Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 7530 PLN
Project Manager 6580 PLN
Kontroler jakości 4960 PLN
Lakiernik 5390 PLN
Spawacz 5800 PLN
Programista PHP 6100 PLN
Spedytor drogowy 6670 PLN
Elektryk samochodowy 7000 PLN
Frezer CNC 5200 PLN
Programista Android 7780 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2020 roku

20.07.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 1 072 osoby z dyplomem studiów MBA. Większość badanych stanowili mężczyźni – 69%. 53% zamieszkiwało miasta z powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy). 33% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. A 55% badanych pracowało dużej niż 16 lat.
Mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 12 718 PLN. Dla porównania mediana płac osób bez tego typu studiów była znacznie niższa i wyniosła 5 094 PLN. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 7 600 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 19 625 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 29 000 PLN. Kobiety z tym dyplomem zarabiały przeciętnie 9 950 PLN, natomiast mężczyźni 14 052 PLN.

Wynagrodzenia
absolwentów MBA w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKolejny wykres prezentuje mediany płac absolwentów MBA w wybranych województwach. Zdecydowanie najwyższe płace otrzymywali w województwie mazowieckim – 16 000 PLN. W samej Warszawie mediana wynagrodzeń wyniosła 16 875 PLN. Absolwenci MBA z województw o najniższych zarobkach (podlaskie, lubelskie) zarabiali o ponad połowę mniej niż ich koledzy z Mazowsza, Dolnego Śląska czy Pomorza.

Mediany wynagrodzeń
absolwentów MBA w wybranych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPoniższy wykres prezentuje mediany zarobków absolwentów MBA w firmach o różnym typie własności oraz w firmach o różnym kapitale.
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci MBA mogli zarobić prawie dwa razy więcej w firmach prywatnych (14 000 PLN) niż w organizacjach jednostek samorządu terytorialnego (7 463 PLN).
Natomiast w firmach zagranicznych zarobki pracowników z dyplomem MBA były o 6 819 PLN wyższe niż w firmach z rodzimym kapitałem.

Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA 
w firmach o różnego typu własności i o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe wynagrodzenia absolwenci MBA otrzymywali w firmach zatrudniających od 250-999 osób (13 550 PLN) oraz powyżej 1000 osób (13 600 PLN). Pracownicy z mikrofirm zarabiali o niecałą połowę mniej (7 225 PLN).

Mediany wynagrodzeń
absolwentów MBA w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZdecydowanie najwyższe płace otrzymywali absolwenci ze stażem dłuższym niż 16 lat – 15 400. Dla porównania ich koledzy pracujący 4-5 lat zarabiali o około 8 400 PLN mniej (7 000 PLN).

Mediany wynagrodzeń
absolwentów MBA z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia absolwentów MBA 
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor generalny

50

16 139

23 580

32 000

dyrektor ds. finansów i controllingu

29

16 000

21 500

30 000

dyrektor ds. sprzedaży

46

13 188

17 150

30 125

kierownik projektu

52

8 279

12 868

16 000

kierownik projektu IT

24

10 206

12 450

16 300

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".