Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Prognozy wynagrodzeń na 2019 rok

26.11.2018 Karolina Jurczak
Chociaż według większości prognoz gospodarczych, tempo wzrostu PKB w Polsce w 2019 roku ma spowolnić, to przewidywany wzrost płac będzie jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Wysoki wzrost wynagrodzeń w dużej mierze wynikać będzie z niskiego bezrobocia i ograniczonej dostępności pracowników.

Prognozy dla Europy


Według projekcji Komisji Europejskiej stopa bezrobocia BAEL w całej wspólnocie będzie spadać: w 2018 roku wynosi 6,9%, natomiast w 2019 roku szacuje się poziom 6,6%. Najniższa stopa bezrobocia ma wystąpić w Czechach (2,5%), Polsce (2,9%) i Niemczech (3,2%). Spadek bezrobocia i niedobór pracowników wpłyną na wyższe tempo wzrostu wynagrodzeń.

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej najwyższa inflacja, liczona w stosunku do roku poprzedniego, wśród krajów Unii Europejskiej w omawianym okresie wystąpi w Rumunii (3,5%), Estonii (3,3%), Węgrzech (3,3) Rumunii (3,5%) i Polsce (2,6%). Wartość wskaźnika inflacji dla całej Unii Europejskiej wyniesie 2%.

Dynamika wzrostu wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma nieco spowolnić w porównaniu do mijającego roku. Prognozowany realny wzrost wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma wynieść 0,8%, w porównaniu z dynamiką wynoszącą 1% w 2018 roku. Z kolei w całej strefie euro wynagrodzenia realne wzrosną o 0,2%.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej w 2019 roku

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji Europejskiej


Według prognoz Komisji Europejskiej najwyższy wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym wystąpi w Czechach (7,8%), na Litwie (7,7%), w Bułgarii (7,6%) oraz Polsce (7%). Po uwzględnieniu inflacji, w zestawieniu państw o najwyższej dynamice wzrostu wynagrodzeń, znalazły się kolejno Czechy (5,5%), Bułgaria (5,4%), Litwa (5,1%) oraz Polska (4,5%). Z kolei spadek wynagrodzeń w ujęciu realnym nastąpi we Włoszech i Francji. W krajach tych wysoka inflacja „skonsumuje” nominalny wzrost wynagrodzeń.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń nominalnych i realnych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2019 roku (w %)

Wykres

*w prognozach Komisji Europejskiej uwzględniono wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem,
a więc zarówno wynagrodzenie wypłacane pracownikom
jak i składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców.
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji Europejskiej


Prognozy dla Polski


Według szacunków NBP wzrost wynagrodzeń w 2019 roku wyniesie 6,8% (Raport o inflacji, listopad 2018).
Nieco niższy wzrost przewiduje Ministerstwo Finansów. Zdaniem specjalistów z tej instytucji, wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną o 5,6% przy wzroście 6,1% w sektorze przedsiębiorstw.
Predykcje Komisji Europejskiej są najbardziej optymistyczne. Według tej instytucji wynagrodzenia nominalne w Polsce wzrosną o 7%.
Zgodnie z Raportem Płacowym Sedlak & Sedlak 2018, planowane podwyżki wyniosą ok. 5%.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2019 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie dostępnych prognoz


Wzrost płac przekroczy wzrost wydajności


Z ekonomicznego punktu widzenia wskaźniki dynamiki wzrostu wynagrodzeń i produktywności pracy (obliczanej jako PKB podzielony przez liczbę przepracowanych godzin pracy) powinny przyjmować wartości porównywalne. Tymczasem wzrost płac w wielu krajach Unii Europejskiej przekroczy wzrost wydajności. Szczególnie w słabiej rozwiniętych krajach Europy Wschodniej. Według predykcji Komisji Europejskiej tak będzie również w Polsce.

Prognozowana zmiana produktywności pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2019 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji Europejskiej


Płaca minimalna


W ostatnich latach w większości krajów Europy płaca minimalna stopniowo wzrastała. W 2019 roku tendencja ta utrzyma się. Jedynie w Grecji i Czarnogórze pozostanie na tym samym poziomie. Przypomnijmy, że w nadchodzącym roku obowiązująca stawka płacy minimalnej w Polsce wyniesie 2 250 PLN brutto w wymiarze miesięcznym i 14,70 PLN brutto na godzinę.

Płaca minimalna w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w latach 2018-2019 (w EUR brutto)

kraj

płaca minimalna

2018

2019

Luksemburg

1999

2050

Irlandia

1614

1660

Holandia

1594

1614

Belgia

1563

1575

Niemcy

8,84/h

9,5/h

Francja

1498

1525

Wielka Brytania

7,83/h

8/h

Hiszpania

859

880

Słowenia

843

880

Malta

748

760

Grecja

684

684

Portugalia

677

700

Estonia

500

540

Polska

480

560

Słowacja

480

525

Chorwacja

466

495

Węgry

418

450

Czechy

469

510

Łotwa

430

480

Litwa

400

430

Czarnogóra

288

288

Rumunia

407

450

Serbia

285

340

Bułgaria

261

295

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie tradingconomics.com


Przy prognozowanych wzrostach płac należy wziąć pod uwagę, że nie we wszystkich branżach wielkości te będą równe. Od lat wyższy poziom płac notują branże, w których niedobór pracowników jest najbardziej widoczny. Są to IT, budownictwo, transport czy handel. Dynamika wzrostu wynagrodzeń nie jest również jednolita na terenie danego państwa. Podwyżki mogą być zróżnicowane w zależności od lokalizacji przedsiębiorstwa.

Jeśli poszukują Państwo rzetelnych danych płacowych, zapraszamy do kontaktu z redakcją. W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 przedstawiamy aktualne wynagrodzenia na stanowiskach administracyjnych oraz produkcyjnych.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".