Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk finansowy 8420 PLN
Asystent handlowy 4950 PLN
Web developer 7490 PLN
Logopeda 5750 PLN
Media planner 5380 PLN
Szlifierz kamienia 5160 PLN
Spedytor drogowy 6700 PLN
Prawnik 7240 PLN
Lean Specialist 7410 PLN
Technik masażysta 4800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów psychologii
w 2015 roku

19.04.2016 Jagoda Jurczak
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków absolwentów psychologii w 2015 roku wynosiła 4 167 PLN. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie pedagogów miało wysokość 3 013 PLN i było o 28% niższe od zarobków absolwentów psychologii. Wśród absolwentów studiów psychologicznych co czwarty pracownik zarabiał 2 800 PLN i mniej oraz co czwarty otrzymywał płacę wynoszącą 6 500 PLN lub więcej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków absolwentów psychologii w 2015 roku wynosiła 4 167 PLN. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie pedagogów miało wysokość 3 013 PLN i było o 28% niższe od zarobków absolwentów psychologii. Wśród absolwentów studiów psychologicznych co czwarty pracownik zarabiał 2 800 PLN i mniej oraz co czwarty otrzymywał płacę wynoszącą 6 500 PLNlub więcej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
absolwentów psychologii i pedagogiki w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki absolwentów psychologii w różnych branżach


Najwyższe pensje spośród psychologów pracujących w wybranych branżach otrzymywali zatrudnieni w bankowości (7 350 PLN). Niższe niż w branży bankowej wynagrodzenia pobierali pracujący w handlu, przemyśle lekkim oraz w IT. Mediany płac wynosiły tu odpowiednio: 5 115 PLN, 5 064 PLN oraz 5 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych absolwentów
psychologii pracujących w różnych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na stanowiskach


Przeciętne miesięczne płace kierowników ds. personalnych, którzy ukończyli psychologię, wynosiły 10 000 PLN. Absolwenci zajmujący stanowiska HR biznes partner otrzymywali przeciętnie 7 500 PLN brutto miesięcznie. Niższe zarobki były wypłacane osobom zatrudnionym na stanowiskach psychologa i psychoterapeuty. Przeciętnie zarabiali oni odpowiednio 2 800 PLN i 2 653 PLN.Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych absolwentów
psychologii na różnych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na różnych szczeblach


W 2015 roku mediana pensji dyrektorów po psychologii wynosiła 11 000 PLN. Pracownicy szeregowi otrzymywali przeciętnie 2 525 PLN, co oznacza że zarabiali przeciętnie o 77% mniej niż dyrektorzy. Nieznacznie więcej zarabiali specjaliści, mediana ich płac wyniosła 3 900 PLN i była o 35% wyższa niż płaca pracowników szeregowych.

Mediany wynagrodzeń całkowitych absolwentów
psychologii na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki osób z różnym stażem pracy
Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy ze stażem pracy wynoszącym od 11 do 15 lat. Mediana ich płac wynosiła 5 875 PLN. Natomiast osoby, których staż był równy lub krótszy niż rok,zarabiały przeciętnie 2 700 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych absolwentów
psychologii z różnym stażem pracy w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".