Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant 4040 PLN
Web developer 5490 PLN
Kierownik lakierni 5860 PLN
Sanitariusz 2800 PLN
Programista ERP 6640 PLN
DevOps 9830 PLN
Obchodowy bloku 5160 PLN
Robotnik gospodarczy 2930 PLN
Górnik strzałowy 6160 PLN
Maszynista kotła 5500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 - wynagrodzenia w pionie finansowym

16.01.2017 Karolina Legieć
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach.

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji. W drugiej części opracowania można znaleźć szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, dane przeanalizowane zostały w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo.

Pion finansowy


Tematem artykułu są wynagrodzenia w pionie finansowym. Analizie zostało poddanych 30 stanowisk, z różnych rodzin m.in. księgowości, finansów, kontrolingu oraz podatków. Przedstawiono analizy ogólne dotyczące wynagrodzeń dyrektorów, kierowników i specjalistów oraz analizy szczegółowe dotyczące wybranych stanowisk.

Wynagrodzenia na wybranych szczeblach


Mediana wynagrodzeń na stanowiskach dyrektorskich wyniosła ponad 24 000 PLN. 25% osób zatrudnionych na tym szczeblu stanowiska zarobiło poniżej 19 600PLN, a 25% powyżej 31 000 PLN.

Wynagrodzenia na szczeblach zatrudnienia w pionie finansowym (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wykres 1 przedstawia różnicę pomiędzy wynagrodzeniami na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Kierownicy zarabiali ponad dwukrotnie więcej od specjalistów, natomiast dyrektorzy zarabiali prawie pięciokrotnie więcej od grupy specjalistów.

Wynagrodzenie na szczeblach w pionie finansowym (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016W raporcie prezentowane są dane o wynagrodzeniu podstawowym, całkowitym oraz zmiennym. Warto zwrócić uwagę na relację wynagrodzenia podstawowego do zmiennego. Na stanowiskach wyżej w hierarchii organizacyjnej pracownicy otrzymywali 14% wynagrodzenia zmiennego. Na niższych stanowiskach wartości te są mniejsze.

Relacja wynagrodzenia podstawowego i zmiennego na wybranych szczeblach organizacji w pionie finansowym

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenie w różnych firmach


W raporcie prezentowane są wynagrodzenia w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem. W firmach zagranicznych wynagrodzenia całkowite na wszystkich szczeblach organizacji są wyższe o około 20%. Na stanowiskach, które są wyżej w hierarchii przedsiębiorstwa różnice te są nieznacznie większe.

Wynagrodzenie w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Zbadane zostały wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości rocznych przychodów. Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy: wielkość rocznych przychodów do 100 mln PLN, od 100 do 1 000 mln PLN oraz powyżej 1 000 mln PLN. Więcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w firmach osiągających większe przychody. Największe zróżnicowanie występuje na szczeblu dyrektorskim. Dyrektorzy w firmach z rocznym przychodem powyżej 1 000 mln PLN zarabiają ponad 10 000 PLN więcej niż w firmach z najmniejszym rocznym przychodem.

Wynagrodzenia dyrektorów w firmach o różnej wielkości rocznych przychodów (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenia na stanowiskach


W pionie finansowym stanowiskiem występującym w największej liczbie firm był księgowy (256 firm). Wynagrodzenie całkowite połowy osób zatrudnionych na tym stanowisku mieściło się w przedziale od 3 900 PLN do 5 500 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali księgowi zatrudnieni w województwie mazowieckim, połowa z nich otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 4 500 PLN do 6 600 PLN. Szczegóły przedstawione są na wykresie 3. Wartość znajdująca się na dole wykresu oznacza wysokość wynagrodzenia, poniżej której zarabia 25% próby, a górna wartość to kwota, powyżej której zarabia 25% badanych pracowników.

Wynagrodzenia księgowych w wybranych województwach (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016W raporcie prezentowane są również wynagrodzenia w różnych branżach. Schemat 4 przedstawia wynagrodzenia kierowników działu finansowego w wybranych branżach. Mediana ogólnopolska na tym stanowisku wyniosła 12 000 PLN. Powyżej tej kwoty zarabiali kierownicy działu finansowego w branży motoryzacyjnej, a poniżej w branży materiały budowlane i wyposażenie wnętrz.

Wynagrodzenie kierowników działu finansowego w wybranych branżach (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Benefity


Oprócz analiz dotyczących wynagrodzeń w raporcie znajdują się również analizy dotyczące benefitów. Wśród pracowników w pionie finansowym popularnym świadczeniem dodatkowym były szkolenia zawodowe. Pracodawcy oferowali zatrudnionym również dodatkową opiekę medyczną oraz karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Wybrane benefity oferowane pracownikom w pionie finansowym

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Więcej informacji na temat wynagrodzeń oraz benefitów w pionie finansowym i na ponad 400 stanowiskach z innych pionów, znajduje się w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2016.Karolina Legieć
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".