Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku

30.01.2018 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu:W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Podsumowanie badania


Mediana wynagrodzeń w Polsce w 2017 roku wyniosła 4 157 PLN i jest wyższa o 257 PLN w porównaniu do roku poprzedniego. Zarobki 25% najniższej opłacanych pracowników nie przekroczyły 3 000 PLN. 25% najwyżej zarabiających otrzymywało wynagrodzenia w kwocie 6 060 PLN i więcej.

Wynagrodzenia w Polsce w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
(n=128 998)Rok 2017 był znacznie łaskawszy dla pracowników bo 47% odnotowało wzrost wynagrodzenia. 40% osób stwierdziło, że ich wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie co w 2016 roku. Płace 8% ankietowanych były niższe.

Zmiana wynagrodzenia w 2017 roku
w porównaniu do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
(n=128 996)W naszych badaniach regularnie poruszamy także zagadnienie sprawiedliwości wynagrodzeń. Mimo wzrostu wynagrodzeń okazuje się, że osoby pracujące w Polsce uważają, że ich wynagrodzenie jest zdecydowanie niesprawiedliwe (21%) lub raczej niesprawiedliwe (44%).

W grupie respondentów zarabiających powyżej mediany (4 157 PLN) poczucie sprawiedliwości zadeklarowało 50% badanych (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Wskaźnik ten, wśród osób które zarabiały poniżej mediany, wyniósł 20%.

Odsetek osób
uważających swoje wynagrodzenie za sprawiedliwe w 2017 roku

odpowiedź 

wszyscy badani

osoby zarabiające powyżej mediany

osoby zarabiające poniżej mediany

zdecydowanie tak lub raczej tak

35%

51%

20%

raczej nie lub zdecydowanie nie

65%

49%

80%

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
(n=127 134)Demografia


Wyniki badań nadal pokazują istnienie luki płacowej, czyli różnicy między zarobkami kobiet i mężczyzn. W 2017 roku przedstawicielki płci pięknej zarobiły o 846 PLN mniej. Oznacza to, że ich zarobki były o 19% niższe od wynagrodzeń mężczyzn. W poprzednich edycjach badania luka płacowa utrzymywała się na podobnym poziomie.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w latach 2016 - 2017 (brutto w PLN)

 

próba

2016

mediana

2016

próba 2017

mediana 2017

wszyscy badani

115 163

3 900

128 998

4 157

mężczyźni

63 772

4 295

72 344

4 500

kobiety

51 391

3 500

56 654

3 636

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 i 2017 rokuJak pokazują wyniki, najwięcej zarabiały osoby w wieku od 36 do 40 lat (4 927 PLN).

Mediana zarobków osób w różnym wieku w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
(n=128 996)Edukacja


Nauka popłaca a wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń stanowią na to dowód. Wynagrodzenia osób posiadających tytuł magistra były o 78% wyższe niż pensje pracowników z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Zarobki osób
z różnym wykształceniem w 2017 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wyższe magisterskie

65 694

3 494

4 928

7 500

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

20 935

3 000

4 067

5 666

niepełne wyższe

4 076

3 053

4 080

5 800

średnie

37 219

2 600

3 281

4 211

podstawowe i gimnazjalne

1 074

2 210

2 775

3 529

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuFakt posiadania tytułu magistra nie stanowi jeszcze gwarancji sukcesu. Na wysokość wynagrodzeń wpływ mają także takie czynniki jak np. tryb studiów. Pracodawcy wyżej wynagradzają osoby, które swoje wykształcenie zdobyły w trybie stacjonarnym.

Mediana wynagrodzeń osób
po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
(n=91 051)Pracodawcy


Wpływ na wysokość wynagrodzenia mają również czynniki leżące po stronie pracodawcy, w tym m.in. wielkość firmy. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pokazują, że pracodawcy z dużych firm są bardziej szczodrzy. Osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach zarabiały 3 062 PLN a płace osób zatrudnionych w dużych firmach przekraczały 4 500 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenie osób pracujących
w firmach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo (1-9)

10 603

2 400

3 062

4 210

małe przedsiębiorstwo (10-49)

23 250

2 775

3 630

5 100

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

34 469

3 061

4 199

6 000

duże przedsiębiorstwo (250-999)

24 552

3 300

4 500

6 794

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

35 882

3 300

4 550

6 937

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuW Polsce ukuło się pojęcie prywaciarza, który wyzyskuje swoich pracowników. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazuje jednak, że firmy prywatne płacą więcej niż państwowe. Zarobki w firmach prywatnych wyniosły 4 210 PLN. W firmach państwowych zarobki były o 430 PLN niższe. Jeszcze mniej zarabiali pracownicy samorządu terytorialnego, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 3 350 PLN.

