Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Górnik 6050 PLN
Export manager 7910 PLN
Product manager 9300 PLN
Graphic designer 5560 PLN
Grafik 2D 4510 PLN
Nauczyciel biologii 3930 PLN
Krawcowa 3000 PLN
Operator techniczny 4020 PLN
Programista Android 5360 PLN
Pracownik galerii 3470 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Święto Pracy i Płacy, czyli ile pracują i zarabiają Europejczycy

30.04.2015 Ewelina Jurczak
Polskie społeczeństwo utożsamia Święto Pracy, obchodzone 1 maja, z uroczystością komunistyczną. Jednak geneza tego święta ma inny, bardziej wymowny charakter. Zostało ono wprowadzone dla upamiętnienia strajków robotniczych w USA, które odbyły się w maju 1886 roku w Chicago. Pracownicy protestowali, domagając się wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy. Pierwsze obchody tego święta na ziemiach polskich odbyły się jeszcze w czasach zaborów, w 1890 roku. Wtedy też został zorganizowany pierwszy pochód i masowe demonstracje. Święto Pracy jest międzynarodowe i ma na celu podkreślenie wartości pracy ludzkiej.


W XXI wieku nadal spotykamy się z nieludzkim traktowaniem pracowników, pracy za 1 USD dziennie i 12 godzinnym dniem pracy. Wszystko to nie dzieje się tylko w Afryce czy też w Azji, ale również w Europie. Takie praktyki są nielegalne i nie są ujmowane w statystykach prowadzonych przez narodowe i międzynarodowe urzędy.

Z wybranych krajów europejskich w 2014 roku najdłużej pracowali mieszkańcy Turcji – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Średni tygodniowy czas pracy osoby, która była zatrudniona na pełen etat, wyniósł 51,4 godziny. Mimo że Turcy pracują tak długo, średnia ich miesięcznych wynagrodzeń jest jedną z najniższych w zestawieniu. Przeciętnie otrzymują oni 590 EUR netto na miesiąc. Prawie cztery i pół razy wyższe średnie pensje dostają mieszkańcy Irlandii – 2 635 EUR netto miesięcznie. Mieszkańcy tego kraju również długo pracują – przeciętnie 44,8 godzin tygodniowo. Zatrudnieni na pełen etat Polacy przeciętnie spędzają w pracy 42,4 godziny. Oznacza to, że przy 40 godzinnym tygodniu pracy, 2,4 godziny są to nadgodziny. Przy czym nasze średnie miesięczne zarobki w przeliczeniu wynoszą 634 EUR netto miesięcznie.

Średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają w pracy pracownicy etatowi
w wybranych państwach oraz ich średnie miesięczne wynagrodzenie netto w EUR*

średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają

w pracy pracownicy etatowi

średnie wynagrodzenie netto w EUR

średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają w pracy pracownicy etatowi

średnie wynagrodzenie netto w EUR

Turcja

51,4

590

Belgia

41,4

2 233

Islandia

44,8

2 635

Bułgaria

41,2

325

Grecja

44,2

1 262

Węgry

40,9

532

Austria

43,0

2 320

Holandia

40,9

2 794

Szwajcaria

43,0

5 131

Estonia

40,8

833

Wielka Brytania

42,9

2 810

Luksemburg

40,8

3 188

Portugalia

42,8

1 057

Szwecja

40,8

2 826

Polska

42,4

634

Francja

40,5

2 224

Słowenia

41,9

994

Włochy

40,5

1 736

Czechy

41,8

726

Irlandia

40,3

2 284

Słowacja

41,7

665

Finlandia

40,0

2 480

Hiszpania

41,6

1 679

Norwegia

39,1

3 850

Niemcy

41,5

2 315

Dania

38,8

2 752

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu
*dane z 2014 rokuInfografika


Na samym końcu zestawienia znalazły się kraje skandynawskie, w których przeciętne wynagrodzenia są wysokie i tygodniowy czas pracy oscyluje w okolicach lub nawet nie przekracza 40 godzin. Najkrócej pracują Duńczycy – przeciętnie 38,8 godziny tygodniowo, Norwedzy – 39,1 godziny, a Finowie – 40 godzin. Z tej trójki najwyższe średnie zarobki otrzymują mieszkańcy Norwegii – 3 850 EUR netto. Jednak niewiele niższe przeciętne pensje otrzymują mieszkańcy Danii i Finlandii – ich średnie wynagrodzenia wynoszą kolejno – 2 752 EUR i 2 480 EUR miesięcznie.

Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".