Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sztygar 7340 PLN
Dyrektor kontrolingu 19240 PLN
Barman 3500 PLN
Ładowacz (ręczny) 3400 PLN
Spedytor 4280 PLN
Monter drzwi 3940 PLN
Opiekun ekspozycji 2930 PLN
Projektant grafiki 4460 PLN
Technik logistyk 3970 PLN
Urzędnik podatkowy 4970 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
w 2016 roku

20.03.2017 Kinga Kiełtyka
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne
W 2016 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam 4 900 PLN. Na dalszych miejscach uplasowały się województwa: dolnośląskie, małopolskiepomorskie. Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w województwie warmińsko-mazurskim – 3 150 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach w poszczególnych województwach znajdują się w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto w województwach w 2016 roku (w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w miejscowościach o różnej wielkości
Im większa liczba mieszkańców w miejscowości, tym większe zarobki. Najmniej zarabiali pracownicy w miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców (3 100 PLN), a najwięcej w Warszawie (5 300 PLN).

Wynagrodzenia całkowite brutto w miejscowościach o różnej wielkości w 2016 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia osób na różnych szczeblach zatrudnienia w wybranych województwach
Pracownicy szeregowi w województwie mazowieckim. zarabiali przeciętnie 3 000 PLN, specjaliści 4 950 PLN, kierownicy 7 300 PLN, a dyrektorzy 15 150 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto
na różnych szczeblach zatrudnienia w wybranych województwach w 2016 roku (w PLN)

województwo

szczebel zatrudnienia

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mazowieckie

pracownik szeregowy

2 340

3 000

3 800

specjalista

3 560

4 950

6 800

kierownik

5 000

7 300

10 500

dyrektor

10 000

15 150

23 000

wielkopolskie

pracownik szeregowy

2 150

2 676

3 380

specjalista

3 000

4 000

5 330

kierownik

4 200

6 000

8 450

dyrektor

7 798

11 500

18 000

małopolskie

pracownik szeregowy

2 130

2 700

3 475

specjalista

3 158

4 200

6 000

kierownik

4 300

6 000

8 660

dyrektor

7 000

10 800

16 466

pomorskie

pracownik szeregowy

2 200

2 700

3 400

specjalista

3 000

4 000

5 500

kierownik

4 427

6 000

8 300

dyrektor

7 200

12 000

17 870

dolnośląskie

pracownik szeregowy

2 300

2 800

3 500

specjalista

3 235

4 304

6 000

kierownik

4 500

6 300

9 000

dyrektor

8 200

12 000

18 000

śląskie

pracownik szeregowy

2 100

2 600

3 349

specjalista

3 000

3 900

5 150

kierownik

4 200

5 600

7 900

dyrektor

7 350

11 265

16 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia osób pracujących w różnych branżach

Na wykresie 2. przedstawiono województwa, w których pracujący w wybranych branżach byli najwyżej i najniżej opłacani. W branży telekomunikacyjnej najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w województwie dolnośląskim (6 600 PLN), natomiast najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie świętokrzyskim (2 550 PLN). Więcej danych na temat wynagrodzeń na stanowiskach z poszczególnych branż znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Najwyższe i najniższe wynagrodzenia całkowite brutto
w województwach w wybranych branżach w 2016 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy ponadto do zapoznania się z artykułami dotyczącymi wynagrodzeń w poszczególnych województwach w 2016 roku:
Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Kinga Kiełtyka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".