Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 5130 PLN
Dyrektor IT 24140 PLN
Agent celny 7270 PLN
Business Analyst 9880 PLN
Ogrodnik szkółkarz 5100 PLN
Spedytor krajowy 6700 PLN
Wiertacz 6900 PLN
Technik energetyk 6260 PLN
Technik automatyk 6860 PLN
Manewrowy 4630 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2023 roku

15.01.2024 Maria Hajec
Informacje o badaniu: W 2023 roku w badaniu uczestniczyło 80 290 osób, 57% z nich ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 74% ma wykształcenie wyższe, 49% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Warto pamiętać, że głównym celem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) jest pokazanie stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Dotyczą one jedynie konkretnej badanej próby. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy mieć na uwadze to, że brały w nich udział inne osoby.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.

Wszystkie prezentowane w artykule dane płacowe dotyczą wynagrodzenia całkowitego brutto.

Podsumowanie badania


W 2023 roku mediana wynagrodzeń osób pracujących w Polsce wyniosła 7 144 PLN i była wyższa o 887 PLN niż w roku ubiegłym (o 14,2%). Niestety dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn nadal są bardzo widoczne. Podobnie jak w latach ubiegłych mężczyźni zarabiali o około 20% więcej niż kobiety.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w 2022 i 2023 roku (brutto w PLN)

 

próba 2022

mediana 2022

próba 2023

mediana 2023

wszyscy badani

101 008

6 257

80 290

7 144

mężczyźni

50 050

6 966

40 895

7 863

kobiety

50 958

5 750

39 395

6 615

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuJednym z istotniejszych czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia jest województwo, w którym pracujemy. Niezmiennie od lat, najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy zatrudnieni w województwie mazowieckim. Mediana ich zarobków w 2023 roku wyniosła 8 317 PLN, a więc o prawie 1 173 PLN więcej niż wynosi mediana ogólnopolska. W dużym stopniu decydują o tym bardzo wysokie zarobki w samej Warszawie, gdzie mediana jest najwyższa spośród wszystkich polskich miast i wynosi 8 904 PLN.

Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowało się województwo dolnośląskie i małopolskie, gdzie mediany wyniosły odpowiednio 7 500 i 7 450 PLN. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w województwie lubelskim. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń osiągnęła poziom 5 800 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


To, ile zarabiamy zależy również od firmy, w której pracujemy. W 2023 roku po raz kolejny potwierdziliśmy, że osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają znacznie więcej (8 700 PLN) niż pracownicy w firmach rodzimych (6 557 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób pracujących w firmach polskich i zagranicznych w 2023 roku (brutto w PLN)

kapitał firmy

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

51 680

5 090

6 557

9 000

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

28 610

6 475

8 700

13 000

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Obok kapitału, równie ważnym czynnikiem decydującym o naszym wynagrodzeniu jest wielkość firmy, w której pracujemy. Jak wynika z poniższych danych, najwięcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w wielkich firmach. Mediana ich zarobków jest o 556 PLN wyższa od mediany osób pracujących w dużych firmach i o 1 649 wyższa od tych, co są zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób pracujących w firmach różnej wielkości w 2023 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo

(1-9)

6 346

4 503

5 600

zł     7 215

małe przedsiębiorstwo (10-49)

14 014

5 000

6 491

zł     8 758

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

20 595

5 457

7 100

zł   10 000

duże przedsiębiorstwo (250-999)

17 470

5 750

7 584

zł   10 950

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

21 865

6 000

8 140

zł   12 000

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Czynnikiem silnie determinującym wysokość wynagrodzenia pracowników jest również szczebel organizacji. Nie jest zaskoczeniem, że wraz z przechodzeniem na kolejne szczeble organizacji rosną również zarobki. Z poniższego schematu wynika, że w 2023 roku dyrektorzy zarabiali prawie 3,5-krotnie więcej niż pracownicy szeregowi.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji w 2023 roku (brutto w PLN)

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Wyniki badania pokazały, że istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma branża oraz specyfika stanowiska. Przykładowo nie wszyscy dyrektorzy mogą liczyć na wysokie pensje. Np. dyrektor ds. personalnych (22 068 PLN) zarabiał w 2023 roku prawie trzykrotnie więcej niż dyrektor szkoły (8 300 PLN).

Ogólne dane płacowe dla poszczególnych branż zostały zaprezentowane na poniższym wykresie.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w wybranych branżach w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".