Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 3750 PLN
Nauczyciel logopeda 3230 PLN
Nauczyciel plastyki 4820 PLN
Merchandiser 4020 PLN
Spedytor 5150 PLN
Aparatowy procesu 4380 PLN
Inżynier awionik 7090 PLN
Walcownik 4130 PLN
Tłoczarz w metalu 4100 PLN
Projektant grafiki 4460 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 - wynagrodzenia w pionie finansowym

16.01.2017 Karolina Legieć
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach.

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji. W drugiej części opracowania można znaleźć szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, dane przeanalizowane zostały w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo.

Pion finansowy


Tematem artykułu są wynagrodzenia w pionie finansowym. Analizie zostało poddanych 30 stanowisk, z różnych rodzin m.in. księgowości, finansów, kontrolingu oraz podatków. Przedstawiono analizy ogólne dotyczące wynagrodzeń dyrektorów, kierowników i specjalistów oraz analizy szczegółowe dotyczące wybranych stanowisk.

Wynagrodzenia na wybranych szczeblach


Mediana wynagrodzeń na stanowiskach dyrektorskich wyniosła ponad 24 000 PLN. 25% osób zatrudnionych na tym szczeblu stanowiska zarobiło poniżej 19 600PLN, a 25% powyżej 31 000 PLN.

Wynagrodzenia na szczeblach zatrudnienia w pionie finansowym (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wykres 1 przedstawia różnicę pomiędzy wynagrodzeniami na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Kierownicy zarabiali ponad dwukrotnie więcej od specjalistów, natomiast dyrektorzy zarabiali prawie pięciokrotnie więcej od grupy specjalistów.

Wynagrodzenie na szczeblach w pionie finansowym (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016W raporcie prezentowane są dane o wynagrodzeniu podstawowym, całkowitym oraz zmiennym. Warto zwrócić uwagę na relację wynagrodzenia podstawowego do zmiennego. Na stanowiskach wyżej w hierarchii organizacyjnej pracownicy otrzymywali 14% wynagrodzenia zmiennego. Na niższych stanowiskach wartości te są mniejsze.

Relacja wynagrodzenia podstawowego i zmiennego na wybranych szczeblach organizacji w pionie finansowym

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenie w różnych firmach


W raporcie prezentowane są wynagrodzenia w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem. W firmach zagranicznych wynagrodzenia całkowite na wszystkich szczeblach organizacji są wyższe o około 20%. Na stanowiskach, które są wyżej w hierarchii przedsiębiorstwa różnice te są nieznacznie większe.

Wynagrodzenie w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Zbadane zostały wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości rocznych przychodów. Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy: wielkość rocznych przychodów do 100 mln PLN, od 100 do 1 000 mln PLN oraz powyżej 1 000 mln PLN. Więcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w firmach osiągających większe przychody. Największe zróżnicowanie występuje na szczeblu dyrektorskim. Dyrektorzy w firmach z rocznym przychodem powyżej 1 000 mln PLN zarabiają ponad 10 000 PLN więcej niż w firmach z najmniejszym rocznym przychodem.

Wynagrodzenia dyrektorów w firmach o różnej wielkości rocznych przychodów (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenia na stanowiskach


W pionie finansowym stanowiskiem występującym w największej liczbie firm był księgowy (256 firm). Wynagrodzenie całkowite połowy osób zatrudnionych na tym stanowisku mieściło się w przedziale od 3 900 PLN do 5 500 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali księgowi zatrudnieni w województwie mazowieckim, połowa z nich otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 4 500 PLN do 6 600 PLN. Szczegóły przedstawione są na wykresie 3. Wartość znajdująca się na dole wykresu oznacza wysokość wynagrodzenia, poniżej której zarabia 25% próby, a górna wartość to kwota, powyżej której zarabia 25% badanych pracowników.

Wynagrodzenia księgowych w wybranych województwach (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016W raporcie prezentowane są również wynagrodzenia w różnych branżach. Schemat 4 przedstawia wynagrodzenia kierowników działu finansowego w wybranych branżach. Mediana ogólnopolska na tym stanowisku wyniosła 12 000 PLN. Powyżej tej kwoty zarabiali kierownicy działu finansowego w branży motoryzacyjnej, a poniżej w branży materiały budowlane i wyposażenie wnętrz.

Wynagrodzenie kierowników działu finansowego w wybranych branżach (wynagrodzenie całkowite, PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Benefity


Oprócz analiz dotyczących wynagrodzeń w raporcie znajdują się również analizy dotyczące benefitów. Wśród pracowników w pionie finansowym popularnym świadczeniem dodatkowym były szkolenia zawodowe. Pracodawcy oferowali zatrudnionym również dodatkową opiekę medyczną oraz karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Wybrane benefity oferowane pracownikom w pionie finansowym

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Więcej informacji na temat wynagrodzeń oraz benefitów w pionie finansowym i na ponad 400 stanowiskach z innych pionów, znajduje się w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2016.Karolina Legieć
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".