Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2012 roku”

16.09.2013 Adrian Makuc
Artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2012 roku”. Zawarto w nim informacje na temat stawek płac osób pracujących w finansach i księgowości. Osoby na szczeblu dyrektorskim (mediana 14 000 PLN) zarabiały o 486% więcej niż pracownicy szeregowi (2 880 PLN). Najwyższe wynagrodzenia oferowano w spółkach w Warszawie (6 500 PLN). W opracowaniu zaprezentowano także widełki płac w różnych obszarach sektora finansowego. Ponadto w tekście podano informacje na temat wynagrodzeń w firmach polskich i zagranicznych. Na końcu zaprezentowano wynagrodzenia specjalistów w różnych branżach. Artykuł zawiera 1 tabelę i 5 wykresów.
Niniejszy artykuł został napisany na podstawie raportu „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2012 roku” przygotowanego przez firmę Sedlak & Sedlak. Przedstawiono w nim zarobki 5 622 osób pracujących na stanowiskach finansowych. W pierwszej części zaprezentowano stawki płac w finansach i w księgowości. Przedstawiono także informacje na temat zarobków finansistów w największych polskich miastach, na poszczególnych szczeblach zatrudnienia oraz w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Zakończeniem artykułu jest prezentacja wynagrodzeń specjalistów w różnych branżach. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, prezentowane dane to mediany wynagrodzeń całkowitych brutto.

Stawki płac w finansach i księgowości


Jak pokazują dane w raporcie, pracownicy finansów i controlingu otrzymywali wynagrodzenie w przedziale od 3 900 PLN do 10 000 PLN. Wysokość wynagrodzeń księgowych kształtowała się w przedziale 3 668 PLN - 8 225 PLN. Płace na stanowiskach takich jak analityk biznesowy, doradca finansowy lub podatkowy, specjalista ds. funduszy europejskich mieściły się pomiędzy 3 300 PLN, a 7 000 PLN. Najmniej zarabiali pracownicy działów windykacji, co pokazane jest na wykresie 1.

Wynagrodzenia całkowite w poszczególnych obszarach
sektora finansowego(w PLN)

Wykres

* analityk biznesowy, doradca finansowy, doradca podatkowy, specjalista ds. funduszy europejskich.
Źródło: Raport „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia w największych polskich miastach


Na wykresie 2. przedstawiono wynagrodzenia całkowite w finansach i w księgowości w różnych miastach Polski. Dane pokazują, że najwyższe zarobki odnotowano w Warszawie (6 500 PLN), a najniższe w Katowicach (4 475 PLN). Wynagrodzenia we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie kształtowały się na poziomie od 4 800 do 4 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite na stanowiskach finansowych
w polskich miastach (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Wykres 3. przedstawia różnice w wynagrodzeniach osób pracujących w finansach i księgowości na różnych szczeblach zatrudnienia Pracownicy najwyższego szczebla (14 000 PLN) zarabiali o 46% więcej niż kierownicy (7 500 PLN). Wynagrodzenie starszych specjalistów wyniosło 5 665 PLN, a specjalistów 4 000 PLN. Pracownicy szeregowi otrzymywali pensję w wysokości 2 880 PLN.

Wynagrodzenia całkowite na poszczególnych
szczeblach zatrudnienia (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia w różnych branżach


Na wykresie 4. pokazano poziom wynagrodzeń finansistów w różnych branżach. Najwięcej zarabiali pracownicy konsultingu finansowego (5 000 PLN). W dalszej kolejności, osoby pracujące w usługach dla biznesu (4 800 PLN) oraz bankowości detalicznej (4 500 PLN). Najniższe pensje otrzymywali pracownicy firm księgowych i rachunkowych (3 350 PLN).

Wynagrodzenia na stanowiskach finansowych
w różnych branżach (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Tabela 1. przedstawia wynagrodzenia całkowite osób pracujących na stanowiskach finansowych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Najniższe wynagrodzenie zaobserwowano w województwie podkarpackim. W firmach polskich wyniosło 3 300 PLN, natomiast w firmach zagranicznych 4 375 PLN. W rankingu województw niezmiennym liderem jest województwo mazowieckie. Pracownicy finansowi zatrudnieni w polskich firmach otrzymywali w tym regionie wynagrodzenie w wysokości 4 700 PLN, a w zagranicznych 7 300 PLN – różnica wynosi 36%.

Wynagrodzenie całkowite osób zatrudnionych w firmach o kapitale
polskim i zagranicznych w różnych w województwach (w PLN)

województwo

kapitał

próba

mediana

dolnośląskie

kapitał polski

417

4000

kapitał zagraniczny

474

5500

kujawsko-pomorskie

kapitał polski

168

3525

kapitał zagraniczny

81

5500

łódzkie

kapitał polski

246

3250

kapitał zagraniczny

256

4450

małopolskie

kapitał polski

452

3725

kapitał zagraniczny

629

5000

mazowieckie

kapitał polski

1070

4700

kapitał zagraniczny

1717

7300

podkarpackie

kapitał polski

125

3300

kapitał zagraniczny

48

4375

śląskie

kapitał polski

596

3300

kapitał zagraniczny

380

5000

wielkopolskie

kapitał polski

401

4050

kapitał zagraniczny

336

5375

zachodniopomorskie

kapitał polski

133

3650

kapitał zagraniczny

74

4550

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia specjalistów w zakresie finansów i księgowości


Na wykresie 5. zaprezentowano różnice w poziomie wynagrodzeń specjalistów z różnych branż. Największe zarobki odnotowano wśród specjalistów z branży telekomunikacyjnej (5 190 PLN). Następnie, najlepiej zarabiali specjaliści z przemysłu ciężkiego i bankowości (4 500 PLN). Na trzecim miejscu plasują się specjaliści z przemysłu lekkiego, którzy mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 4 000 PLN. Najmniej otrzymują specjaliści w handlu (3 848 PLN) oraz w usługach (3 750 PLN).

Wynagrodzenia specjalistów w różnych branżach (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2013 roku”, Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2012 roku” przygotowany przez Sedlak & Sedlak jest podsumowaniem analiz wynagrodzeń 5 622 osób pracujących na stanowiskach finansowych. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 1 679 osób pracujących w finansach i controllingu, 3 331 osób pracujących w księgowości, 209 osób zajmujących się windykacją, 403 osób na innych stanowiskach finansowych. Raport powstał w oparciu o dane pochodzące z X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2012 roku w badaniu uczestniczyło 114 718 osób. Raport zawiera 101 stron z danymi o wynagrodzeniach dla 21 stanowisk.


Bibliografia
1. Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2012 roku”.
Adrian Makuc
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".