Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromonter 3187 PLN
Fotoedytor 3918 PLN
Dyrektor szkoły 5539 PLN
Adiunkt 4620 PLN
Nauczyciel mianowany 3297 PLN
Krawcowa 2118 PLN
Krojczy 2478 PLN
Celnik 5349 PLN
Kierownik muzeum 5121 PLN
Aktuariusz 8229 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ochrona wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w egzekucji

03.09.2019 Aleksandra Tylek
Od 1 stycznia 2019 r. dzięki nowelizacji art. 833 kodeksu postępowania cywilnego sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych została zrównana z zatrudnionymi na podstawie umów o pracę jeśli chodzi o ochronę wynagrodzenia podczas egzekucji komorniczej. W poprzednim stanie prawnym, objęcie ochroną przed egzekucją zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych budziło wątpliwości interpretacyjne i intencją projektodawcy było tym razem ich wyeliminowanie.
Obecny art. 833 k.p.c. przewiduje, że do osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach” zastosowanie może znaleźć art. 87 i 871 kodeksu pracy jeśli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:

  • otrzymywane wynagrodzenie jest świadczeniem powtarzającym się;

  • wynagrodzenie zapewnia dłużnikowi utrzymanie albo stanowi jedyne źródło dochodu;

  • dłużnik jest osobą fizyczną.


W praktyce, z nowego unormowania może skorzystać wiele osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy umów o świadczenie usług na dłuższy okres czasu, czy na czas nieokreślony, którzy wykonują swoje obowiązki i regularnie pobierają za nie wynagrodzenie, a wynagrodzenie to stanowi dla tych osób źródło utrzymania.

Rozciągnięcie zastosowania art. 833 k.p.c. na umowy cywilnoprawne, oznacza, że poczynając od stycznia tego roku ograniczenie wysokości potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia będzie miało miejsce w wysokości przewidzianej w art. 87 i 871 k.p. Potrącenia na poczet świadczeń alimentacyjnych nie będą mogły przekroczyć 3/5 wysokości wynagrodzenia, a na poczet innych egzekwowanych należności takich jak np. niezapłacone faktury, rachunki - 1/2 wynagrodzenia. Dodatkowo w razie egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne wolna od potrąceń pozostanie część wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obliczona zgodnie ze wzorem wskazanym w art. 871 k.p.
W związku w nowelizacją kontrowersje budzi przesłanka powtarzalności świadczeń. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy intencją ustawodawcy było objęcie zakresem zmian wszystkich umów cywilnoprawnych, tymczasem wprowadzając przesłankę powtarzalności świadczeń problematyczne może być zastosowanie przepisu do zatrudnionych na podstawie umów o dzieło. Praktycy wskazują na fakt, iż zazwyczaj umowy o dzieło dotyczą świadczeń jednorazowych, a wynagrodzenie nie ma charakteru powtarzalnego i jest wypłacane po wykonaniu dzieła lub zakończeniu któregoś z etapów jego realizacji. To, jaka będzie ostateczna wykładnia przepisu w kontekście przesłanki powtarzalności zależeć będzie teraz od orzecznictwa sądowego.

Aleksandra Tylek

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]