Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Które spółki Skarbu Państwa najefektywniej wydatkują środki przeznaczone na wynagrodzenia?

17.09.2018 Konrad Akowacz
Częste zmiany w zarządach spółek Skarbu Państwa przyciągają uwagę opinii publicznej. Rządzący często zarzekają się, że zarządzanie tymi spółkami powinno być podporządkowane interesowi społecznemu. Warto przyjrzeć się zatem, czy pieniądze mające wspierać interes społeczny są wydatkowane w efektywny sposób. W poniższym artykule analizujemy szereg wskaźników obliczonych dzięki narzędziu Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool.

Wynagrodzenia – ile to kosztuje?


Z wykresu pierwszego wynika, że w spółkach Skarbu Państwa nie zarabia się źle. W każdym z analizowanych przedsiębiorstw średniomiesięczny koszt świadczeń pracowniczych (czyli w uproszczeniu wynagrodzeń i benefitów) był wyższy niż w spółkach prywatnych z WIG20 i mWIG40. Najwięcej na pracowników wydawał Lotos a najmniej Enea. W aż sześciu z czternastu spółek średniomiesięczny koszt świadczeń na pracownika przekraczał 10 000 PLN.

Średniomiesięczny koszt świadczeń pracowniczych* na jeden etat

Wykres

*świadczenia pracownicze – wynagrodzenia, i wszelkie benefity, w tym świadczenia obowiązkowe
Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolJak dużą część kosztów całkowitych stanowią świadczenia pracownicze?


Swego czasu dużo mówiło się o nierentownym polskim górnictwie. Przykład JSW pokazuje, że koszty wynagrodzeń i świadczeń w spółkach górniczych mogą stanowić naprawdę dużą część kosztów całkowitych. Wysoką wartość wskaźnik ten przyjął także w KGHM, jednak jest on dużo niższy niż w JSW. Najniższą wartość odnotowaliśmy w spółkach paliwowych, gdzie największe koszty stanowi przede wszystkim zakup surowca.

Udział kosztów świadczeń pracowniczych* w kosztach całkowitych spółek Skarbu Państwa

Wykres

*świadczenia pracownicze – wynagrodzenia, i wszelkie benefity, w tym świadczenia obowiązkowe
Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolKtóre spółki są najbardziej produktywne i zyskowne?


Od aspektu kosztowego, dla większości z Państwa, bardziej interesujący jest zapewne aspekt produktywności i zyskowności. Jeżeli popatrzymy na produktywność, czyli wartość przychodów jaką wygenerowała jedna złotówka przeznaczona na wynagrodzenia i świadczenia, to najwyższe wartości zanotowaliśmy w spółkach paliwowych. Jest to pochodna ogólnie wysokich przychodów tych firm. Przeważnie w Spółkach Skarbu Państwa jedna złotówka przeznaczona na świadczenia pracownicze generowała od 6 - 8 PLN przychodów. Wartość ta nie odbiega znacząco od wyników spółek prywatnych należących do indeksu WIG20 i mWIG40. Na pewno warty odnotowania jest fakt, że grupa Energa pozytywnie wyróżniała się na tle pozostałych spółek energetycznych. Podczas gdy w innych produktywność wynagrodzeń wynosi od 5 PLN do niecałych 8 PLN, w Enerdze jest to prawie 12 PLN.

Produktywność wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa (ile PLN przychodu generuje jedna złotówka przeznaczona na świadczenia pracownicze*)

Wykres

*świadczenia pracownicze – wynagrodzenia, i wszelkie benefity, w tym świadczenia obowiązkowe
Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolGdy przyjrzymy się zyskowności wynagrodzeń, czyli wartości zysku operacyjnego, jaką generowała jedna złotówka przeznaczona na wynagrodzenia i świadczenia, to ponownie przodują spółki paliwowe. Wyjątkiem jest wynik GPW, który był tak dobry jak w przypadku Orlenu. Najgorsze rentowności zostały wygenerowane przez Grupę Azoty, Police i KGHM. W ich przypadku jedna złotówka zainwestowana w wynagrodzenia i świadczenia nie generuje nawet 0,5 PLN zysku operacyjnego. Warto zauważyć, że w większości przypadków zyskowność operacyjna wynagrodzeń spółek Skarbu Państwa jest wyższa niż w spółkach prywatnych.

Zyskowność operacyjna wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa (ile PLN zysku generuje jedna złotówka przeznaczona na świadczenia pracownicze*)

Wykres

*świadczenia pracownicze – wynagrodzenia, i wszelkie benefity, w tym świadczenia obowiązkowe
Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolDrogie, ale opłacalne


Pomimo kosztów świadczeń pracowniczych wyższych niż w spółkach prywatnych, przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa należy ocenić jako produktywne i zyskowne. Oczywiście na uwadze należy mieć to, że wymienione spółki w większości są Państwowymi monopolistami i nie muszą borykać się z problemem konkurencji. Pomimo to należy docenić fakt, że nie przejadają one gotówki.

Konrad Akowacz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".