Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2020 roku

20.07.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 1 072 osoby z dyplomem studiów MBA. Większość badanych stanowili mężczyźni – 69%. 53% zamieszkiwało miasta z powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy). 33% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. A 55% badanych pracowało dużej niż 16 lat.
Mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 12 718 PLN. Dla porównania mediana płac osób bez tego typu studiów była znacznie niższa i wyniosła 5 094 PLN. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 7 600 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 19 625 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 29 000 PLN. Kobiety z tym dyplomem zarabiały przeciętnie 9 950 PLN, natomiast mężczyźni 14 052 PLN.

Wynagrodzenia
absolwentów MBA w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKolejny wykres prezentuje mediany płac absolwentów MBA w wybranych województwach. Zdecydowanie najwyższe płace otrzymywali w województwie mazowieckim – 16 000 PLN. W samej Warszawie mediana wynagrodzeń wyniosła 16 875 PLN. Absolwenci MBA z województw o najniższych zarobkach (podlaskie, lubelskie) zarabiali o ponad połowę mniej niż ich koledzy z Mazowsza, Dolnego Śląska czy Pomorza.

Mediany wynagrodzeń
absolwentów MBA w wybranych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPoniższy wykres prezentuje mediany zarobków absolwentów MBA w firmach o różnym typie własności oraz w firmach o różnym kapitale.
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci MBA mogli zarobić prawie dwa razy więcej w firmach prywatnych (14 000 PLN) niż w organizacjach jednostek samorządu terytorialnego (7 463 PLN).
Natomiast w firmach zagranicznych zarobki pracowników z dyplomem MBA były o 6 819 PLN wyższe niż w firmach z rodzimym kapitałem.

Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA 
w firmach o różnego typu własności i o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe wynagrodzenia absolwenci MBA otrzymywali w firmach zatrudniających od 250-999 osób (13 550 PLN) oraz powyżej 1000 osób (13 600 PLN). Pracownicy z mikrofirm zarabiali o niecałą połowę mniej (7 225 PLN).

Mediany wynagrodzeń
absolwentów MBA w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZdecydowanie najwyższe płace otrzymywali absolwenci ze stażem dłuższym niż 16 lat – 15 400. Dla porównania ich koledzy pracujący 4-5 lat zarabiali o około 8 400 PLN mniej (7 000 PLN).

Mediany wynagrodzeń
absolwentów MBA z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia absolwentów MBA 
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor generalny

50

16 139

23 580

32 000

dyrektor ds. finansów i controllingu

29

16 000

21 500

30 000

dyrektor ds. sprzedaży

46

13 188

17 150

30 125

kierownik projektu

52

8 279

12 868

16 000

kierownik projektu IT

24

10 206

12 450

16 300

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".