Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator produkcji 3800 PLN
Dietetyk 3210 PLN
Farmaceuta 5460 PLN
Prezes zarządu 14260 PLN
Programista PHP 6630 PLN
Programista PHP 6610 PLN
Bioinżynier 5280 PLN
Analityk giełdowy 7040 PLN
Coach 6480 PLN
Ekonomista 5620 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Sektor publiczny oszczędza na informatykach

24.11.2014 Sylwia Radzięta
Ostatnie problemy z systemem informatycznym Państwowej Komisji Wyborczej wywołały dyskusję o tym, czy urzędy państwowe stać na zatrudnianie dobrych specjalistów IT. Nie wyrokując, ile powinien płacić pracownikom sektor publiczny, widać, że płace nie są w nim konkurencyjne do firm prywatnych. Od kilku lat niezmiennie informatycy pozostają w czołówce najlepiej wynagradzanych zawodów. Już dwa lata temu pensja specjalisty IT wynosiła średnio 5 200 PLN. Płace specjalistów IT w sektorze prywatnym były jednak zdecydowanie wyższe niż w publicznym – wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.


Sektor prywatny płaci o jedną trzecią więcej


Opublikowane w 2014 roku dane z przeprowadzonego przez GUS badania „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku” zawierają informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach w sektorach: prywatnym i publicznym. Według tego badania w 2012 roku na stanowiskach informatycznych zatrudnionych było ponad 151 tys. osób. W gospodarce narodowej (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) 26% informatyków stanowili pracujący w sektorze publicznym. Zatrudnienie w budżetówce jest jednak dla specjalisty IT finansowo mniej korzystne niż w prywatnym przedsiębiorstwie. Sektor prywatny płacił tym pracownikom o 33% więcej, niż sektor publiczny.

Biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń w latach 2013 i w pierwszej połowie 2014 roku można oszacować, że mediana wynagrodzeń informatyków, na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wynosiła: 5 621 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto informatyków z podziałem na sektor własności
w 2012 roku (w PLN)

sektor

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

sektor

publiczny

39 186

2 718

3 454

4 370

5 587

7 543

4 874

sektor

prywatny

111 896

2 700

3 902

5 794

8 663

12 400

6 973

ogółem

151 082

2 713

3 713

5 200

7 850

11 362

6 429

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSBudżet więcej płaci kobietom


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego mediana wynagrodzeń kobiet w całej gospodarce narodowej wyniosła 89% mediany wynagrodzeń mężczyzn.
Wśród informatyków zatrudnionych w publicznych jednostkach, to kobiety zarabiały zdecydowanie więcej niż mężczyźni. Mediana zarobków kobiet stanowiła 106% mediany zarobków mężczyzn. Wynagrodzenie co drugiej informatyczki przekraczało 4 544 PLN, a 50% mężczyzn zarabiało powyżej 4 284 PLN.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach
informatycznych w sektorze publicznym w 2012 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSZupełnie inaczej wyglądała sytuacja w sektorze prywatnym. Zdecydowanie wyższe wynagrodzenie dostawali mężczyźni – pensja co drugiego informatyka przekraczała 5 902 PLN, czyli 115% mediany zarobków kobiet.

Zarobki mężczyzn w sektorze prywatnym stanowiły 138% płac w sektorze publicznym. Kobiety zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych zarabiały o 13% więcej niż w publicznych.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach
informatycznych w sektorze prywatnym w 2012 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSDoświadczenie, wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów na stanowiskach specjalistycznych, takich jak informatyczne, zwiększają się zazwyczaj wraz ze stażem pracy. Wraz z kolejnymi latami rosną też zazwyczaj wynagrodzenia w IT. Trend ten można zauważyć niezależnie od sektora własności, w którym informatycy pracują. Wyjątkiem są zatrudnieni dłużej niż 15 lat. Zazwyczaj nie są to już osoby skłonne do zmiany pracy i szukania pracodawcy, który zaoferuje im wyższą stawkę. Dlatego też w firmach prywatnych ich wzrost wynagrodzeń w pewnym momencie hamuje. Natomiast w budżetówce płace ustalane są w mniejszym stopniu na zasadach konkurencyjności rynkowej, bardziej w oparciu o staż pracy. Dlatego też w sektorze publicznym pensje informatyków rosną równomiernie, wraz ze wzrostem ich stażu pracy.

Najwyższa mediana wynagrodzeń wystąpiła wśród pracowników sektora prywatnego, których staż wynosił 11-15 lat (7 247 PLN). W sektorze publicznym najlepiej zarabiały osoby z szesnastoletnim doświadczeniem (4 780 PLN). Największą dysproporcją w zarobkach charakteryzowała się grupa pracowników ze stażem od 4 do 5 lat – informatycy w sektorze publicznym zarabiali 58% tego, co informatycy pracujący w prywatnych przedsiębiorstwach.

Zróżnicowanie wynagrodzeń zatrudnionych na stanowiskach informatycznych
w podziale na sektor własności oraz staż pracownika

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSWynagrodzenia informatyków w różnym wieku


Krzywa obrazująca mediany wynagrodzeń informatyków zatrudnionych w sektorze publicznym jest spłaszczona w stosunku do rynkowej krzywej, obrazującej pensje w sektorze prywatnym. Tam najwięcej zarabiają osoby w wieku od 36 do 40 lat (7 247 PLN), natomiast w kolejnej grupie wiekowej wynagrodzenia są już niższe.

Zróżnicowanie mediany wynagrodzeń zatrudnionych na stanowiskach
informatycznych w podziale na sektor własności oraz wiek pracownika

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSNie na każdym stanowisku „prywaciarze” płacą więcej


Nie ulega wątpliwości, że stanowiskami, na których zarabia się najlepiej są stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Z podziałem na sektor własności zróżnicowanie płacowe wśród tych stanowisk jest ogromne. Dyrektor ds. informatyki w przedsiębiorstwach prywatnych zarabiał w 2012 roku prawie o 4 800 PLN więcej, niż informatyk zatrudniony na tym samym stanowisku w sektorze publicznym.
Wśród wybranych stanowisk można odnotować też takie, w których to „na państwowym” zarabia się więcej. Do grupy tych zawodów należą: programiści aplikacji czy projektanci baz danych, chociaż procentowa różnica w tym przypadku jest niewielka.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w podziale na sektor własności

sektor

średnie

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

administrator baz danych

publiczny

5 010

1 024

3 325

4 571

6 135

prywatny

6 418

2 714

3 887

5 607

8 008

dyrektor do spraw informatyki

publiczny

13 949

142

8 937

11 230

16 940

prywatny

17 309

2 269

9 487

16 025

23 100

informatyk

medyczny

publiczny

3 752

370

2 603

3 708

4 729

prywatny

4 015

254

2 655

3 624

5 025

kierownik działu informatyki

publiczny

6 972

1 318

6 422

8 131

4 229

prywatny

9 858

5 473

8 505

13 017

3 341

programista

aplikacji

publiczny

6 581

719

3 998

6 021

8 187

prywatny

6 294

17 025

4 050

5 700

7 850

projektant

baz danych

publiczny

5 929

214

3 447

4 930

8 409

prywatny

5 665

687

3 300

4 744

7 449

technik

informatyk

publiczny

3 419

3 412

2 500

3 180

3 985

prywatny

3 970

9 933

2 000

3 438

4 956

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSPodsumowanie


Informatyk to zawód kojarzony z wysokimi zarobkami. Tymczasem, w porównaniu do ogólnokrajowej mediany z 2012 roku, która wyniosła 3 115 PLN, mediana wynagrodzeń informatyków stanowiła 167%. Na ogół w przedsiębiorstwach prowadzących działalność prywatną, wynagrodzenia były wyższe o 33% niż w podmiotach publicznych. Jednak dysproporcje były różne w zależności od województwa czy stanowiska.

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".