Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2022 roku”

21.08.2023 Weronika Wróbel
Rok 2022 można uznać za dobry dla banków. Aktywa bilansowe 11 z nich notowanych na GPW w 2022 wynosiły 1,83 mld PLN – co stanowi wzrost o 8,3% w stosunku do 2021 roku. Roczne przychody były prawie pięciokrotnie wyższe. Z artykułu dowiemy się czy poprawa sytuacji finansowej w bankach miała wpływ na wynagrodzenia ich zarządów.
Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2022 roku
W 2022 roku mediana wynagrodzeń całkowitych prezesów banków wynosiła ponad 4 mln PLN i była o 2,51 % wyższa niż w 2021 roku. Przeciętne wynagrodzenia wiceprezesów zarządów były wyższe o około 7,54%. Mediana ich wynagrodzeń wzrosła z 1,8 mln PLN w 2021 roku do 1,92 mln PLN w 2021 roku. Co ciekawe, najwyższy wzrost wynagrodzeń całkowitych wystąpił w przypadku członków zarządów (ponad 30%). Mediana wynagrodzeń całkowitych wzrosła z 1,72 mln PLN do 2,24 mln PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych członków zarządów banków w 2021 i 2022 roku (w PLN)

Wykres

Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2022 roku”Kto zarobił najwięcej?
Najwyższe wynagrodzenie wśród prezesów zarządów banków w 2022 roku otrzymał Prezes Santander Bank Polska SA – ponad 6 mln PLN. Wynagrodzenia pozostałych prezesów są znacznie niższe. Na drugim miejscu znajduje się Prezes Banku Millennium SA z wynagrodzeniem wynoszącym prawie 4,93 mln PLN. Trzecie najwyższe wynagrodzenie otrzymywał Prezes z mBank SA – 4,87 mln PLN. Kolejne miejsca zajęli Prezes z ING Banku Śląskiego SA (4,66 mln PLN) oraz Prezes z BNP Paribas Bank Polska SA (4,43 mln PLN). Ranking wynagrodzeń 5 najlepiej zarabiających prezesów zarządów banków przedstawiono w tabeli 1.

Ranking 5 najlepiej zarabiających prezesów banków

Nazwa banku

Wynagrodzenie całkowite

1

Santander Bank Polska SA

6 085 000

2

Bank Millennium SA

4 927 260

3

mBank SA

4 869 804

4

Ing Bank Śląski SA

4 659 049

5

BNP Paribas Bank Polska SA

4 425 000

 

Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2022 roku”Fundusze wynagrodzeń
W tabeli 2. przedstawiono pięć najwyższych funduszy wynagrodzeń zarządów banków. Podobnie jak rok w roku 2021 Santander Bank Polska SA przeznacza najwięcej środków na wynagrodzenia zarządu – ponad 27,3 mln PLN. Co ciekawe, na drugim miejscu znalazła się Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – bank, którego fundusz wynagrodzeń zarządu osiągnął prawie 20,4 mln PLN. Jak wynika z raportu, jest to również bank, który osiągnął najwyższy zysk netto w 2022 roku, jednak prezesa PKO SA nie znajdziemy wśród najlepiej zarabiających (tabela 1). Na uwagę zasługuje również ING Bank Śląski, którego fundusz wynagrodzeń wyniósł nieco ponad 20,3 mln PLN, natomiast w porównaniu do PKO Banku Polskiego SA jego zysk netto były prawie o połowę niższy. Spośród banków wymienionych w tabeli najwyższy współczynnik fundusz wynagrodzeń/zysk netto osiągnął Bank Handlowy w Warszawie SA (1,27%). Pod względem wielkości funduszu wynagrodzeń znalazł się on na 4. miejscu. Ostatnie miejsce w rankingu zajmuje Bank Millenium SA, który w 2022 roku odnotował stratę netto w wysokości ponad 1 mln PLN.

Ranking 5 najwyższych funduszy wynagrodzeń

Nazwa banku

Fundusz wynagrodzeń

Zysk netto

1

Santander Bank Polska SA

27 301 000

3 008 775 000

2

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

20 383 000

3 333 000 000

3

ING Bank Śląski SA

20 343 738

1 714 400 000

4

Bank Handlowy w Warszawie SA

19 583 000

1 545 680 000

5

Bank Millennium SA

19 457 130

-1 014 566 000

 

Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2022 roku”Dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2022 roku” i stanowią tylko niewielki wycinek informacji zawartych w raporcie. W badaniu za 2022 rok podsumowaliśmy wynagrodzenia 97 menedżerów z 11 banków, w tym 69 osób, które przepracowały cały 2022 rok. W raporcie znajdą Państwo informacje o wynagrodzeniach top menedżerów w bankach o różnej wielkości i zyskowności. Ponadto zawiera on ranking wynagrodzeń wszystkich menedżerów oraz analizy dotyczące struktury wynagrodzeń. Zaprezentowane są także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzenia członków zarządu (w podziale na wynagrodzenie podstawowe, zmienne, inne korzyści czy wynagrodzenie ze spółek zależnych). Raport zawiera także zestawienie wynagrodzeń wszystkich członków zarządów pełniących funkcje w bankach w 2022 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".