Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów studiów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2015 roku

25.04.2016 Łukasz Jaszcz
Poniższe zestawienie uwzględnia 35 uczelni wyższych, dla których próba badanych przekroczyła 500 osób. W analizie uwzględniono osoby, które zadeklarowały ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na danej uczelni, a więc posiadające tytuł magistra. Prosimy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń, poza ukończoną uczelnią wyższą, wpływa także szereg innych czynników, takich jak: miejscowość zatrudnienia, jej wielkość, specjalizacja uczelni, branża zatrudnienia, szczebel zarządzania, itp.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Poniższe zestawienie uwzględnia 35 uczelni wyższych, dla których próba badanych przekroczyła 500 osób. W analizie uwzględniono osoby, które zadeklarowały ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na danej uczelni, a więc posiadające tytuł magistra. Prosimy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń, poza ukończoną uczelnią wyższą, wpływa także szereg innych czynników, takich jak: miejscowość zatrudnienia, jej wielkość, specjalizacja uczelni, branża zatrudnienia, szczebel zarządzania, itp.

Ogólna mediana wynagrodzeń absolwentów uczelni podanych w zestawieniu wynosi 4 950 PLN (tabela 1). Miesięczne zarobki brutto połowy badanych mieściły się w przedziale od 3 300 PLN do 7 700 PLN.

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (8 000 PLN brutto). 75% badanych magistrów po SGH zarabiało nie mniej niż 5 300 PLN brutto miesięcznie, czyli więcej niż wynosi mediana zarobków Politechniki Śląskiej, znajdującej się na miejscu 10. W pierwszej dziesiątce znajduje się sześć politechnik (Warszawska, Gdańska, Wrocławska, Łódzka, Poznańska i Śląska) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Ich absolwenci zarabiali przeciętnie między 5 200 PLN (mediana dla Politechniki Śląskiej), a 6 800 PLN (mediana dla Politechniki Warszawskiej). Oprócz uczelni technicznych i SGH, wśród pierwszej dziesiątki znalazł się również Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z medianami wynagrodzeń na poziomie 5 500 PLN. Bardziej szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń osób z różnym wykształceniem znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Zestawienie całkowitych wynagrodzeń absolwentów
studiów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2015 roku*

 

Szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

1

Szkoła Główna Handlowa

1 679

5 300

8 000

12 700

2

Politechnika Warszawska

2 364

4 500

6 800

10 580

3

Politechnika Gdańska

1 558

4 000

6 000

9 000

Politechnika Wrocławska

3 115

4 100

6 000

9 000

5

Politechnika Łódzka

1 542

3 860

5 700

8 223

6

Uniwersytet Warszawski

3 215

3 700

5 500

8 800

Politechnika Poznańska

1 739

3 900

5 500

8 500

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 359

3 700

5 500

8 900

9

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 918

3 705

5 450

8 500

10

Politechnika Śląska

2 336

3 621

5 200

8 000

11

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

804

3 451

5 081

7 600

12

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 857

3 500

5 000

8 000

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1 419

3 500

5 000

7 300

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 611

3 600

5 000

7 500

15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

952

3 300

4 700

7 050

16

Politechnika Częstochowska

693

3 000

4 600

7 150

17

Uniwersytet Gdański

1 562

3 200

4 500

7 000

18

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 343

3 200

4 485

6 580

19

Politechnika Lubelska

683

3 000

4 400

6 750

Politechnika Opolska

526

3 100

4 400

6 650

21

Politechnika Białostocka

722

3 100

4 335

6 200

22

Uniwersytet Łódzki

2 131

3 000

4 245

6 500

23

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 864

3 000

4 215

6 500

24

Uniwersytet Wrocławski

1 905

3 000

4 200

6 100

Uniwersytet Jagielloński

2 411

3 000

4 200

6 500

26

Politechnika Rzeszowska

822

3 000

4 190

6 000

27

Uniwersytet Zielonogórski

769

2 900

4 060

6 100

28

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 361

2 800

4 000

6 400

Uniwersytet Szczeciński

1 043

2 800

4 000

6 090

30

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 460

2 700

3 800

6 000

31

Uniwersytet Śląski

1 639

2 770

3 700

5 500

32

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

919

2 500

3 600

6 000

33

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

666

2 500

3 500

5 800

34

Uniwersytet Opolski

625

2 500

3 400

5 000

35

Uniwersytet w Białymstoku

529

2 500

3 220

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*próba większa niż 500 osóbŁukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".