Artykuły

Podsumowanie raportu Benefity w oczach pracowników 2021

24.09.2021 Karolina Jurczak
Gdy w 2020 roku pojawiła się pandemia COVID-19, wiele firm podjęło działania oszczędnościowe, które w dużej mierze obejmowały redukowanie benefitów oferowanych pracownikom. Pandemia pokazała, z których benefitów pracownicy naprawdę chcą korzystać i które są dla nich ważne. Z drugiej strony firmy musiały na nowo zrewidować swoją ofertę aby w warunkach szukania oszczędności, budżet benefitów był jak najbardziej efektywny.

Spośród ankietowanych 75% zadeklarowało, że w 2021 roku w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Spośród tej grupy na pytanie „Czy korzysta Pan/i z benefitów?” twierdząco odpowiedziało prawie 89% pracowników.
Z jakich benefitów pracownicy najczęściej korzystają?

Poniżej przedstawiono ranking benefitów, jakie pracownicy otrzymują w 2021 roku. Zdecydowanie benefitem, z którego najczęściej korzystają pracownicy jest dodatkowy pakiet opieki medycznej. Odsetek pracowników otrzymujących ten benefit od lat jest najwyższy. W tym roku wyniósł on 70,7%. Drugie miejsce to ubezpieczenie na życie (35,2%). Na trzecim miejscu znalazły się szkolenia i kursy zawodowe (26,3%). Od początku 2021 roku widać wzrost zainteresowania pracowników ubezpieczeniem na życie i różnego rodzaju szkoleniami. Pracownicy poszukują zabezpieczenia i chcą się rozwijać.

Benefity, z których pracownicy najczęściej korzystają w 2021 roku

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Jak co roku zauważamy różnice w potrzebach pracowników np. o różnej płci czy na różnych szczeblach organizacji. Największe rozbieżności w wykorzystywanych świadczeniach dodatkowych widać między pracownikami w różnym wieku i zatrudnionych w różnych działach. Pełne analizy według kryteriów znajdą Państwo w Raporcie.

Benefity, z których pracownicy różnych grup wiekowych najczęściej korzystają w 2021 roku

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Jakich benefitów pracownicy oczekują?

Ankietowanych, którzy otrzymują benefity, poprosiliśmy aby wskazali świadczenia dodatkowe, które uważają za „wymarzone”, czyli takie, których nie otrzymują a chcieliby. Najważniejszym wnioskiem płynącym z tegorocznego badania jest wzrost odsetka pracowników zainteresowanych wszelkiego rodzaju szkoleniami – kursami zawodowymi czy szkoleniami językowymi. Niewątpliwie świadczy to o tym, że pracownicy czują potrzebę podwyższania swoich kompetencji w czasach kryzysu.

Zdecydowanie najbardziej oczekiwanym benefitem są szkolenia i kursy zawodowe. Na drugim miejscu znalazły się również szkolenia, ale językowe. W 2021 roku pożądanym benefitem okazały się również dodatkowe dni urlopu. To zmiana w porównaniu do poprzednich edycji badania, gdzie na pierwszych miejscach były opieka stomatologiczna lub dodatkowy pakiet opieki medycznej.

Najbardziej oczekiwane benefity w 2021 roku

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Tak jak w przypadku benefitów, z których korzystają pracownicy, tak w przypadku wymarzonych benefitów, różnią się one w zależności od grupy pracowników. Poniżej przedstawiamy ranking „wymarzonych” benefitów wybieranych przez kobiety i mężczyzn. Więcej informacji odnoście „wymarzonych” przez pracowników różnych grup benefitów znajdą Państwo w Raporcie.

Najbardziej oczekiwane benefity przez kobiety i mężczyzn w 2021 roku

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Z tegorocznej oraz poprzedniej edycji badania, wynika, że pracownicy nie tylko chętnie korzystają z ubezpieczenia na życie, ale też uważają ten benefit za ważny dla nich. Dlatego, nawet w czasach kryzysu, firmy rzadko rezygnowały z niego. W Raporcie znajdują się dane nt. ważności każdego z benefitów dla pracowników.

Na ile istotne jest ubezpieczenie na życie dla pracowników?

Schemat

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Finansowanie benefitów

Kolejną istotną kwestią, którą zbadaliśmy są kwestie finansowania świadczeń. Pracownicy często zwracają uwagę, że chętnie skorzystaliby z danego świadczenia, jednak pracodawca zbyt mało do niego dopłaca. Z drugiej strony w większości pracownicy deklarują chęć współfinansowania świadczeń pozapłacowych.

W badaniu zapytaliśmy m.in. o sposób finansowania poszczególnych benefitów. Przykładowo, 69% pracowników współfinansuje karnety na siłownię i do klubów fitness.

Sposoby finansowania karnetów na siłownię, do klubów fitness

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Satysfakcja z benefitów

Większość pracowników deklaruje, że jest zadowolona z oferty świadczeń dodatkowych. 19% respondentów odpowiedziało, że jest zdecydowanie zadowolona, natomiast 61% jest raczej zadowolona z pakietu świadczeń, który otrzymują. Zdecydowanie niezadowolonych z oferty świadczeń dodatkowych jest jedynie 4% ankietowanych.

Czy jest Pan/i zadowolony/zadowolona z oferowanych świadczeń dodatkowych?

Wykres

Źródło: raport Benefity w oczach pracowników 2021Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".