Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 4900 PLN
Planista 5300 PLN
Programista CNC 6120 PLN
Specjalista ds. PR 5580 PLN
Księgowa 4820 PLN
Wizażystka 3580 PLN
Tester automatyczny 12230 PLN
Pilarz 3400 PLN
Tynkarz 4100 PLN
Operator suwnic 4000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023

04.12.2023 Karol Małecki
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem wyników Raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2023 dla firm produkcyjnych. W badaniu wzięło udział 515 firm, które udostępniły dane 218 628 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla 729 stanowisk. Dane do badania zostały zebrane w okresie od sierpnia do października 2023 roku. Każdy szczebel stanowisk dzieli się na kilka poziomów. Stawki wynagrodzeń zaprezentowane w artykule to mediany wynagrodzenia podstawowego i całkowitego brutto w PLN.

Wynagrodzenia na szczeblach organizacji


Artykuł ma na celu analizę wynagrodzeń pracowników pionu produkcji. Zaprezentowane wyniki dotyczą stanowisk związanych z zarządzaniem, planowaniem i obsługą produkcji. Jak zaznaczono we wstępie, każde ze stanowisk uwzględnionych w raporcie zostało wcześniej przypisane do jednego z pięciu szczebli organizacji zgodnie z metodologią Sedlak & Sedlak.

Najwyższe wynagrodzenie całkowite otrzymują dyrektorzy. Mediana wśród tej grupy w pionie produkcji wynosi blisko 41 tys. PLN, wśród osób piastujących stanowiska kierownicze ponad połowa zarabia natomiast co najmniej 19 982 PLN. Mediana wynagrodzenia dla starszych specjalistów wynosi 9 148 PLN, połowa starszych pracowników technicznych otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej 7 405 PLN, a wśród pracowników fizycznych mediana wynagrodzeń wynosi 6 161 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników produkcji na różnych szczeblach (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023


Wynagrodzenia dyrektorów produkcji


Ważnym kryterium analizowanym w raporcie Sedlak & Sedlak jest źródło pochodzenia firmowego kapitału. Najnowsze dane potwierdzają, że wynagrodzenia całkowite dyrektorów są o blisko 26% wyższe w firmach z kapitałem zagranicznym. Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów produkcji w firmach o polskim kapitale wynosi 34 183 PLN, natomiast
w organizacjach z kapitałem zagranicznym 42 994 PLN.

Mediana wynagrodzeń podstawowych dyrektorów produkcji w firmach
o kapitale polskim i zagranicznym (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023Wynagrodzenia kierowników produkcji


Kierownicy odpowiadają za zarządzanie zespołami i prawidłowy przebieg procesu produkcji
w jednym lub kilku zakładach. W Raporcie Sedlak & Sedlak wyodrębniono 6 stanowisk kierowniczych: kierownik produkcji, kierownik projektu produkcyjnego, kierownik ds. nowych uruchomień, kierownik linii produkcyjnej, kierownik zmiany oraz kierownik ds. planowania produkcji. Jedną z istotnych zmiennych warunkujących wysokość ich wynagrodzenia jest wielkość zakładu pracy. Na poniższym wykresie zaprezentowano mediany wynagrodzeń całkowitych doświadczonych kierowników produkcji w firmach o różnej wielkości.
W niewielkich firmach, w których zatrudnienie nie przekracza 200 osób, mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosi 18 739 PLN. W firmach, w których pracuje od 201 do
1 000 osób, mediana wynagrodzeń całkowitych wynosi 19 938 PLN, a w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 osób jest to odpowiednio 20 416 PLN.


