci, podobnie jak osoby, Które ukończyły AGH i Politechnikę Wrocławską zarabiali przeciętnie 3 000 PLN.

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – najlepszej według miesięcznika Perspektywy uczelni zarabiali przeciętnie 2 500 PLN. Na liście uczelni, po których zarobki są najlepsze uplasował się on na 16 miejscu, ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Zestawienie uczelni 2012 - mediana wynagrodzeń całkowitych brutto
absolwentów o stażu pracy krótszym niż 12 miesięcy (pierwsza praca)

miejsce

nazwa uczelni

n

mediana

1.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

68

3 500

2.

Politechnika Warszawska

138

3 380

3.

Politechnika Gdańska

97

3 200

4.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

197

3 000

5.

Politechnika Wrocławska

164

3 000

6.

Uniwersytet Warszawski

144

3 000

7.

Politechnika Łódzka

73

3 000

8.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

73

3 000

9.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

60

3 000

10.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

41

2 967

11.

Politechnika Śląska (Gliwice)

137

2 900

12.

Politechnika Poznańska

79

2 800

13.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

112

2 700

14.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

51

2 700

15.

Uniwersytet Wrocławski

80

2 525

16.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

137

2 500

17.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

95

2 500

18.

Uniwersytet Łódzki

80

2 500

19.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

73

2 500

20.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

63

2 488

21.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

44

2 300

22.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

74

2 275

23.

Politechnika Białostocka

40

2 275

24.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

79

2 230

25.

Uniwersytet Gdański

61

2 216

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuNa liście uczelni po których zarobki są najwyższe, stworzonej na podstawie danych przekazanych przez absolwentów, niezależnie od roku ukończenia uczelni pierwsze miejsce zajmuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Mediana wynagrodzeń osób, które ukończyły studia na tej uczelni wyniosła w 2012 roku 8 100 PLN. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Absolwenci tej szkoły zarabiali przeciętnie 7 000 PLN. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Gdańska. Osoby, które ukończyły studia w tej uczelni zarabiali przeciętnie 5 875 PLN.

Zestawienie 25 uczelni, po których wynagrodzenia były w 2012 roku najwyższe zamyka Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Absolwenci tych uczelni zarabiali przeciętnie 3 500 PLN.

Zestawienie uczelni 2012 - mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób,
które ukończyły studia na danej uczelni w PLN (niezależnie od stażu pracy).

miejsce

nazwa uczelni

n

mediana

1.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1 603

8 100

2.

Politechnika Warszawska

2 066

7 000

3.

Politechnika Gdańska

1 124

5 875

4.

Politechnika Wrocławska

2 176

5 650

5.

Uniwersytet Warszawski

2 605

5 500

6.

Politechnika Poznańska

1 166

5 250

7.

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

1 980

5 200

8.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 154

5 187

9.

Politechnika Łódzka

1 147

5 100

10.

Politechnika Śląska (Gliwice)

1 863

5 000

11.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 238

4 800

12.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

908

4 800

13.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 441

4 720

14.

Uniwersytet Gdański

1 315

4 600

15.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

748

4 500

16.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 026

4 300

17.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 613

4 100

18.

Uniwersytet Łódzki

1 553

4 000

19.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 373

4 000

20.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 118

4 000

21.

Uniwersytet Wrocławski

1 111

3 828

22.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 027

3 800

23.

Uniwersytet Szczeciński

654

3 800

24.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 016

3 500

25.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

658

3 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 rokuSzczegółowe dane o zarobkach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu „Moja Płaca”,
do którego darmowy dostęp otrzymają Państwo po wypełnieniu ankiety
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

górny decyl - wartość, powyżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli górny decyl wynosi 7 000 PLN, to 90% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 10% powyżej 7 000 PLN

dolny decyl - wartość, poniżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny decyl wynosi 1 500 PLN, to 10% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 90% powyżej 1 500 PLN.

wskaźnik kwartylowy – wartość z dzielenia wysokości wynagrodzeń z górnego kwartyla przez wysokość wynagrodzeń z dolnego kwartyla. Przyjmuje wartości od 1 do nieskończoności. Im większa jest wartość wskaźnika, tym większe jest zróżnicowanie wynagrodzeń.

wskaźnik decylowy – wartość z dzielenia wysokości wynagrodzeń z górnego decylu przez wysokość wynagrodzeń z dolnego decylu. Przyjmuje wartości od 1 do nieskończoności. Im większa jest wartość wskaźnika, tym większe jest zróżnicowanie wynagrodzeń.

Sylwia Rębisz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl