Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Miasta w Wielkiej Brytanii o najwyższych i najniższych wynagrodzeniach

Londyn 39 232 GBP rocznie

Cambridge 35 321 GBP rocznie

Edynburg 34 145 GBP rocznie

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 3439 PLN
Akustyk 2999 PLN
Aktor 3818 PLN
Skarbnik 6842 PLN
Piekarz 2501 PLN
Galwanizer 3000 PLN
Sortowacz 2150 PLN
Księgowy 3500 PLN
Rzecznik patentowy 5710 PLN
Ortopystka 2063 PLN

wynagrodzenia - wrzesień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 473 PLN
- 0.4% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - wrzesień 2017 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
w 2016 roku

20.03.2017 Kinga Kiełtyka
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne
W 2016 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam 4 900 PLN. Na dalszych miejscach uplasowały się województwa: dolnośląskie, małopolskiepomorskie. Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w województwie warmińsko-mazurskim – 3 150 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach w poszczególnych województwach znajdują się w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto w województwach w 2016 roku (w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w miejscowościach o różnej wielkości
Im większa liczba mieszkańców w miejscowości, tym większe zarobki. Najmniej zarabiali pracownicy w miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców (3 100 PLN), a najwięcej w Warszawie (5 300 PLN).

Wynagrodzenia całkowite brutto w miejscowościach o różnej wielkości w 2016 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia osób na różnych szczeblach zatrudnienia w wybranych województwach
Pracownicy szeregowi w województwie mazowieckim. zarabiali przeciętnie 3 000 PLN, specjaliści 4 950 PLN, kierownicy 7 300 PLN, a dyrektorzy 15 150 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto
na różnych szczeblach zatrudnienia w wybranych województwach w 2016 roku (w PLN)

województwo

szczebel zatrudnienia

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mazowieckie

pracownik szeregowy

2 340

3 000

3 800

specjalista

3 560

4 950

6 800

kierownik

5 000

7 300

10 500

dyrektor

10 000

15 150

23 000

wielkopolskie

pracownik szeregowy

2 150

2 676

3 380

specjalista

3 000

4 000

5 330

kierownik

4 200

6 000

8 450

dyrektor

7 798

11 500

18 000

małopolskie

pracownik szeregowy

2 130

2 700

3 475

specjalista

3 158

4 200

6 000

kierownik

4 300

6 000

8 660

dyrektor

7 000

10 800

16 466

pomorskie

pracownik szeregowy

2 200

2 700

3 400

specjalista

3 000

4 000

5 500

kierownik

4 427

6 000

8 300

dyrektor

7 200

12 000

17 870

dolnośląskie

pracownik szeregowy

2 300

2 800

3 500

specjalista

3 235

4 304

6 000

kierownik

4 500

6 300

9 000

dyrektor

8 200

12 000

18 000

śląskie

pracownik szeregowy

2 100

2 600

3 349

specjalista

3 000

3 900

5 150

kierownik

4 200

5 600

7 900

dyrektor

7 350

11 265

16 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia osób pracujących w różnych branżach

Na wykresie 2. przedstawiono województwa, w których pracujący w wybranych branżach byli najwyżej i najniżej opłacani. W branży telekomunikacyjnej najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w województwie dolnośląskim (6 600 PLN), natomiast najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie świętokrzyskim (2 550 PLN). Więcej danych na temat wynagrodzeń na stanowiskach z poszczególnych branż znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Najwyższe i najniższe wynagrodzenia całkowite brutto
w województwach w wybranych branżach w 2016 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy ponadto do zapoznania się z artykułami dotyczącymi wynagrodzeń w poszczególnych województwach w 2016 roku:
Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Kinga Kiełtyka

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl