Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Koordynator projektu 5150 PLN
Handlowiec 5120 PLN
Detektyw 6200 PLN
Pielęgniarka 4330 PLN
Zgrzewacz 4500 PLN
Programista PHP 4810 PLN
Suwnicowy 4000 PLN
Lean Specialist 5930 PLN
Kierownik dziekanatu 4500 PLN
Pomocnik mechanika 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów studiów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2015 roku

25.04.2016 Łukasz Jaszcz
Poniższe zestawienie uwzględnia 35 uczelni wyższych, dla których próba badanych przekroczyła 500 osób. W analizie uwzględniono osoby, które zadeklarowały ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na danej uczelni, a więc posiadające tytuł magistra. Prosimy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń, poza ukończoną uczelnią wyższą, wpływa także szereg innych czynników, takich jak: miejscowość zatrudnienia, jej wielkość, specjalizacja uczelni, branża zatrudnienia, szczebel zarządzania, itp.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Poniższe zestawienie uwzględnia 35 uczelni wyższych, dla których próba badanych przekroczyła 500 osób. W analizie uwzględniono osoby, które zadeklarowały ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na danej uczelni, a więc posiadające tytuł magistra. Prosimy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń, poza ukończoną uczelnią wyższą, wpływa także szereg innych czynników, takich jak: miejscowość zatrudnienia, jej wielkość, specjalizacja uczelni, branża zatrudnienia, szczebel zarządzania, itp.

Ogólna mediana wynagrodzeń absolwentów uczelni podanych w zestawieniu wynosi 4 950 PLN (tabela 1). Miesięczne zarobki brutto połowy badanych mieściły się w przedziale od 3 300 PLN do 7 700 PLN.

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (8 000 PLN brutto). 75% badanych magistrów po SGH zarabiało nie mniej niż 5 300 PLN brutto miesięcznie, czyli więcej niż wynosi mediana zarobków Politechniki Śląskiej, znajdującej się na miejscu 10. W pierwszej dziesiątce znajduje się sześć politechnik (Warszawska, Gdańska, Wrocławska, Łódzka, Poznańska i Śląska) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Ich absolwenci zarabiali przeciętnie między 5 200 PLN (mediana dla Politechniki Śląskiej), a 6 800 PLN (mediana dla Politechniki Warszawskiej). Oprócz uczelni technicznych i SGH, wśród pierwszej dziesiątki znalazł się również Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z medianami wynagrodzeń na poziomie 5 500 PLN. Bardziej szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń osób z różnym wykształceniem znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Zestawienie całkowitych wynagrodzeń absolwentów
studiów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2015 roku*

 

Szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

1

Szkoła Główna Handlowa

1 679

5 300

8 000

12 700

2

Politechnika Warszawska

2 364

4 500

6 800

10 580

3

Politechnika Gdańska

1 558

4 000

6 000

9 000

Politechnika Wrocławska

3 115

4 100

6 000

9 000

5

Politechnika Łódzka

1 542

3 860

5 700

8 223

6

Uniwersytet Warszawski

3 215

3 700

5 500

8 800

Politechnika Poznańska

1 739

3 900

5 500

8 500

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 359

3 700

5 500

8 900

9

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 918

3 705

5 450

8 500

10

Politechnika Śląska

2 336

3 621

5 200

8 000

11

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

804

3 451

5 081

7 600

12

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 857

3 500

5 000

8 000

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1 419

3 500

5 000

7 300

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 611

3 600

5 000

7 500

15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

952

3 300

4 700

7 050

16

Politechnika Częstochowska

693

3 000

4 600

7 150

17

Uniwersytet Gdański

1 562

3 200

4 500

7 000

18

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 343

3 200

4 485

6 580

19

Politechnika Lubelska

683

3 000

4 400

6 750

Politechnika Opolska

526

3 100

4 400

6 650

21

Politechnika Białostocka

722

3 100

4 335

6 200

22

Uniwersytet Łódzki

2 131

3 000

4 245

6 500

23

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 864

3 000

4 215

6 500

24

Uniwersytet Wrocławski

1 905

3 000

4 200

6 100

Uniwersytet Jagielloński

2 411

3 000

4 200

6 500

26

Politechnika Rzeszowska

822

3 000

4 190

6 000

27

Uniwersytet Zielonogórski

769

2 900

4 060

6 100

28

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 361

2 800

4 000

6 400

Uniwersytet Szczeciński

1 043

2 800

4 000

6 090

30

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 460

2 700

3 800

6 000

31

Uniwersytet Śląski

1 639

2 770

3 700

5 500

32

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

919

2 500

3 600

6 000

33

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

666

2 500

3 500

5 800

34

Uniwersytet Opolski

625

2 500

3 400

5 000

35

Uniwersytet w Białymstoku

529

2 500

3 220

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*próba większa niż 500 osóbŁukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".