Wynagrodzenia osób
pracujących w różnego typu firmach w 2017 roku (brutto w PLN)

typ firmy

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

prywatna

103 574

3 061

4 210

6 363

własność państwowa

13 972

2 805

3 780

5 360

własność jednostek samorządu terytorialnego

7 898

2 683

3 350

4 400

organizacja pozarządowa

3 554

3 055

4 000

5 645

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli zależy nam na tym, aby zarabiać więcej, pracujmy w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Płace w nich są wyższe o 1 500 PLN niż w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Mediana wynagrodzeń
w firmach polskich i zagranicznych w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
(n=128 998)Staż pracy


Podejmując pracę trzeba mieć na uwadze to, że zarobki nie od razu będą wysokie. Doświadczenie, które rośnie wraz ze stażem pracy jest cechą pożądaną przez pracodawców. Znajduje to wyraz w wyższych wynagrodzeniach osób będących „starymi wyjadaczami” w swojej branży. Najwyższe płace osiągały osoby, których staż mieścił się w przedziale od 16 do 20 lat i wynosiły one 5 000 PLN. Zarobki osób powyżej tej granicy doświadczenia ponownie zaczynają spadać.

Mediana wynagrodzeń osób o różnym stażu pracy w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
(n=128 998)Idealna sytuacja dla pracownika ma miejsce wtedy, gdy wraz ze stażem rośnie również jego rola w organizacji. Awansując na kolejne szczeble w hierarchii można spodziewać się znaczących podwyżek wynagrodzenia. W 2017 wynagrodzenia dyrektorów były blisko 4,5 razy wyższe niż pracowników szeregowych.

Wynagrodzenia pracowników
z różnych szczebli organizacji w 2017 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

5 383

8 086

13 000

19 997

kierownik

24 602

4 350

6 077

8 803

specjalista

64 170

3 300

4 210

5 800

pracownik szeregowy

34 841

2 400

2 904

3 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuRegion zatrudnienia


Aby zarabiać dużo, czasem konieczna może się okazać przeprowadzka. Od lat w naszych badaniach okazuje się, że najwyższe wynagrodzenia osiągają pracownicy z województwa mazowieckiego – 5 000 PLN. Nieco mniej zarabia się w województwie dolnośląskim 4 400 PLN i małopolskim 4 210 PLN. Najniższe pensje w Polsce otrzymywały osoby z województwa lubelskiego – 3 393 PLN i świętokrzyskiego – 3 400 PLN.

Wynagrodzenia pracowników
z różnych województw w 2017 roku (brutto w PLN)

województwo

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mazowieckie

25 808

3 500

5 000

7 800

dolnośląskie

13 197

3 205

4 400

6 500

małopolskie

14 469

3 000

4 210

6 200

pomorskie

8 473

3 061

4 198

6 000

wielkopolskie

11 707

3 000

4 100

5 933

….

 

 

 

 

podkarpackie

4 904

2 640

3 493

4 690

warmińsko-mazurskie

2 444

2 650

3 493

4 927

podlaskie

2 359

2 650

3 493

4 700

świętokrzyskie

2 118

2 600

3 400

4 641

lubelskie

3 903

2 583

3 385

4 689

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNa wysokość zarobków istotny wpływ ma również wielkość miejscowości, w której firma ma swoją siedzibę. O ile w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców wynagrodzenia są na podobnym poziomie, o tyle w największych miastach wzrost wynagrodzeń jest zauważalny. Prym wiedzie oczywiście Warszawa. W stolicy mediana zarobków w 2017 roku wyniosła 5 645 PLN.

Mediana wynagrodzeń w miejscowościach o różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
(n=124 958)Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".