Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk do spraw IT 5710 PLN
Rzecznik prasowy 5610 PLN
Asystent naukowy 3500 PLN
Lekarz neurolog 6280 PLN
Javascript developer 12000 PLN
Tester automatyczny 5710 PLN
Zbrojarz 3860 PLN
Android developer 8040 PLN
Mim 4340 PLN
Monter fasad 4430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Prognozy wynagrodzeń i wskaźników gospodarczych na 2022 rok

10.01.2022 Karolina Jurczak
Od 2020 roku odnotowywaliśmy spowolnienie gospodarcze i tym samym spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Po zawirowaniach spowodowanych pojawieniem się pandemii COVID-19, w 2021 roku obserwowaliśmy już ożywienie gospodarcze, które według większości prognoz utrzyma się w kolejnych latach a wzrost wynagrodzeń w niektórych krajach będzie rekordowy.
Na wstępie warto zaznaczyć, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna sprawia, że przewidywania dotyczące wskaźników gospodarczych w okresie objętym prognozą są obarczone niezwykle wysokim stopniem niepewności. Niemniej jednak wielu analityków przedstawiło swoje prognozy na 2022 rok.

PKB


W 2021 roku dynamika PKB w porównaniu do poprzednich lat spowolniła. Według przewidywań na 2022 rok większość gospodarek wróci na drogę szybkiego wzrostu gospodarczego.
Według projekcji Komisji Europejskiej gospodarka Unii Europejskiej skurczyła się o 5,9% w 2020 roku. W 2021 roku dynamika wzrostu PKB we wszystkich krajach była już dodatnia i wskaźnik dla UE wyniósł 5%. Według prognoz na 2022 rok wzrośnie o 4,3%. W 2022 roku największy wzrost spośród krajów Europy odnotuje Malta (6,2%) i Chorwacja (5,6%). W Polsce wskaźnik ma być wyższy niż średnia unijna i wynieść 5,2%.

Prognozowana dynamika PKB 
w poszczególnych krajach Europy w 2022 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji EuropejskiejOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zakłada taki sam scenariusz dla Polski. Według raportu OECD Economic Outlook z grudnia 2021 roku PKB Polski wzrośnie o 5,2% w 2022 roku, zaś w 2023 roku PKB o 3,3%.

Bezrobocie i zatrudnienie


Analitycy przewidują również polepszanie się sytuacji na rynku pracy. Według prognoz Komisji Europejskiej w większości krajów Unii Europejskiej stopa bezrobocia liczona według BAEL spadnie z 7,1% w 2021 do 6,7% w 2022 roku. Najwyższe bezrobocie wystąpi w Grecji, tam według projekcji wyniesie 15%. Wysokie bezrobocie odczują również mieszkańcy Hiszpanii – stopa bezrobocia wyniesie tam 14,3%.
Według Komisji Europejskiej w 2022 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniesie 3,1% wobec 3,3% w 2021 roku. Według prognoz zawartych w Raporcie o inflacji NBP w pierwszym kwartale 2022 roku stopa bezrobocia wyniesie 3,4%, a pod koniec roku spadnie do poziomu 3,2%. W pierwszym kwartale liczba pracujących wzrośnie o 0,6%.

Wynagrodzenia


W 2022 roku dynamika wzrostu wynagrodzeń ma być wyższa porównując do lat ubiegłych. Prognozowany nominalny wzrost wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma wynieść 3,3% (w 2021 dynamika wyniosła 2,9%). W Polsce przewiduje się wzrost wynoszący 8,3%.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń
w ujęciu nominalnym w poszczególnych krajach Europy w 2022 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji EuropejskiejKryzys gospodarczy sprawił, że w większości państw inflacja wzrosła, co oznacza, że dynamika wzrostu wynagrodzenia w ujęciu realnym będzie niższa. W niektórych krajach dynamika płac w ujęciu realnym będzie ujemna, ponieważ inflacja będzie wyższa od nominalnego wzrostu wynagrodzeń.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym w poszczególnych krajach Europy w 2022 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji EuropejskiejPrognozy dla Polski


Zgodnie z Raportem o inflacji NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2022 roku wyniosą 8,3% w pierwszym kwartale i 7,9% w ostatnim.
Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2021 – jesień pracodawcy planują przyznać podwyżki wynoszące ok. 5%. Największy wzrost wynagrodzeń przewidują pracodawcy z branży IT.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń w 2022 roku na szczeblach zatrudnienia

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesieńWarto również wspomnieć, że w 2022 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o 210 PLN do 3 010 PLN brutto (wzrost o 7,5%).

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".