Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 5260 PLN
Koordynator projektu 8780 PLN
Elektronik 7260 PLN
Elektryk 5500 PLN
Specjalista helpdesk 6120 PLN
Magazynier 3660 PLN
Kierownik pensjonatu 6850 PLN
Pracownik produkcji 3430 PLN
Wagowy 3690 PLN
Fund Accountant 5340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016 - wynagrodzenia w HR

09.01.2017 Barbara Pyzik
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach. Raport zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji oraz szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, wynagrodzenia omówiono w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo.

Wynagrodzenia w działach personalnych


Dział personalny jest jednym z 16 pionów uwzględnionych w badaniu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak. Raport zawiera informację o wynagrodzeniach na 31 stanowiskach HR od dyrektorów personalnych, przez kierowników po specjalistów o różnym poziomie doświadczenia i obszarze specjalizacji.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach hierarchii organizacji


Dyrektorzy w działach personalnych w 2016 roku otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 21 000 PLN. Niemal połowę niższe wynagrodzenie otrzymywali kierownicy HR (kierownicy działów personalnych, ds. szkoleń, rekrutacji, działu kadr i płac oraz kierownicy ds. wynagrodzeń i benefitów). Połowa z nich otrzymywała płacę wyższą niż 10 600 PLN, a jedna czwarta wyższą niż 13 500 PLN. 25% kierowników zarabiało mniej niż 8 400 PLN. W przypadku specjalistów 50% otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 5 300 PLN, a 25% osób zarabiało więcej niż 6 600 PLN. Szczegółowe dane zaprezentowano na schemacie 1. 

Wynagrodzenie pracowników działów HR na różnych szczeblach hierarchii organizacji (w PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenia dyrektorów personalnych


Na wykresie 1. zaprezentowano rozkład wynagrodzeń na najwyższym stanowisku w dziale personalnym. Najwięcej, bo aż 29% dyrektorów personalnych, otrzymywało wynagrodzenie w przedziale 20 000 – 25 000 PLN. 20% dyrektorów zarabiało w przedziale 15 000 – 20 000 PLN, a 18% otrzymywało w przedziale o 5 tysięcy PLN mniejszym. Czterem procentom dyrektorów personalnych pracodawcy płacili ponad 40 tysięcy PLN miesięcznie.

Rozkład wynagrodzeń na stanowisku dyrektor personalny (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenia kierowników działów personalnych


O połowę niższe wynagrodzenia niż dyrektorzy otrzymywali kierownicy z pionu personalnego. Pracownicy na tych stanowiskach odpowiadają za zarządzanie i kontrolę procesami personalnymi w firmie. Do ich zadań należy m.in. nadzorowanie procesów zarządzania kadrami, opracowywanie efektywnych systemów i narzędzi wynagradzania, wspieranie kadry menedżerskiej w zakresie ZZL czy kształtowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Wynagrodzenie kierowników działów personalnych w firmach zatrudniających mniej niż 200 pracowników wynosi 9 900 PLN. W firmach o średniej wielkości zatrudnienia kierownicy zarabiali o niemal tysiąc złotych więcej. Z kolei w największych przedsiębiorstwach – zatrudniających powyżej tysiąca osób –płaca kierownika działu personalnego wyniosła 13 300 PLN.

Mediana wynagrodzenia kierowników działów personalnych w firmach o różnej wielkości zatrudnienia

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenia doświadczonych specjalistów HR


Najliczniej reprezentowaną grupą pracowników w działach HR są specjaliści. Najwyższe zarobki wśród doświadczonych specjalistów otrzymywali specjaliści ds. wynagrodzeń i benefitów (6 300 PLN). Za doświadczonych specjalistów uznajemy pracowników, którzy nie wymagają nadzoru przełożonych, wykonują samodzielnie odpowiedzialne zadania, zazwyczaj posiadają minimum trzyletnie doświadczenie na danym stanowisku.
Na drugim miejscu wśród specjalistów z działów HR znaleźli się pracownicy zajmujący się szkoleniami, którzy zarabiali 1 000 PLN mniej. Nieznacznie niższe wynagrodzenie otrzymywali specjaliści ds. personalnych (5 100 PLN), a następnie specjaliści ds. rekrutacji (4 700 PLN).

Mediana wynagrodzenia doświadczonych specjalistów HR

Schemat

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Wynagrodzenia specjalistów ds. personalnych


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak najpopularniejszym stanowiskiem jest specjalista ds. personalnych. Jego ogólny zakres zadań związanych z obszarem ZZL to: administrowanie dokumentacją personalną, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, przygotowanie listy płac czy organizowanie szkoleń i programów rozwoju kompetencji. Poniżej zaprezentowano dane dla tego stanowiska bez podziału na poziom doświadczenia (młodszy, doświadczony lub starszy pracownik). Mediana wynagrodzenia ogółu specjalistów ds. personalnych w 2016 roku wyniosło 5 400 PLN.
Pełniejszy obraz stawek wynagrodzeń zapewnia analiza według dodatkowych kryteriów. Mogą to być kryteria związane z wielkością przedsiębiorstwa (mierzonej wielkością zatrudnienia lub wielkością przychodów), działalnością przedsiębiorstwa, branżą lub regionem. Na poniższych grafikach przedstawiono, w których województwach i jakich branżach specjalista ds. personalnych otrzymał najwyższe wynagrodzenie.
W 2016 roku najwięcej zarobili specjaliści ds. personalnych zatrudnieni w województwie mazowieckim. Połowa z nich otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż 6 100 PLN. Na drugim miejscu znaleźli się zatrudnieni w województwie dolnośląskim. Otrzymywali wynagrodzenie o 200 PLN niższe. Na trzecim miejscu znaleźli się pracownicy z Małopolski z wynagrodzeniem w wysokości 5 600 PLN.

Mediana wynagrodzenia specjalistów ds. personalnych w wybranych województwach

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Branża, w której działa dane przedsiębiorstwo, to kolejne kryterium różnicujące wynagrodzenia. Najlepiej opłacani byli specjaliści ds. personalnych pracujący w branży chemicznej. Zarabiali 7 000 PLN. Wysokie płace w tej branży są związane z dominacją dużych firm w tym sektorze. Jest to płaca o niemal półtora tysiąca wyższa niż stawka przedstawicieli dwóch kolejnych branż – materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz oraz motoryzacyjnej, w których wynagrodzenie wyniosło 5 600 PLN. Nieznacznie niższe były wynagrodzenia w branży lotniczej czy maszynowej. Większe różnice można zaobserwować w przypadku branży opakowań i poligrafii, gdzie pracodawcy płacili swoim pracownikom 4 800 PLN.

Mediana wynagrodzenia specjalistów ds. personalnych w wybranych branżach

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Więcej informacji na temat wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w dziale personalnym, a także na ponad 400 stanowiskach z innych pionów, znajduje się w Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2016.Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".