Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektroenergetyk 3517 PLN
Grafik kreatywny 3636 PLN
Recepcjonista 2600 PLN
Facility manager 5495 PLN
Konduktor 3932 PLN
Woźna 2179 PLN
Opiekun medyczny 2065 PLN
Kierownik sali 4355 PLN
Sales Executive 8516 PLN
Operator prasy 3400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Świadczenia
dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku”

01.10.2020 Maria Hajec
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku”. Dane zostały zebrane w ramach Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – wiosna w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku i pochodzą od 512 firm. Większość z nich to organizacje z kapitałem zagranicznym (74%) zatrudniające od 201 do 1000 osób (39%) oraz te, które osiągają roczne przychody na poziomie od 100 do 1000 mln PLN (42%).
W raporcie przedstawiono politykę przyznawania świadczeń dodatkowych oraz analizy dla 7 grup benefitów: organizacja pracy, samochody służbowe i dojazdy do pracy, szkolenia i rozwój pracownika, świadczenia medyczne, świadczenia socjalne/bytowe, świadczenia sportowo-rekreacyjne oraz świadczenia długoterminowe. Co więcej, analizy zaprezentowano osobno dla 4 szczebli zatrudnienia: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści oraz pracownicy fizyczni.


Ranking oferowanych benefitów


W raporcie „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku” pytaliśmy pracodawców o sam fakt oferowania pracownikowi benefitów, a nie ich faktyczne wykorzystanie. W ofercie świadczeń pozapłacowych najczęściej pojawiają się szkolenia zawodowe. Aż 96% badanych pracodawców deklaruje, że umożliwia zatrudnionym tego rodzaju szkolenia. Więcej niż 80% firm przyznaje, że pracownicy mogą skorzystać z opieki zdrowotnej, świadczeń sportowo-rekreacyjnych oraz samochodów służbowych. Z kolei do trzech najrzadziej oferowanych świadczeń należą: dopłaty do przedszkola/żłobka, dodatkowy płatny urlop oraz pracowniczy program przyznawania akcji.

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity w 2020 roku (w %)

Schemat

Raport „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku”Dostępność świadczeń na różnych szczeblach zatrudnienia


Dostępność niektórych benefitów jest uzależniona od miejsca pracownika w hierarchii organizacyjnej. Widoczne jest to szczególnie w przypadku samochodów służbowych i szkoleń językowych. Przykładowo kadra zarządzająca ma możliwość korzystania z samochodów służbowych w celach prywatnych prawie sześć razy częściej niż specjaliści (oferowane odpowiednio przez 84% i 15% firm). Z kolei w przypadku szkoleń językowych osoby na najwyższych szczeblach organizacji mogą z nich korzystać prawie dwa razy częściej niż pracownicy fizyczni (80% wobec 47% firm).

Dostępność wybranych świadczeń na różnych szczeblach zatrudnienia

Wykres

Raport „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku”Samochody służbowe


Według raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku” najczęściej występującą marką samochodów służbowych jest Škoda. Aż 23% organizacji deklaruje, że posiada ją w swojej flocie, a 18% firm oferuje samochody tej marki kadrze zarządzającej. Wśród najrzadziej pojawiających się marek znajdują się: Fiat, Mazda, Mercedes-Benz oraz Nissan.


Benefity dla członków rodziny


Z niektórych świadczeń pozapłacowych poza pracownikami mogą również korzystać członkowie ich rodzin. Wśród takich benefitów możemy wymienić: opiekę medyczną, świadczenia sportowo-rekreacyjne czy polisę na życie/NNW. Ponad 90% firm, które oferują te świadczenia, deklaruje, że daje pracownikom możliwość rozszerzenia wskazanych powyżej świadczeń na członków rodziny pracownika.


Systemy kaferteryjne


Jak wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku”, 17% badanych firm daje swoim pracownikom możliwość wyboru świadczeń za pośrednictwem platformy kafeteryjnej. Dostępność takiego rozwiązania jest porównywalna na wszystkich szczeblach zatrudnienia, co pokazuje poniższy wykres.

Odsetek firm oferujących pracownikom dostęp do świadczeń pozapłacowych w ramach systemu kafeteryjnego

Wykres

Raport „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku”O raporcie


Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku”. W pełnym opracowaniu znajdą Państwo dane na temat polityki, jak również rozszerzone analizy dotyczące dostępności benefitów dla pracowników na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W raporcie przedstawiono także informacje na temat wysokości dopłat do świadczeń czy występujących limitów dofinansowania. Raport dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Istnieje również możliwość opracowania dedykowanych analiz, uwzględniających takie kryteria jak: region, wielkość przedsiębiorstwa, branża itp.

Maria Hajec

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]