Artykuły

Święto Pracy i Płacy, czyli ile pracują i zarabiają Europejczycy

30.04.2015 Ewelina Jurczak
Polskie społeczeństwo utożsamia Święto Pracy, obchodzone 1 maja, z uroczystością komunistyczną. Jednak geneza tego święta ma inny, bardziej wymowny charakter. Zostało ono wprowadzone dla upamiętnienia strajków robotniczych w USA, które odbyły się w maju 1886 roku w Chicago. Pracownicy protestowali, domagając się wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy. Pierwsze obchody tego święta na ziemiach polskich odbyły się jeszcze w czasach zaborów, w 1890 roku. Wtedy też został zorganizowany pierwszy pochód i masowe demonstracje. Święto Pracy jest międzynarodowe i ma na celu podkreślenie wartości pracy ludzkiej.


W XXI wieku nadal spotykamy się z nieludzkim traktowaniem pracowników, pracy za 1 USD dziennie i 12 godzinnym dniem pracy. Wszystko to nie dzieje się tylko w Afryce czy też w Azji, ale również w Europie. Takie praktyki są nielegalne i nie są ujmowane w statystykach prowadzonych przez narodowe i międzynarodowe urzędy.

Z wybranych krajów europejskich w 2014 roku najdłużej pracowali mieszkańcy Turcji – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Średni tygodniowy czas pracy osoby, która była zatrudniona na pełen etat, wyniósł 51,4 godziny. Mimo że Turcy pracują tak długo, średnia ich miesięcznych wynagrodzeń jest jedną z najniższych w zestawieniu. Przeciętnie otrzymują oni 590 EUR netto na miesiąc. Prawie cztery i pół razy wyższe średnie pensje dostają mieszkańcy Irlandii – 2 635 EUR netto miesięcznie. Mieszkańcy tego kraju również długo pracują – przeciętnie 44,8 godzin tygodniowo. Zatrudnieni na pełen etat Polacy przeciętnie spędzają w pracy 42,4 godziny. Oznacza to, że przy 40 godzinnym tygodniu pracy, 2,4 godziny są to nadgodziny. Przy czym nasze średnie miesięczne zarobki w przeliczeniu wynoszą 634 EUR netto miesięcznie.

Średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają w pracy pracownicy etatowi
w wybranych państwach oraz ich średnie miesięczne wynagrodzenie netto w EUR*

średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają

w pracy pracownicy etatowi

średnie wynagrodzenie netto w EUR

średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają w pracy pracownicy etatowi

średnie wynagrodzenie netto w EUR

Turcja

51,4

590

Belgia

41,4

2 233

Islandia

44,8

2 635

Bułgaria

41,2

325

Grecja

44,2

1 262

Węgry

40,9

532

Austria

43,0

2 320

Holandia

40,9

2 794

Szwajcaria

43,0

5 131

Estonia

40,8

833

Wielka Brytania

42,9

2 810

Luksemburg

40,8

3 188

Portugalia

42,8

1 057

Szwecja

40,8

2 826

Polska

42,4

634

Francja

40,5

2 224

Słowenia

41,9

994

Włochy

40,5

1 736

Czechy

41,8

726

Irlandia

40,3

2 284

Słowacja

41,7

665

Finlandia

40,0

2 480

Hiszpania

41,6

1 679

Norwegia

39,1

3 850

Niemcy

41,5

2 315

Dania

38,8

2 752

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu
*dane z 2014 rokuInfografika


Na samym końcu zestawienia znalazły się kraje skandynawskie, w których przeciętne wynagrodzenia są wysokie i tygodniowy czas pracy oscyluje w okolicach lub nawet nie przekracza 40 godzin. Najkrócej pracują Duńczycy – przeciętnie 38,8 godziny tygodniowo, Norwedzy – 39,1 godziny, a Finowie – 40 godzin. Z tej trójki najwyższe średnie zarobki otrzymują mieszkańcy Norwegii – 3 850 EUR netto. Jednak niewiele niższe przeciętne pensje otrzymują mieszkańcy Danii i Finlandii – ich średnie wynagrodzenia wynoszą kolejno – 2 752 EUR i 2 480 EUR miesięcznie.

Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".