Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor ds. B+R 16600 PLN
Kierownik projektów 8780 PLN
Handlowiec 5120 PLN
Kontroler jakości 4480 PLN
Sekretarz szkoły 3430 PLN
Barman 3500 PLN
Suwnicowy 4000 PLN
Country Manager 18740 PLN
Ekonomista 5620 PLN
Agent klarujący 5690 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu Benefity w oczach pracowników 2021

24.09.2021 Karolina Jurczak
Gdy w 2020 roku pojawiła się pandemia COVID-19, wiele firm podjęło działania oszczędnościowe, które w dużej mierze obejmowały redukowanie benefitów oferowanych pracownikom. Pandemia pokazała, z których benefitów pracownicy naprawdę chcą korzystać i które są dla nich ważne. Z drugiej strony firmy musiały na nowo zrewidować swoją ofertę aby w warunkach szukania oszczędności, budżet benefitów był jak najbardziej efektywny.

Spośród ankietowanych 75% zadeklarowało, że w 2021 roku w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Spośród tej grupy na pytanie „Czy korzysta Pan/i z benefitów?” twierdząco odpowiedziało prawie 89% pracowników.
Z jakich benefitów pracownicy najczęściej korzystają?

Poniżej przedstawiono ranking benefitów, jakie pracownicy otrzymują w 2021 roku. Zdecydowanie benefitem, z którego najczęściej korzystają pracownicy jest dodatkowy pakiet opieki medycznej. Odsetek pracowników otrzymujących ten benefit od lat jest najwyższy. W tym roku wyniósł on 70,7%. Drugie miejsce to ubezpieczenie na życie (35,2%). Na trzecim miejscu znalazły się szkolenia i kursy zawodowe (26,3%). Od początku 2021 roku widać wzrost zainteresowania pracowników ubezpieczeniem na życie i różnego rodzaju szkoleniami. Pracownicy poszukują zabezpieczenia i chcą się rozwijać.

Benefity, z których pracownicy najczęściej korzystają w 2021 roku

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Jak co roku zauważamy różnice w potrzebach pracowników np. o różnej płci czy na różnych szczeblach organizacji. Największe rozbieżności w wykorzystywanych świadczeniach dodatkowych widać między pracownikami w różnym wieku i zatrudnionych w różnych działach. Pełne analizy według kryteriów znajdą Państwo w Raporcie.

Benefity, z których pracownicy różnych grup wiekowych najczęściej korzystają w 2021 roku

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Jakich benefitów pracownicy oczekują?

Ankietowanych, którzy otrzymują benefity, poprosiliśmy aby wskazali świadczenia dodatkowe, które uważają za „wymarzone”, czyli takie, których nie otrzymują a chcieliby. Najważniejszym wnioskiem płynącym z tegorocznego badania jest wzrost odsetka pracowników zainteresowanych wszelkiego rodzaju szkoleniami – kursami zawodowymi czy szkoleniami językowymi. Niewątpliwie świadczy to o tym, że pracownicy czują potrzebę podwyższania swoich kompetencji w czasach kryzysu.

Zdecydowanie najbardziej oczekiwanym benefitem są szkolenia i kursy zawodowe. Na drugim miejscu znalazły się również szkolenia, ale językowe. W 2021 roku pożądanym benefitem okazały się również dodatkowe dni urlopu. To zmiana w porównaniu do poprzednich edycji badania, gdzie na pierwszych miejscach były opieka stomatologiczna lub dodatkowy pakiet opieki medycznej.

Najbardziej oczekiwane benefity w 2021 roku

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Tak jak w przypadku benefitów, z których korzystają pracownicy, tak w przypadku wymarzonych benefitów, różnią się one w zależności od grupy pracowników. Poniżej przedstawiamy ranking „wymarzonych” benefitów wybieranych przez kobiety i mężczyzn. Więcej informacji odnoście „wymarzonych” przez pracowników różnych grup benefitów znajdą Państwo w Raporcie.

Najbardziej oczekiwane benefity przez kobiety i mężczyzn w 2021 roku

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Z tegorocznej oraz poprzedniej edycji badania, wynika, że pracownicy nie tylko chętnie korzystają z ubezpieczenia na życie, ale też uważają ten benefit za ważny dla nich. Dlatego, nawet w czasach kryzysu, firmy rzadko rezygnowały z niego. W Raporcie znajdują się dane nt. ważności każdego z benefitów dla pracowników.

Na ile istotne jest ubezpieczenie na życie dla pracowników?

Schemat

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Finansowanie benefitów

Kolejną istotną kwestią, którą zbadaliśmy są kwestie finansowania świadczeń. Pracownicy często zwracają uwagę, że chętnie skorzystaliby z danego świadczenia, jednak pracodawca zbyt mało do niego dopłaca. Z drugiej strony w większości pracownicy deklarują chęć współfinansowania świadczeń pozapłacowych.

W badaniu zapytaliśmy m.in. o sposób finansowania poszczególnych benefitów. Przykładowo, 69% pracowników współfinansuje karnety na siłownię i do klubów fitness.

Sposoby finansowania karnetów na siłownię, do klubów fitness

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Satysfakcja z benefitów

Większość pracowników deklaruje, że jest zadowolona z oferty świadczeń dodatkowych. 19% respondentów odpowiedziało, że jest zdecydowanie zadowolona, natomiast 61% jest raczej zadowolona z pakietu świadczeń, który otrzymują. Zdecydowanie niezadowolonych z oferty świadczeń dodatkowych jest jedynie 4% ankietowanych.

Czy jest Pan/i zadowolony/zadowolona z oferowanych świadczeń dodatkowych?

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".