Mediana wynagrodzeń całkowitych kierowników produkcji w firmach o różnej wielkości (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023Wynagrodzenia specjalistów z pionu produkcyjnego


W raporcie Sedlak & Sedlak publikowane są dane dotyczące wynagrodzeń specjalistów na sześciu różnych poziomach: asystent specjalista, młodszy specjalista, starszy specjalista, doświadczony specjalista, specjalista ekspert oraz starszy specjalista ekspert. Na poniższym wykresie zostały zaprezentowane mediany wynagrodzeń dla specjalistów na poziomie eksperta w firmach produkcyjnych o różnych przychodach: nieprzekraczających 100 mln PLN, od 1 000 mln PLN do 1 000 mln PLN oraz powyżej 1 000 mln PLN. W przedsiębiorstwach o najwyższych przychodach eksperci otrzymują niespełna 7% więcej niż w przedsiębiorstwach o przychodach do 1 000 mln PLN i o prawie 15% więcej niż pracujący w przedsiębiorstwach notujących przychody nieprzekraczające 100 mln PLN.

Mediana wynagrodzeń podstawowych specjalistów ekspertów w firmach
o różnej wielkości przychodów (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023Wynagrodzenia pracowników technicznych


Osoby zatrudnione na technicznych stanowiskach dbają o prawidłowe działanie maszyn
i urządzeń oraz infrastruktury technicznej, są to między innymi: automatycy, elektrycy czy mechanicy. Raport Sedlak & Sedlak prezentuje wynagrodzenia w podziale na kryteria powiązane z branżami, w których działają badane przedsiębiorstwa. Wśród starszych pracowników technicznych, najwyższa mediana wynagrodzeń występuje w branży metalowej i metalurgicznej. Najsłabiej wynagradzani są pracownicy branży elektronicznej i elektrotechnicznej. Różnica w medianach zarobków pomiędzy starszymi technicznymi pracownikami w tych branżach to blisko 1 900 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników technicznych w wybranych branżach (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023


Wynagrodzenia pracowników fizycznych


W zakładach produkcyjnych często najliczniejszą grupę stanowisk stanowią często pracownicy fizyczni. Poniższy wykres obrazuje zróżnicowanie wynagrodzeń na poziomie starszych pracowników fizycznych. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują mieszkańcy województwa dolnośląskiego (6 970 PLN), a najniższe zachodniopomorskiego (5 293 PLN).

Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników fizycznych w różnych województwach (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023Benefity przyznawane pracownikom technicznym i fizycznym


Ważną częścią Raportu płacowego Sedlak & Sedlak są również informacje o świadczeniach dodatkowych, na które mogą liczyć pracownicy badanych firm. Wśród pracowników technicznych i fizycznych najczęściej przyznawanymi benefitami są szkolenia zawodowe, zajęcia sportowe oraz opieka medyczna. Więcej informacji na temat odsetka pracowników, który może liczyć na konkretne świadczenia dodatkowe, znajduje się w Tabeli 1.

Benefity oferowane początkującym pracownikom technicznym i fizycznym (w %)

benefit

pracownik fizyczny

- początkujący

pracownik techniczny

- młodszy

szkolenia zawodowe

94%

99%

zajęcia sportowo-rekreacyjne

92%

93%

dodatkowa opieka medyczna

86%

92%

polisa na życie/NNW

84%

86%

szkolenia językowe

58%

65%

dopłaty do nauki

58%

72%

dopłaty do wyżywienia

48%

55%

pożyczki preferencyjne

46%

66%

bony towarowe /karty przedpłacone

44%

55%

zorganizowany dojazd do pracy

39%

37%

dodatkowy program emerytalny

36%

57%

akcje pracownicze

11%

7%

dodatkowy płatny urlop

6%

17%

 

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023


O raporcie Sedlak & Sedlak


Raport Płacowy dla firm produkcyjnych – jesień/zima 2023 zawiera informacje na temat wynagrodzeń na 729 stanowiskach z 10 branż. Dane zostały zebrane w okresie od sierpnia do października 2023 roku. W raporcie wyróżniona została sześciostopniowa hierarchia stanowisk: zarząd, dyrektorzy, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni, pracownicy fizyczni. Wynagrodzenia przeanalizowane zostały w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału, wielkość przychodu, wielkość zatrudnienia, województwo i branża.

Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo tutaj.

Karol Małecki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".