Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3310 PLN
Nauczyciel etyki 3830 PLN
Nauczyciel etyki 3930 PLN
Analityk baz danych 6100 PLN
Doradca biznesowy 5880 PLN
UI/UX Designer 7200 PLN
UI/UX Designer 10840 PLN
Android developer 5360 PLN
DevOps 9700 PLN
Technik elektryk 4610 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ochrona wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w egzekucji

03.09.2019 Aleksandra Tylek
Od 1 stycznia 2019 r. dzięki nowelizacji art. 833 kodeksu postępowania cywilnego sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych została zrównana z zatrudnionymi na podstawie umów o pracę jeśli chodzi o ochronę wynagrodzenia podczas egzekucji komorniczej. W poprzednim stanie prawnym, objęcie ochroną przed egzekucją zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych budziło wątpliwości interpretacyjne i intencją projektodawcy było tym razem ich wyeliminowanie.
Obecny art. 833 k.p.c. przewiduje, że do osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach” zastosowanie może znaleźć art. 87 i 871 kodeksu pracy jeśli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:

  • otrzymywane wynagrodzenie jest świadczeniem powtarzającym się;

  • wynagrodzenie zapewnia dłużnikowi utrzymanie albo stanowi jedyne źródło dochodu;

  • dłużnik jest osobą fizyczną.


W praktyce, z nowego unormowania może skorzystać wiele osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy umów o świadczenie usług na dłuższy okres czasu, czy na czas nieokreślony, którzy wykonują swoje obowiązki i regularnie pobierają za nie wynagrodzenie, a wynagrodzenie to stanowi dla tych osób źródło utrzymania.

Rozciągnięcie zastosowania art. 833 k.p.c. na umowy cywilnoprawne, oznacza, że poczynając od stycznia tego roku ograniczenie wysokości potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia będzie miało miejsce w wysokości przewidzianej w art. 87 i 871 k.p. Potrącenia na poczet świadczeń alimentacyjnych nie będą mogły przekroczyć 3/5 wysokości wynagrodzenia, a na poczet innych egzekwowanych należności takich jak np. niezapłacone faktury, rachunki - 1/2 wynagrodzenia. Dodatkowo w razie egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne wolna od potrąceń pozostanie część wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obliczona zgodnie ze wzorem wskazanym w art. 871 k.p.
W związku w nowelizacją kontrowersje budzi przesłanka powtarzalności świadczeń. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy intencją ustawodawcy było objęcie zakresem zmian wszystkich umów cywilnoprawnych, tymczasem wprowadzając przesłankę powtarzalności świadczeń problematyczne może być zastosowanie przepisu do zatrudnionych na podstawie umów o dzieło. Praktycy wskazują na fakt, iż zazwyczaj umowy o dzieło dotyczą świadczeń jednorazowych, a wynagrodzenie nie ma charakteru powtarzalnego i jest wypłacane po wykonaniu dzieła lub zakończeniu któregoś z etapów jego realizacji. To, jaka będzie ostateczna wykładnia przepisu w kontekście przesłanki powtarzalności zależeć będzie teraz od orzecznictwa sądowego.

Aleksandra Tylek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".